Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Seminarium projektu TransBaltic nt. Rozwoju hubów i zaplecza portowego w region...

Seminarium projektu TransBaltic nt. Rozwoju hubów i zaplecza portowego w regionie Morza Bałtyckiego.

Seminarium projektu TransBaltic nt. rozwoju hubów i zaplecza portowego w regionie Morza Bałtyckiego

W ramach prac prowadzonych przez Zakład Ekonomiki i Prawa 3 lutego 2012 r. w Instytucie Morskiem w Gdańsku odbyło się seminarium poświecone rozwojowi hubów przeładunkowych i zaplecza portowego w regionie Morza Bałtyckiego. Spotkanie zostało zorganizowane jako część działań międzynarodowego projektu badawczego TransBaltic – Zintegrowany system transportowy w regionie Morza Bałtyckiego.

W spotkaniu uczestniczyli zarówno partnerzy projektu, jak i przedstawiciele nauki i edukacji, samorządu oraz biznesu (m.in. DCT) zaangażowani w problematykę rozwoju sektora portowego w regionie Bałtyckim.

Tematyka spotkania koncentrowała się wokół zagadnień związanych z obserwowanym obecnie na Bałtyku procesem przekształcania się niektórych portów w przeładunkowe huby regionalne, co jest szczególnie widoczne w Porcie Gdańsk. W związku z tym, podczas spotkania zaprezentowano i omówiono tematykę zastosowania inteligentnych systemów transportowych (ITS – Inteligent Transport Systems) i ich potencjału w ograniczaniu kosztów zewnętrznych transportu, czynniki warunkujące kształtowanie się współczesnej sieci portów na Bałtyku oraz istniejący system transportowy województwa zachodniopomorskiego w ramach Odrzańskiego Korytarza Multimodalnego. Ponadto przedstawiciel terminalu kontenerowego DCT w Gdańsku zaprezentował strategię rozwoju terminalu na najbliższe lata oraz wynikające z niej korzyści dla powstania zrównoważonego transportu w regionie pomorskim. Podsumowując spotkanie uczestnicy stwierdzili, że obecny kierunek rozwoju portu Gdańsk prowadzi do wykorzystania jego potencjału jako bałtyckiego habu przeładunkowego.

Urszula Kowalczyk, Marcin Burchacz, Zakład Ekonomiki i Prawa

O projekcie:

Celem głównym projektu TransBaltic - Zintegrowany system transportowy w regionie Morza Bałtyckiego – jest zapewnienie bodźców w skali regionalnej dla integracji układów i sieci transportowych w regionie Morza Bałtyckiego, co postuluje Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, poprzez stworzenie i wdrożenie wspólnych kryteriów rozwoju transportu oraz modeli biznesowych. Rządy poszczególnych krajów dążą do harmonizacji planów rozwoju infrastruktury wokół Bałtyku, natomiast władze regionalne chciałyby wzbogacić ten proces poprzez działania mające zapewnić perspektywy zrównoważonego rozwoju. Stworzenie wspólnego, regionalnego podejścia do zrównoważonego rozwoju transportu w regionie Bałtyku staje się wyjątkowo pilne, szczególnie w obliczu dynamicznego rozwoju transportu ostatnich lat

Projekt TransBaltic uzyskał status projektu strategicznego i obejmuje swym zasięgiem obszar całego Morza Bałtyckiego. Wśród partnerów projektu są władze regionalne, instytuty naukowo-badawcze działające w obszarze transportu i logistyki, operatorzy transportowi, stowarzyszenia logistyczne, jak również organizacje panbałtyckie, takie jak CPMR Baltic Sea Commission (Konferencja Europejskich Regionów Peryferyjnych – Komisja Morza Bałtyckiego), CPMR North Sea Commission (Konferencja Europejskich Regionów Peryferyjnych – Komisja Morza Północnego), BSSSC (Konferencja Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego), BCCA (Stowarzyszenie Bałtyckich Izb Przemysłowo-Handlowych), BDF (Bałtyckie Forum na rzecz Rozwoju) i BPO (Organizacja Portów Bałtyckich).

Więcej informacji na stronie projektu:

transbaltic.eu

 

 

 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies