Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Nowy Projekt Instytutu Morskiego CAPACITY4MSP - Strengthening the capacity of MS...

Nowy Projekt Instytutu Morskiego CAPACITY4MSP - Strengthening the capacity of MSP stakeholders and decision makersSamodzielna Pracownia Polityki Przestrzennej, w ramach Programu Interreg Region Morza Ba艂tyckiego 2014-2020, uczestniczy w kolejnym projekcie unijnym pod nazw膮 CAPACITY4MSP - Strengthening the capacity of MSP stakeholders and decision makers (Wzmocnienie potencja艂u interesariuszy i decydent贸w w procesie planowania przestrzennego obszar贸w morskich). Jest to projekt o charakterze ramowym a jego g艂贸wnym celem jest stworzenie praktycznej i interaktywnej platformy wsp贸艂pracy s艂u偶膮cej wymianie wiedzy i pog艂臋bieniu dialogu pomi臋dzy instytucjami odpowiedzialnymi za planowanie morskie, decydentami (Komisja Europejska, Grupa Robocza HELCOM-VASAB ds. MSP, itd.) oraz pozosta艂ymi interesariuszami (przedstawicielami sektor贸w niebieskiej gospodarki czy organizacji 艣rodowiskowych, itp.). Stworzenie takiej platformy pozwoli na lepsze rozpoznanie rezultat贸w dotychczasowych unijnych projekt贸w planistycznych (np.: BalticLINes, Baltic InteGrid, BalticRIM, Baltic Blue Growth, BalticSCOPE, BONUS BaltSpace, BONUS BASMATI, MUSES , SeaPlanSpaceitp.), poznanie ich wp艂ywu, stworzenie potencjalnych synergii oraz pog艂臋bienie i poszerzenie uzyskanej wiedzy. Istotn膮 cz臋艣ci膮 projektu Capacity4MSP  jest regularny kontakt z interesariuszami. 

 

Najwa偶niejszym produktami projektu b臋d膮:
 • syntetyczny raport podsumowuj膮cy wyniki unijnych projekt贸w planistycznych w powi膮zaniu z trwaj膮cymi pracami nad planami morskimi w krajach Regionu Morza Ba艂tyckiego. Pozwoli to nie tylko na zebranie dorobku tych projekt贸w i inicjatyw ale r贸wnie偶 zidentyfikuje potencjalne tematy dla dalszej wsp贸艂pracy w ramach mechanizm贸w finansuj膮cych UE czy przysz艂ej makroregionalnej polityki rozwoju Regionu;
 • mechanizmy wsparcia dla praktyk贸w oraz decydent贸w w Regionie Morza Ba艂tyckiego, w celu: 
  •  wdro偶enia, monitoringu i ewaluacji plan贸w, 
  • wykorzystania pan-ba艂tyckich danych planistycznych – dalsze wdro偶enie ba艂tyckiego narz臋dzia - aplikacji BASEMAPS,
  • wypracowania propozycji zinstytucjonalizowanego narz臋dzia wspieraj膮cego wsp贸艂prac臋 ba艂tyck膮,
  • wsparcia wdra偶ania plan贸w morskich w krajach spoza UE, m.in. w postaci stworzenia programu wdra偶ania MSP w Rosji;
 • seria mi臋dzy-sektorowych warsztat贸w tematycznych wzmacniaj膮cych wiedz臋 i zaanga偶owanie interesariuszy;
 • Planners Forums – regularne spotkania planist贸w morskich pozwalaj膮ce na bie偶膮c膮 dyskusj臋 najwa偶niejszych wyzwa艅.

 

Okres realizacji: 01.08.2019 - 30.09.2021

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 909,950.00 EUR 

 

Wi臋cej informacje na stronie projektu: https://vasab.org/project/capacity4msp/    

 

Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies