Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Konferencja: Projekt BalticBottomBase platformą rozwoju i wykorzystania nowocze...

Konferencja: Projekt BalticBottomBase platformą rozwoju i wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych”, Gdańsk 19 i 20 maja 2014r.

W dniach 19 i 20 maja 2014r. w Gdańsku odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pt.: „Zintegrowana platforma informacji o środowisku południowego Bałtyku – BalticBottomBase (BBB)”, realizowanego przez Instytut Morski w Gdańsku na podstawie umowy podpisanej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 2, Infrastruktura B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.

Konferencję otworzył Dyrektor Instytutu Morskiego w Gdańsku dr Kazimierz Szefler, który przedstawił zakres tematyczny konferencji oraz powitał zaproszonych gości, w tym Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Panią Dorotę Pyć, Posła Parlamentu Europejskiego Pana Jana Kozłowskiego, oraz pozostałych prelegentów reprezentujących instytucje zajmujące się badaniami o morzu, tj.: Instytut Oceanologii PAN, Morski Instytut Rybacki PIB, Państwowy Instytut Geologiczny PIB, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB oraz Uniwersytet Gdański. Następnie głos zabrała Pani Podsekretarz Stanu Dorota Pyć, która podkreśliła znaczenie tworzonej w ramach projektu zintegrowanej cyfrowej bazy danych BBB, wpisującej się w cele zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej, szczególnie w zakres nowego programu ramowego "Horizon 2020".
Poseł Europarlamentu Pan Jan Kozłowski również podkreślił znaczenie bazy BBB w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej dla rozwoju badań Morza Bałtyckiego. Pierwszego dnia konferencji Kierownik Zakładu Oceanografii Operacyjnej dr inż. Benedykt Hac omówił innowacyjne badania morskie prowadzone przez Instytut Morski w Gdańsku oraz obecny potencjał badawczy,
w tym możliwości i wykorzystanie statku badawczego IMOR. Przedstawił również plany rozwoju badań morskich oraz koncepcję budowy nowego statku badawczego TRIMOR.

 

Projekt BalticBottomBase zaprezentował Kierownik Projektu dr inż. Michał Piotrowski. Omówił założenia projektu i główny cel, którym jest utworzenie bazy informacji o środowisku południowego Bałtyku na podstawie pomiarów i badań zbieranych, gromadzonych oraz przetwarzanych przez wiele lat działania Instytutu Morskiego w Gdańsku. Zwrócił uwagę na fakt, że baza danych będzie dostępna przez Internet dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych standardów usług sieciowych, zgodnych
z obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej oraz uzupełniana na bieżąco o nowe pomiary, zrealizowane z zachowaniem procedur najwyższej jakości.

Następnie zaproszeni Prelegenci przedstawili projekty mające na celu, podobnie do Projektu BBB, jak najefektywniejsze gromadzenie wartościowych i unikatowych informacji o naszym morzu, realizowanie przez swoje macierzyste instytucje. Jest to problematyka niezwykle istotna w świetle implementowanych obecnie dyrektyw Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim dyrektywy INSPIRE. Przedstawiono projekty: Zintegrowany System Przetwarzania Danych Oceanograficznych (ZSPDO) Instytutu Oceanologii PAN oraz System Badań i Monitoringu Gospodarki Rybnej (INEGRYB) Morskiego Instytutu Rybackiego PIB. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się również z Centralną Bazą Danych Geologicznych prowadzoną przez Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Geologii Morza w Gdańsku a także Siecią Informacji o Środowisku Morskim (SeaDataNet) koordynowaną przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB Oddział Morski w Gdyni.

Drugiego dnia konferencji kontynuowano prezentacje projektów dotyczących zaawansowanej infrastruktury informatycznej w badaniach morskich. Zaprezentowano projekt: Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego (SatBałtyk), realizowany przez Instytut Oceanologii PAN we współpracy między innymi z Uniwersytetem Gdańskim. Kolejną sesję tematyczną stanowiły prezentacje informatyków – programistów zaangażowanych w tworzenie Bazy Danych BalticBottomBase, którzy omówili techniczne aspekty tworzenia i funkcjonowania bazy BBB a także zademonstrowali funkcjonowanie systemu i możliwości korzystania z tej bazy.

Z uwagi na duże zainteresowanie konferencja transmitowana była on-line. Stanowiła ona doskonałą płaszczyznę do wymiany wiedzy oraz doświadczeń w dziedzinie zarządzania danymi oceanograficznymi i ich rozpowszechniania. Dała ona podstawy do dalszego zacieśnienia współpracy w tym zakresie. Jako jeden z głównych kierunków tego wspólnego działania przewiduje się prace nad integracją budowanych systemów danych i utworzeniem Narodowego Centrum Danych Oceanograficznych.

Wszystkim prelegentom i uczestnikom składamy serdecznie podziękowania za udział w naszej konferencji i zapraszamy do śledzenia naszej strony www.balticbottombase.eu

 

mgr Iwona Szałucka


 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies