Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Ruszy艂y nabory do program贸w finansowanych z funduszy norweskich!

Ruszy艂y nabory do program贸w finansowanych z funduszy norweskich!

Nab贸r wniosk贸w w konkursach GRIEG oraz IdeaLab og艂oszony zosta艂 17 czerwca 2019 r. przez Narodowe Centrum Nauki, operatora programu "Badania", odpowiedzialnego za badania podstawowe.

GRIEG jest konkursem na wsp贸lne polsko-norweskie projekty badawcze realizowane we wszystkich dziedzinach nauk (wg paneli NCN), ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem bada艅 polarnych i bada艅 z zakresu nauk spo艂ecznych. Badania musz膮 by膰 realizowane wsp贸lnie przez polsko-norweskie zespo艂y badawcze, sk艂adaj膮ce si臋 z co najmniej jednego partnera polskiego, pe艂ni膮cego rol臋 lidera konsorcjum, oraz co najmniej jednego partnera norweskiego. Kierownikiem projektu mo偶e by膰 naukowiec posiadaj膮cy co najmniej stopie艅 naukowy doktora, zatrudniony w polskiej instytucji badawczej. Liderem norweskiej cz臋艣ci zespo艂u badawczego musi by膰 instytucja badawcza. W sk艂ad konsorcjum mog膮 wchodzi膰 instytucje badawcze, przedsi臋biorcy i organizacje pozarz膮dowe. Czas realizacji projektu mo偶e wynosi膰 24 lub 36 miesi臋cy.

Konkurs GRIEG jest finansowany z funduszy norweskich, czyli 艣rodk贸w Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Bud偶et konkursu wynosi ponad 37 mln euro. Wnioskowana wysoko艣膰 finansowania na ca艂y okres realizacji polsko-norweskiego projektu musi mie艣ci膰 si臋 w przedziale od 0,5 do 1,5 mln euro. Z grantu mo偶na finansowa膰 koszty wynagrodze艅 i stypendi贸w zespo艂u badawczego, zakup aparatury, materia艂贸w i us艂ug, koszty wyjazd贸w i konferencji oraz inne koszty zwi膮zane z realizacj膮 projektu.

Szczeg贸艂owe informacje na temat konkursu dost臋pne s膮 dost臋pne na stronie NCN:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/grieg?language=en

 

Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies