Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Polsko – szwedzkie konsultacje, Warszawa, 12 - 13 maja 2014 r.

Polsko – szwedzkie konsultacje, Warszawa, 12 - 13 maja 2014 r.

altalt

Instytut Morski jako partner wiodący projektu PartiSEAparte uczestniczył w polsko – szwedzkich konsultacjach, które odbyły się 12 i 13 maja 2014 r. w Warszawie. Podczas spotkania, przedstawiciele Szwedzkiej Agencji ds. Morskich i Gospodarki Wodnej, Urzędu Morskiego w Gdyni, Urzędu Morskiego w Szczecinie, Instytutu Morskiego w Gdańsku oraz przedstawiciele resortu, wymienili poglądy na temat podjętych działań w celu opracowania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich. Rozmowy dotyczyły również zakresu danych niezbędnych w ww. procesie, możliwości ich wymiany i udostępniania oraz konieczności opracowania procedur i zasad uzgodnień transgranicznych.

Strona szwedzka i polska zadeklarowały również chęć zacieśnienia współpracy w zakresie inicjatywy „Blue Growth” m.in. poprzez  realizację działań w Programie Horyzont 2020 oraz Europejskim Funduszu Morskim i Rybackim.

Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na luty 2015 roku. Przewiduje się,  iż  będą wówczas gotowe dokumenty w zakresie studiów uwarunkowań do planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.

 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies