Inno Aqua Tech

InnoAquaTech - Cross-border development and transfer of innovative and sustainable
aquaculture technologies in the South Baltic Area
czas trwania projektu 01/07/2016 - 30/06/2019

NAZWA PROGRAMU / -2020
PRIORYTET  1. Wzmocnienie aktywno艣ci mi臋dzynarodowej oraz zdolno艣ci innowacyjnej
niebieskiej i zielonej gospodarki Po艂udniowego Ba艂tyku

 

CEL SZCZEG脫艁OWY 1.2. Poprawa transferu innowacji na rzecz niebieskiego i zielonego sektora M艢P poprzez wsp贸lne dzia艂ania transgraniczne

Partnerzy:

 • BioCon Valley GmbH - lider, DE
 • University of Rostock, Agricultural and Environmental Sciences, Aquaculture and Sea Ranching, DE
 • Instytut Morski w Gda艅sku, PL
 • Uniwersytet  Gda艅ski, PL
 • Morski Instytut Rybacki, PL
 • Public Institution Klaipeda Science and Technology Park, LT
 • Danish Technological Institute, AgroTech – Plant Technology,
   

Opis projektu

My艣l膮 przewodni膮 projektu jest zwi臋kszenie rozwoju i transferu innowacyjnych i zr贸wnowa偶onych technologii akwakultury, a tak偶e zapewnienie, operuj膮cym w regionie M艢P, dost臋pu do istniej膮cej oraz testowanej technologii, wiedzy i pomocy ekperckiej w tej samej dziedzinie. Ponadto projekt zak艂ada wypracowanie modelu finansowania, kt贸ry b臋dzie wdro偶ony w regionie Po艂udniowego Ba艂tyku. Technologie, kt贸re zostan膮 zastosowane i przetestowane w projekcie to: technologia RAS (Recirculating Acuaculture Systems) oraz Aquaponic - kombinacja technologii RAS z produkcj膮 ro艣lin. Dzia艂ania w projekcie zosta艂y podzielone r贸wnoczesnie na trzy pakiety robocze. Pierwszy pakiet analizuje i podsumowuje dost臋pne i stosowane w regionie technologie akwakultury, ocenia ich przydatno艣膰 (pod wzgl臋dem technicznym i 艣rodowiskowym) oraz poddaje analizie mo偶liwo艣膰 rozwoju danej technologii w warunkach panuj膮cych na obszarze Po艂udniowego Ba艂tyku. W kolejnym pakiecie przewiduje si臋 rozwini臋cie oferty us艂ug dla M艢P, na kt贸r膮 b臋d膮 sk艂ada膰 si臋 mi臋dzynarodowe wizyty studyjne, innowacyjne narz臋dzie do samooceny/ewaluacji, szkolenia i us艂ugi doradcze m. in. W zakresie ustanawiania nowych farm (akwakultura). Trzeci pakiet dzia艂a艅 skupia si臋 wok贸艂 inwestycji pilota偶owej, kt贸ra jest realizowana przez wszystkich partner贸w. Inwestycja pilota偶owa polega na przeprowadzeniu r贸wnoleg艂ych bada艅 dla czterech technologii (wybranych w trakcie wst臋pnej analizy - pakiet pierwszy) w basenach technologicznych oraz warunkach podobnych do rzeczywistych, w celu wybrania i certyfikowania tych najlepszych. Na podstawie wypracowanych wynik贸w zostanie przygotowany odpowiedni model wsparcia. Grupami docelowymi projektu s膮 M艢P reprezentuj膮ce sektor rybo艂贸stwa i akwakultury (hodowcy ryb, in偶ynierowie, producenci, operatorzy RAS). Ponadto projekt kierowany jest do Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB-y) oraz lokalnych organizacji rozwoju.

Cele i rezultaty

Projekt b臋dzie skutkowa膰 zwi臋kszeniem potencja艂u innowaycjnego grup docelowych projektu, m.in.: firm zajmuj膮cych si臋 akwakultur膮 (producenci, dostawcy technologii. przetw贸rnie, rybacy, rolnicy, etc.), a tak偶e organizacje wspi0eraj膮ce biznes takie jak centra transferu technologii i regionalne agencje rozwoju.
Produkty projektu:

 • Stworzenie sieci InnoAquaTech alliance, kt贸ra b臋dzie pe艂ni艂a funkcj臋 punktu kontaktowego dla lokalnych przedsi臋biorc贸w chc膮cych wdra偶a膰 dost臋pne technologie (w tym: biznes plan rozwoju, przewodnik po instrumentach finansowych dost臋pnych dla przedsi臋biorc贸w, check-tool na stronie internetowej)
 • Narz臋dzie internetowe na stronie projektu do budowania zintegrowanego systemu RAS oraz zaplecza technicznego, w tym analiza kost贸w oraz analiza kombinacji zarybiania
 • Narz臋dzie internetowe wspieracj膮ce potencjanych inwestor贸w w inwestowanie w innowacyjne sturt-upy oraz
 • innowacyjne przedsi臋biorstwa sektora akwakultury Raport wykonawczy dot. produkcji w systemie aquaponic
 • Ewaluacja mo偶liwo艣ci rozwoju skorupiak贸w w systemie RAS w wojew贸dztwie pomorskim
 • Prototyp systemu RAS bazuj膮cy na energii geotermalnej

   

Bud偶et projektu - 1.677.126 euro
Dodatkowe informacje dost臋pne s膮 na stronie www.innoaquatech.eu


 

 

Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies