Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Przyszłe wykorzystanie polskiej przestrzeni morskiej dla celów gospodarczych i...

Przyszłe wykorzystanie polskiej przestrzeni morskiej dla celów gospodarczych i ekologicznych

W dniach 21-22 października w Gdyni odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona przyszłym formom wykorzystania polskiej przestrzeni morskiej do celów gospodarczych i ekologicznych mająca na celu rozpoczęcie interdyscyplinarnej dyskusji na temat gospodarowania morzem, pogłębienie wiedzy na temat przyszłych form użytkowania przestrzeni morskiej oraz osiągniecie synergii pomiędzy procesami tworzenia KPZK, polskiej polityki morskiej i polityk sektorowych, oddziałujących na przestrzeń morską.

Konferencję pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Infrastruktury zorganizował Instytut Morski w Gdańsku z Katedrą Makroekonomii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Katedrą Badań Miast i Regionów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Konferencja cieszyła się niebywałym zainteresowaniem: wzięło w niej udział 168 osób, reprezentujących 28 podmiotów z sektora naukowego (państwowe i prywatne szkoły wyższe, instytuty naukowe i jednostki naukowo-badawcze), gospodarczego (zarządy portów, firmy państwowe i prywatne), administracji (władze regionów nadmorskich, urzędy morskie, władze lokalne), oraz pozarządowego (zrzeszenia, organizacje ekologiczne itd.).

Konferencję poprowadził Pan Charles Ehler z Programu Morskiego UNESCO - renomowany amerykański ekspert w zarządzaniu obszarami morskimi.

Pierwszego dnia w tematykę konferencji wprowadziła zebranych Pani Hanna Jahns (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego), Pani Birgit Snoeren z Komisji Europejskiej (DG Environment) zaprezentowała stan prac w Komisji Europejskiej nad wspólnotową polityka morską. Następnie prelegenci wybrani w konkursie przedstawili 12 referatów dot. innowacyjnych sposobów wykorzystania akwenów morskich w takich obszarach jak ochrona środowiska, uprawy morskie, energetyka morska, rozwój portów, turystyka morska czy zrównoważone rybołówstwo. Wnioski z tego dnia, sformułowane na podstawie prezentacji jak i dyskusji w każdym bloku tematycznym, zostaną przekazane Ministerstwu Rozwoju Regionalnego jako rekomendacje do KPZK.

Drugiego dnia Pan Andrzej Gdula (Dyrektor  Departamentu Transportu Morskiego i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury) przedstawił stan prac nad polska polityką morską; zostały też dogłębnie przedyskutowane polskie doświadczenia w planowaniu przestrzennym na obszarach morskich w oparciu o pilotażowy plan zagospodarowania zachodniej części Zatoki Gdańskiej, ze szczególnym naciskiem na aspekty ekologiczne i współdziałanie planowania przestrzennego na lądzie i morzu.

Wnioski, rekomendacje, prezentacje zostaną wydane w książkowej publikacji pokonferencyjnej wydanej przez Instytut Morski.

Zapraszamy do odwiedzenia Galerii!

 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies