Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Spotkanie Partnerów oraz warsztaty informacyjne projektu ECOSHAZ w Gdańsku

Spotkanie Partnerów oraz warsztaty informacyjne projektu ECOSHAZ w Gdańsku

Zakład Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego w Gdańsku był organizatorem oficjalnego spotkania Partnerów międzynarodowego projektu ECOSHAZ, które odbyło się 17-18 maja. W projekcie ECOSHAZ współfinansowanym z programu UE Pomoc Humanitarna i Ochrona Ludności (grant KE) i kierowanym przez Lidera z Grecji- SIGMA Consultants biorą udział jednostki badawczo-rozwojowe i uniwersytety z Hiszpanii (Uniwersytet Pablo de Olavide, Sewilla; Uniwersytet Santiago di Compostela), Włoch (Catania), Centrum Przeciwdziałania Powodziom z Middlesex w Wielkiej Brytanii, jak i Instytut Morski w Gdańsku.

 

Projekt ECOSHAZ ma na celu stworzenie trwałej bazy wiedzy dotyczącej kosztów i korzyści ochrony środowiska morskiego oraz przeciwdziałania zagrożeniom na terenach przybrzeżnych powstałych w następstwie czynników hydrometeorologicznych (powodzie, erozja linii brzegowej, fale sztormowe, wzrost poziomu morza), a także rozlewów olejowych

 

W ramach ECOSHAZ wypracowane będą wspólne mechanizmy przeciwdziałania zagrożeniom przybrzeżnym, odbędzie się także cykl kursów i praktycznych warsztatów dla interesariuszy projektu. Zadania projektu ECOSHAZ koncentrują się na stworzeniu elastycznych struktur zapewniających aktywne zaangażowanie kluczowych interesariuszy i wzmocnienie możliwości ich działania, przeglądzie obecnego stanu wiedzy oraz identyfikacji luk prawnych i organizacyjnych w zakresie analizy kosztów i korzyści (metoda Cost Benefit Analysis).

Dzięki staraniom Zakładu Ekonomiki i Prawa, miały również miejsce warsztaty informacyjne ECOSHAZ zorganizowane w Urzędzie Morskim Gdyni, które prócz Partnerów projektu zgromadziły licznie przybyłych przedstawicieli administracji morskiej, portów, oraz instytucji zajmujących się ochroną środowiska. W czasie warsztatów dokonano zarówno prezentacji projektu, jak i aktualnych wyników badań Instytutu Morskiego.

Wyniki i wydarzenia projektu publikowane są na stronie: http://www.ecoshaz.eu/ .
 

 

 

 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies