Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Opracowanie projektów planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gd...

Opracowanie projektów planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego

W dniach 25 i 26 marca 2013 r. odbyły się spotkania informacyjne w ramach konsultacji społecznych dla zadania „Opracowanie projektów planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego” dla obszarów:

 • PLB220005 Zatoka Pucka
 • PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski,
 • PLB220004 Ujście Wisły
 • PLH220044 Ostoja w Ujściu Wisły.
   

Organizatorem spotkań był Urząd Morski w Gdyni wraz z Zakładem Ekologii Wód Instytutu Morskiego w Gdańsku.
Celem spotkań było przedstawienie:

 • informacji o obszarach Natura 2000 oraz  zawartości planów ochrony i procedurze ich tworzenia,
 • zakresu i metodyk badań inwentaryzacyjnych,
 • wyników badań inwentaryzacyjnych oraz dalszej procedury i zakresu pracy na warsztatach,
 • wyłonienie grup interesariuszy, które w toku prac na warsztatach roboczych pracować będą nad zapisami do planów ochrony poszczególnych obszarów Natura 2000.
   

 

 

W spotkaniu dla obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Puckiej uczestniczyło 136 osób, natomiast w spotkaniu dla obszarów Natura 2000 w rejonie Ujścia Wisły udział wzięło85 osób.Wśród interesariuszy znaleźli się przedstawiciele administracji publicznej i samorządów, reprezentanci środowisk naukowych, przedstawiciele rybaków oraz organizacji pozarządowych.


Szczegółowe informacje o zadaniu, galeria zdjęć oraz prezentacje ze spotkań dostępne są pod adresem www.im.gda.pl/zaklad-ekologii-wod/projekty/446-opracowanie-projektow-planow-ochrony-obszarow-natura-2000-w-rejonie-zatoki-gdaskiej-i-zalewu-wilanego

 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies