Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Zmar艂 profesor dr hab. Maciej Krzy偶anowski

Zmar艂 profesor dr hab. Maciej Krzy偶anowski

5 lipca 2008, w wieku 87 lat, zmar艂 profesor dr hab. Maciej Krzy偶anowski, kt贸ry ca艂ym swoim d艂ugim i owocnym 偶yciem zawodowym zwi膮zany by艂 z Instytutem Morskim.

Prof. dr hab. Maciej Krzy偶anowski , absolwent Uniwersytetu Pozna艅skiego, od pocz膮tku kariery zawodowej interesowa艂 si臋 handlem morskim.

W 1950 r. uzyska艂 stopie艅 doktora nauk ekonomicznym za prac臋 "Regu艂y sprzeda偶y cif w handlu zamorskim". W 1967 r. zosta艂 doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych z zakresu ekonomiki transportu, wydaj膮c ksi膮偶k臋 "Afryka艅skie rynki 偶eglugowe - przyczynek do krytyki systemu konferencyjnego". Tytu艂 naukowy profesora nadzwyczajnego uzyska艂 w 1970 r., a profesora zwyczajnego w 1979 r.

Przez lata aktywnie uczestniczy艂 w budowaniu pozycji Polski jako pa艅stwa morskiego, szczeg贸lnie interesuj膮c si臋 rozwojem floty morskiej i przedsi臋biorstw armatorskich.

Od 1950 r. zwi膮za艂 si臋 z Instytutem Morskim, pe艂ni膮c w nim wiele kierowniczych stanowisk. Do roku 1999 pe艂ni艂 funkcj臋 Zast臋pcy Dyrektora Instytutu ds. Naukowych. Profesor by艂 autorem ponad 200 prac naukowych o bardzo bogatej i r贸偶norodnej tematyce, kt贸ra wi膮za艂a si臋 z rozwojem system贸w transportowych i zmieniaj膮cymi si臋 uwarunkowaniami funkcjonowania gospodarki morskiej.

Prof. Maciej Krzy偶anowski by艂 niezwykle aktywny na arenie mi臋dzynarodowej. W 1966 r. zosta艂 oddelegowany przez Ministerstwo 呕eglugi do pracy w UNCTAD w Genewie, jako ekspert ds. 偶eglugi w zakresie rozwoju flot kraj贸w rozwijaj膮cych si臋. W latach 80 wsp贸艂pracuj膮c z Departamentem 呕eglugi UNCTAD, prowadzi艂 prace nad modelami przedinwestycyjnymi statk贸w. W 1989 r. na zaproszenie Ministra Transportu Nigerii pracowa艂 nad programem rozwoju floty zbiornikowc贸w tego kraju.

R贸wnolegle, obok kariery naukowej, prof. Krzy偶anowski realizowa艂 si臋 r贸wnie偶 jako nauczyciel akademicki. Na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gda艅skiego prowadzi艂 wyk艂ad "Mi臋dzynarodowe stosunki gospodarcze w transporcie morskim", promuj膮c 64 magistr贸w i 10 doktor贸w.

Od 1999 r. pe艂ni艂 funkcj臋 kierownika Zak艂adu Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego, a ostatnio jako g艂贸wny konsultant d/s wsp贸艂pracy z komitetem transportu PAN. Nawet po formalnym przej艣ciu nas emerytur臋 nadal dzieli艂 si臋 ze swoimi wsp贸艂pracownikami zdobyt膮 wiedz膮 i ogromnym do艣wiadczeniem 偶yciowym. Zawsze elegancki, dowcipny, pe艂en pogody ducha i 偶yczliwo艣ci, umia艂 znale藕膰 wsp贸lny j臋zyk z m艂odym pokoleniem.

W ostatnich latach swojej aktywno艣ci zawodowej, pog艂臋biaj膮c badania nad zastosowaniem logistyki w transporcie, nawi膮za艂 wsp贸艂prac臋 z Katedr膮 Bada艅 Logistycznych Uniwersytetu im. Erasmusa w Rotterdamie. Kierowa艂 zespo艂em opracowuj膮cym pierwszy w Polsce projekt, po艣wi臋cony lokalizacji centr贸w logistycznych. W okresie 1998 - 1999 kierowa艂 zespo艂em opracowuj膮cym dla Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej "Prognoz臋 strategiczn膮 rozwoju Polskiej 呕eglugi Morskiej do roku 2020" .

W styczniu 2001 r. na VII Kongresie Ekonomist贸w Polskich w Warszawie przedstawi艂 za艂o偶enia morskiej polityki gospodarczej Polski podkre艣laj膮c potrzeb臋 istnienia i odbudowy polskiej 偶eglugi morskiej.

W uznaniu najwy偶szego autorytetu zawodowego i moralnego oraz nieprzemijaj膮cego wk艂adu w odbudow臋 i rozw贸j polskiej gospodarki morskiej w 2001 roku Kapitu艂a Medalu Eugeniusza Kwiatkowskiego przyzna艂a Profesorowi zaszczytne wyr贸偶nienie Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Profesor Krzy偶anowski przez wiele lat by艂 cz艂onkiem Rady Naukowej Instytutu Morskiego w Gda艅sku oraz cz艂onkiem Komitetu Transportu PAN. By艂 wsp贸艂za艂o偶ycielem i cz艂onkiem Rady Mi臋dzynarodowej Organizacji Ekonomist贸w Morskich (International Association of Maritime Economists) oraz przewodnicz膮cym Komisji Transportowej Zwi膮zku Miast Ba艂tyckich (The Union of the Baltic Cities) . By艂 te偶 cz艂onkiem honorowym i wieloletnim Prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicznego w Gdyni. Pe艂ni艂 funkcj臋 przewodnicz膮cego 艢rodowiska Pomorskiego Armii Krajowej w Gda艅sku oraz wice Przewodnicz膮cego Zarz膮du Okr臋gu Gda艅skiego 艢wiatowego Zwi膮zku 呕o艂nierzy AK.

Posiadane nagrody i odznaczenia:

鈥 Krzy偶 Komandorski z Gwiazd膮 Orderu Odrodzenia Polski (1998)

鈥 Nagroda I stopnia Ministra Nauki, SzWiT za dorobek naukowy (1982)

鈥 Medal ks. M艣ciwoja II za "Wybitne zas艂ugi dla Gda艅ska" nadany przez Kapitu艂臋 Rady m. Gda艅ska (1998)

鈥 Medal 1000-lecia Gda艅ska nadany przez Rad臋 m. Gda艅ska (1997)

鈥 Medal 50-lecia Instytutu Morskiego w Gda艅sku (2000)

鈥 Medal za zas艂ugi dla transportu przyznany przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej

鈥 Medal Eugeniusza Kwiatkowskiego (2001)

Maj膮c w pami臋ci dzia艂alno艣膰 prof. zw. dr hab. Macieja Krzy偶anowskiego oraz Jego zaanga偶owanie na rzecz gospodarki morskiej dzielimy z rodzin膮 smutek zwi膮zany z Jego odej艣ciem.

 

Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies