Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni I Forum Korytarza Ba艂tyk-Adriatyk

I Forum Korytarza Ba艂tyk-Adriatyk

Pracownicy naukowi Zak艂adu Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego w Gda艅sku wzi臋li aktywny udzia艂 w I Forum Korytarza Transportowego Ba艂tyk-Adriatyk. Merytoryczne wsparcie w dyskusji mo偶liwe by艂o dzi臋ki realizacji w ostatnich latach przez ZEiP prac badawczych oraz projekt贸w dotycz膮cych rozwoju korytarzy transportowych w Polsce w tym szczeg贸lnie korytarza Ba艂tyk-Adriatyk. Realizowane przez zak艂ad projekty BATCo i A-B Landbridge pozwoli艂y na bardziej precyzyjn膮 identyfikacj臋 potencja艂u korytarza oraz da艂y szanse na wyznaczenie kierunk贸w prac nad zr贸wnowa偶onym rozwojem korytarza transportowego dla po艂膮cze艅 pomi臋dzy Morzem Ba艂tyckim a obszarem Morza Adriatyckiego. Obecnie korytarz transportowy Ba艂tyk – Adriatyk to bardzo wa偶ne narz臋dzie rozwojowe dla kraju i region贸w zlokalizowanych w jego strefie oddzia艂ywania. Jeste艣my w fazie zaawansowanego procesu tworzenia korytarza transportowego, ale staje przed nami zadanie aby w spos贸b zr贸wnowa偶ony prawid艂owo wykreowa膰 stref臋 rozwojow膮 i okre艣li膰 proces jego zarz膮dzania.

Forum Korytarza Ba艂tyk-Adriatyk by艂o pierwsz膮, og贸lnopolsk膮 debat膮 nad now膮 polityk膮 transportow膮 UE – wprowadzon膮 Rozporz膮dzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 11 grudnia 2013 r. - w sprawie transeuropejskiej sieci transportowej. W debacie tej uczestniczyli: eksperci Komisji Europejskiej, Rz膮du RP, zarz膮dcy infrastruktury, przedsi臋biorcy, naukowcy i dziennikarze.

Inicjatywa Unii Europejskiej budowy trans-europejskich korytarzy komunikacyjnych, w tym Korytarza Ba艂tyk–Adriatyk og艂oszona 17 pa藕dziernika 2013 r. stwarza realne szanse na integracj臋 kraj贸w, region贸w i miast po艂o偶nych w orbicie jego wp艂yw贸w. W艂膮czenie strefy Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego nr VI do poszerzonej strefy Korytarza Trans-Europejskiej Sieci Transportowej Ba艂tyk-Adriatyk zwi臋ksza mo偶liwo艣ci rozwoju du偶ego szlaku transportowego Europy. Tworzy pomost pomi臋dzy Ba艂tykiem i Adriatykiem obejmuj膮c wiele wa偶nych, dynamicznie rozwijaj膮cych si臋 miast 艣rodkowej Europy. Ich 艂膮czny potencja艂 gospodarczy sytuuje je w gronie najwa偶niejszych uczestnik贸w proces贸w gospodarczych w Europie.

W projekcie rezolucji wypracowanym podczas Forum uznano, 偶e budowa europejskiego, multimodalnego systemu transportowego wymaga nowego podej艣cia do problemu rozwoju systemu transportowego w Polsce. Multimodalny system transportowy, szczeg贸lnie o wysokich standardach

 

 

Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies