Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Zalew nieograniczonych możliwości?

Zalew nieograniczonych możliwości?

Zalew nieograniczonych możliwości?


W dniu 14 stycznia 2013r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w sali im. Lecha Bądkowskiego odbyła się konferencja naukowa pt.: „Zalew Wiślany – perspektywy rozwoju i wykorzystania potencjału społeczno-gospodarczego w ramach współpracy Polska – Rosja”. Organizatorem konferencji jest Zakład Ekonomiki i Prawa, Instytutu Morskiego w Gdańsku. Konferencja została objęta patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego.

 

Celem konferencji była dyskusja nad problemami wykorzystania potencjału Zalewu Wiślanego we współpracy pomiędzy podmiotami reprezentującymi polskie i rosyjskie instytucje badawcze, jednostki samorządu terytorialnego, przedstawicieli biznesu oraz mieszkańców regionu Zalewu Wiślanego.

Konferencja rozpoczyna polsko-rosyjski projekt badawczy pt.: “Wspólne korzyści wykorzystania potencjału Zalewu Wiślanego” (Opportunities and Benefits of Joint Use of the Vistula Lagoon – VILA), który we współpracy z partnerami realizowany przez Instytut Morski w Gdańsku w ramach Programu Lithuania-Poland-Russia Cross-Border Cooperation Programme 2007-2013.

Spotkanie otworzył Dyrektor Instytutu Morskiego w Gdańsku Pan Kazimierz Szefler przybliżając dotychczasowy dorobek Instytutu w zakresie współpracy międzynarodowej. W imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego głos zabrał Pan Ryszard Świlski, zgromadzonych gości przywitał także Konsul Generalny FR w Gdańsku Pan Siergiej Puchkov.

W ramach poszczególnych sesji tematycznych uczestnicy konferencji wysłuchali następujących prelegentów:


- Urszula Kowalczyk – Instytut Morskie w Gdańsku, prezentacja Projektu VILA (Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego)

- prof. Krzysztof Luks - Instytut Morskie w Gdańsku, Zalew Wiślany i jego porty w systemie transportowym Polski

- dr Dmitry Domnin - Instytut Oceanologii im. P.P. Szyrszowa Rosyjskiej Akademii Nauk – Oddział Atlantycki w Kaliningradzie, Zalew Wiślany i jego porty w systemie transportowym Obwodu Kaliningradzkiego Rosji

- Barbara Szwankowska - Instytut Morski w Gdańsku, Współczesne inicjatywy regionalne zmierzające do ożywienia polskiej części Zalewu Wiślanego

- dr inż. Witold Kuszewski -  Instytut Morski w Gdańsku, Współpraca w rejonie Zalewu Wiślanego w ramach regionu Morza Bałtyckiego

- dr Elena Kropinova - Federalny Uniwersytet Bałtycki im. I. Kanta w Kaliningradzie, Turystyka jako element współpracy transgranicznej w południowo – wschodnim regionie Morza Bałtyckiego

- dr Wojciech Piotrowicz – University of Oxford, Saїd Business School, Ograniczenia w transferze najlepszych praktyk na podstawie wyników badań projektu europejskiego BestLog

- prof. Vladimir Gritsenko - Federalny Uniwersytet Bałtycki im. I. Kanta w Kaliningradzie, Potencjał Zalewu Wiślanego - rosyjska perspektywa

- prof. Tadeusz Palmowski - Uniwersytet Gdański, Rola Zalewu Wiślanego w rozwoju współpracy transgranicznej Polski i Rosji

- kpt. ż.w. Jerzy Uziębło - Sekretarz Generalny Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, Korzyści i zagrożenia rozwoju współpracy polsko – rosyjskiej dla Portu Gdańsk

– Victor Koshelev - Bałtyjsk, Doradca Centrum Badań i Rozwoju Systemów Społeczno – Gospodarczych, Korzyści rozwoju współpracy polsko – rosyjskiej dla Portu Bałtyjsk

- Andriej Moshov – Dyrektor „Rosmorport” Kaliningrad, Korzyści rozwoju współpracy polsko – rosyjskiej dla Portu Kaliningrad

– Arkadiusz Zgliński - Dyrektor Zarządu Portu Elbląg, Korzyści rozwoju współpracy polsko – rosyjskiej dla Portu Elbląg

- dr Wojciech Kotowicz - Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Zalew Wiślany w relacjach polsko-rosyjskich - wybrane problemy
 

 

 

 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies