Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Nowa era w globalnych łańcuchach logistycznych: “ePIcenter”

Nowa era w globalnych łańcuchach logistycznych: “ePIcenter”

 

Nowa era w globalnych łańcuchach logistycznych: “ePIcenter”

 

 

 

Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jako jedyna polska jednostka naukowo-badawcza we współpracy z PKP S.A., rozpoczą realizację projketu ePIcenter - “Fizyczny internet i synchromodalność w zwiększaniu efektywności transportu w ramach globalnych łańcuchów logistycznych”.

Międzynarodowe Konsorcjum składające się z 36 partnerów reprezentujących wiodące porty morskie, kluczowych spedytorów i gestorów ładunków, firmy logistyczne, instytutcje naukowe i organizacje technologiczne oficjalnie zainicjowało projekt ePIcenter koordynowany przez Port w Antwerpii. Projekt jest finansowany z Programu „Horyzont 2020”, a jego okres realizacji wynosi 42 miesiące.

Partnerzy projektu połączyli siły, aby wypracować innowacyjne rozwiązania, które stanowią odpowiedź na globalne wyzwania w łańcuchu dostaw dotyczące długości, złożoności i podatności transportu na zagrożenia. Celem projektu będzie umożliwienie efektywnego transportu ładunków, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości technicznych i operacyjnych, takich jak fizyczny Internet, operacje synchro-modalne, jak i inne przełomowe technologie np. Hyperloop, Przemysł 4.0 i pojazdy autonomiczne.

Projekt ePIcenter ma prawdziwie globalny zasięg, a jego pilotażowe rozwiązania będą wprowadzane na głównych trasach żeglugowych z Europy do Kanady i USA, a także na szlakach handlowych, takich jak Szlak Morza Północnego i nowy Szlak Jedwabny. Firmy wprowadzające innowacje technologiczne i eksperci do spraw środowiska będą ściśle współpracować w celu opracowania nowych rozwiązań, które efektywnie zwiększą wydajność i stabilność globalnych łańcuchów dostaw oraz przyczynią się do realnego rozwoju logistyki.

Dzięki zorientowanym na wyniki pilotażom i wdrożeniom oraz współpracy z kluczowymi podmiotami w sektorze handlu i logistyki, ePIcenter zobowiązuje się wypracować rozwiązania mające realny wpływ na przyszłe zrównoważone łańcuchy logistyczne.

Projket realizwowany jest w zespole Zakładu Ekonomiki i Prawa IM UMG kierowanego przez Marcina Kalinowskiego.

 

epicenterproject.eu/

 

 

 

 

                     

          

 

 

 Projekt otrzymał finansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy o dotację nr 861584.

   

   

           

 

 

 

 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies