Projekt SB LocPorts

Zak艂ad Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego w Gda艅sku by艂 liderem projektu SB LocPorts – Development of South Baltic coastal regions through close Cooperation of local ports. Projekt dotyczy艂 rozwoju lokalnych port贸w morskich Polskiego i Litewskiego wybrze偶a oraz ich roli jako centr贸w rozwoju regionalnego. Projekt SB LocPorts z wsp贸艂finansowaniem z programu South Baltic  by艂 realizowany z udzia艂em partnera Litewskiego EUCC Baltic Office oraz przy wsparciu przedstawicieli Polskich i Litewskich port贸w lokalnych.

Projekt SB LocPorts mia艂 na celu opracowanie czynnik贸w warunkuj膮cych rozw贸j port贸w lokalnych oraz okre艣lenie mo偶liwo艣ci i skali wp艂ywu port贸w lokalnych na gospodark臋 obszar贸w ich otaczaj膮cych. Problematyk臋 mo偶liwo艣ci rozwoju port贸w lokalnych uj臋to r贸wnie偶 w szerszym kontek艣cie przestrzennym, obejmuj膮cym nie tylko ich bliskie zaplecze l膮dowe (lokalne i regionalne), lecz r贸wnie偶 przedpole morskie.

Badania pozwoli艂y na okre艣lenie barier rozwoju port贸w lokalnych, w艣r贸d kt贸rych za najpowa偶niejsze uznano: barier臋 ekonomiczn膮 uwidaczniaj膮c膮 si臋 w braku 艣rodk贸w na finansowanie inwestycji portowych i innych zamierze艅 rozwojowych, barier臋 prawno-organizacyjn膮 wyra偶aj膮c膮 si臋 w licznych ograniczeniach na艂o偶onych na porty lokalne, kt贸re znacznie utrudniaj膮 rozw贸j dzia艂alno艣ci portowej oraz brak sprawnych mechanizm贸w wsp贸艂dzia艂ania podmiot贸w zainteresowanych lub tych, kt贸re powinny by膰 zainteresowane rozwojem port贸w lokalnych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy opracowano i przedstawiono mo偶liwo艣ci aktywizacji port贸w lokalnych. Jednym z wynik贸w analiz jest stwierdzenie, 偶e podstawowym za艂o偶eniem planu o偶ywiania gospodarczego port贸w lokalnych jest powi膮zanie rozwoju dzia艂alno艣ci gospodarczej z intensywnym i szerokim wykorzystaniem istniej膮cej lub modernizowanej infrastruktury portowej. Kluczowe znaczenie ma taki rodzaj dzia艂alno艣ci, kt贸ry obejmowa膰 b臋dzie mo偶liwie szeroki zakres 艣wiadczonych us艂ug w oparciu i infrastruktur臋 portu. W ten spos贸b korzy艣ci skali, kt贸re w przypadku port贸w lokalnych s膮 bardzo trudne do uzyskania, zostan膮 zast膮pione przez korzy艣ci zakresu.

Porty lokalne ze wzgl臋du na ich rosn膮cy potencja艂 turystyczny i handlowy oraz lokalizacj臋 wzd艂u偶 mi臋dzynarodowej 艣r贸dl膮dowej drogi wodnej powinny by膰 traktowane, jako centra rozwoju gospodarczego, a wi臋c o艣rodki mog膮ce po艣rednio znacz膮co wp艂yn膮膰 na gospodark臋 narodow膮 i w zwi膮zku z tym ich znaczenie nie mo偶e by膰 umniejszane, szczeg贸lnie w strategicznych dokumentach krajowych oraz ustawach reguluj膮cych dzia艂alno艣膰 port贸w morskich.

Wyniki projektu dost臋pne s膮 w siedzibie Instytutu Morskiego w Gda艅sku.

 

Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies