Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Wpływ prognozowanych zmian klimatycznych oraz socjo-ekonomicznych na stan Zalew...

Wpływ prognozowanych zmian klimatycznych oraz socjo-ekonomicznych na stan Zalewu Wiślanego oraz Plan Zarządzania opracowany dla regionu Zalewu Wiślanego na podstawie wyników projektów LAGOONS i ARCH

W dniu 9 lipca 2014 r. w Gdańsku odbyły się warsztaty pt. "Wpływ prognozowanych zmian klimatycznych oraz socjo-ekonomicznych na stan Zalewu Wiślanego oraz Plan Zarządzania opracowany dla regionu Zalewu Wiślanego na podstawie wyników projektów LAGOONS i ARCH".

Warsztaty dedykowane były przedstawicielom instytucji i organizacji zaangażowanych w zarządzanie w regionie Zalewu Wiślanego, jak również mieszkańcom terenów nadzalewowych. Ich celem jest przedstawienie wyników projektów realizowanych w ramach 7 Programu Ramowego UE: LAGOONS (Integrated water resources and coastal zone management in European lagoons in the context of climate change) oraz ARCH (Architecture and roadmap to manage multiple pressures on lagoons).

Zaprezentowane zostały wyniki modelowania matematycznego zmian jakości wód Zalewu Wiślanego pod wpływem klimatu oraz w wyniku zmian w gospodarowaniu w zlewni zalewu opracowane w ramach projektu LAGOONS. Przedstawiony również został Plan Działań dla Regionu Zalewu Wiślanego opracowany w ramach projektu ARCH.

Podczas warsztatów uczestnicy wspólnie wypracowali najkorzystniejszy scenariusz gospodarowania w zlewni Zalewu Wiślanego.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych obu projektów ARCH i Lagoons http://lagoons.biologiaatua.net/ oraz http://www.arch-fp7.eu/http://lagoons.biologiaatua.net/ oraz do zapoznania się z prezentacjami z warsztatów

Plan zarządzania dla Regionu Zalewu Wiślanego - J.Zaucha , M.Matczak

Możliwe zmiany zasolenia w Zalewie Wiślanym w związku z planami budowy portu morskiego po rosyjskiej stronie Zalewu Wiślanego - B. Chubarenko 

Wpływ prognozowanych zmian klimatycznych oraz socjo-ekonomicznych na stan Zalewu Wiślanego oraz Plan Zarządzania opracowany dla regionu Zalewu Wiślanego na podstawie wyników projektów LAGOONS i ARCH

О потенциале и планах региона по развитию яхтенного туризма

Organizatorzy

Małgorzata Bielecka (LAGOONS) i Joanna Przedrzymirska (ARCH)
 


 

Materiały do pobrania:

B_Chubarenko

Plan zarzadzania dla Regionu Zalewu Wislanego J Zaucha M_Matczak

Wplyw prognozowanych zmian klimatycznych oraz socjo-ekonomicznych na stan

Презентация яхтенный туризм

Założenia do alternatywnego scenariusza

 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies