Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Studium nad problemami oceny skutków środowiskowo-przestrzennych eksploatacji ...

Studium nad problemami oceny skutków środowiskowo-przestrzennych eksploatacji gazu z łupków

 

Zapraszamy do lektury numeru specjalnego „Problemy Ocen Środowiskowych”, który w całości poświęcono opracowaniu pn. Studium nad problemami oceny skutków środowiskowo-przestrzennych eksploatacji gazu z łupków w województwie pomorskim i przyległych obszarach morskich przygotowanemu przez zespół specjalistów pod redakcją Radosława Opioła i Andrzeja Tyszeckiego.
z
Studium jest pierwszą w Polsce publikacją podejmującą problematykę analizy skutków środowiskowo-przestrzennychw tym korzyści i  zagrożeń wynikających z eksploatacji gazów łupkowych na lądzie i na morzu.  Zawiera  również rekomendacje oraz Listę kontrolną raportu oddziaływania na środowisko w odniesieniu do wydobycia gazu łupkowego na obszarach lądowych.

Studium zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku; a wykonał je interdyscyplinarny zespół ekspertów konsorcjum Instytutu Morskiego w Gdańsku i Biura Projektowo-Doradczego EKO-KONSULT, w skład którego weszło 16 autorów o różnych specjalnościach, w tym w zakresie: ochrony środowiska morskiegoi lądowego, ekologii, geologii, zagospodarowania przestrzennego, prawa oraz specjaliści od systemów informacji geograficznej.

Studium recenzował Profesor Tomasz Parteka,  podkreślając duże znaczenie opracowania dla szerokiego kręgu odbiorców: władz administracyjnych szczebla krajowego i lokalnego, inwestorów, projektantów, planistów, środowiska naukowego.  Stwierdza również, że …” opracowanie jest bardzo potrzebnym kompendium wiedzy …, ma charakter studialny, ale jednocześnie jej część ma charakter podręcznika dobrych praktyk o znaczącym wkładzie metodologicznym.”

Publikacja do pobrania.

 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies