Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Nowy Projekt Instytutu Morskiego LIQUID ENERGY - Liquefied (bio-)gas as a drivin...

Nowy Projekt Instytutu Morskiego LIQUID ENERGY - Liquefied (bio-)gas as a driving force for development and use of green energy technology

 

 

Zak艂ad Ochrony 艢rodowiska  w ramach Programu Interreg Po艂udniowy Ba艂tyk 2014-2020, uczestniczy w kolejnym projekcie unijnym pod nazw膮 Liquid Energy - Liquefied (bio-)gas as a driving force for development and use of green energy technology (Skroplony bio-gaz, jako si艂a nap臋dowa rozwoju i wykorzystania technologii zielonej energii). Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest Partnerem Wiod膮cym projektu.

Paliwa alternatywne, jako niezale偶ne 藕r贸d艂a zasilania zyskuj膮 na znaczeniu, nawet je艣li oznacza to wzrost koszt贸w energii. Paliwa te w znacznym stopniu przyczyniaj膮 si臋 r贸wnie偶 do poprawy efekt贸w dzia艂alno艣ci 艣rodowiskowej, np. redukcji CO2 i emisji zanieczyszcze艅. Szczeg贸lnym wyzwaniem technicznym zwi膮zanym z transformacj膮 energetyczn膮 jest magazynowanie i dystrybucja du偶ych ilo艣ci energii, na przyk艂ad w postaci ciek艂ego biogazu lub gazu ziemnego. Projekt Liquid Energy zajmuje si臋 t膮 specyficzn膮 kwesti臋 technologiczn膮, wsp贸lnie opracowuj膮c rozwi膮zania i tworz膮c platform臋 dla szerszego i bardziej uniwersalnego wykorzystania (bio-) LNG w formie mikro / nano (np. w zdecentralizowanym systemie dostaw energii).

Najwa偶niejszym celem projektu jest udzia艂 w rozwi膮zywaniu problem贸w technicznych i popularyzacja zdecentralizowanej (regionalnej) konwersji energii przy jednoczesnym lokalnym zu偶yciu, w tym w transporcie paliw alternatywnych. Aby osi膮gn膮膰 ten cel, dzia艂ania w projekcie podzielono na pakiety zadaniowe:

    WP3, kt贸ry koncentruje si臋 na stworzeniu przestrzeni wsp贸艂pracy niezb臋dnej do interakcji mi臋dzy g艂贸wnymi aktorami przyspieszaj膮cymi rozw贸j i wykorzystanie technologii (bio-) LNG, produkt贸w oraz us艂ug w mikro i nano skali

    WP4, kt贸ry koncentruje si臋 na przedstawieniu mo偶liwo艣ci zastosowania technologii (bio) LNG w celu podniesienia 艣wiadomo艣ci na temat warto艣ci dodanej rozwi膮za艅 technicznych zwi膮zanych z (bio) LNG oraz zwi臋kszenia wiedzy na temat ich praktycznego wk艂adu we wzmacnianie zr贸wnowa偶onego rozwoju 艣rodowiskowego i innowacji ekonomicznych regionu Po艂udniowego Ba艂tyku.

Ponadto wsp贸艂praca partner贸w projektu z Polski, Niemiec i Litwy pozwala na 艂膮czenie istniej膮cych zasob贸w i wiedzy na poziomie transgranicznym, co znacz膮co przyczynia si臋 do odblokowania wsp贸艂pracy biznesowej w obszarze technologicznym skierowanym na wykorzystanie potencja艂u (bio-) LNG, jako alternatywnego 藕r贸d艂a energii.

Okres realizacji:  01.01.2020-31.12.2022

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  1 681 181,00 EUR

 

Wi臋cej informacje na stronie projektu  www.l-energy.org

 

Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies