Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Plan zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszar贸w Morskich

Plan zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszar贸w Morskich

Planowanie przestrzenne obszar贸w morskich jest procesem stosunkowo m艂odym, maj膮cym na celu zarz膮dzanie dzia艂alno艣ci膮 cz艂owieka na szczeg贸lnie cennych obszarach morza. W Regionie Morza Ba艂tyckiego morskie planowanie przestrzenne postrzegane jest jako narz臋dzie wspieraj膮ce podejmowanie decyzji, ukazuj膮ce preferencje dotycz膮ce obszar贸w morskich, minimalizuj膮ce konflikty z nich wynikaj膮ce, przestrzennie i czasowo lokuj膮ce dzia艂alno艣膰 cz艂owieka, tak aby osi膮ga膰 wa偶ne cele gospodarcze, ekologiczne i spo艂eczne.

W Polsce trwaj膮 prace nad pierwszym w historii Planem zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszar贸w Morskich. Jego podstaw膮 jest wdro偶enie do polskiego porz膮dku prawnego przepis贸w Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z 23 lipca 2014. ustanawiaj膮cej ramy planowania przestrzennego obszar贸w morskich. Ka偶de pa艅stwo cz艂onkowskie ma obowi膮zek opracowania i wdro偶enia plan贸w przestrzennych dla obszar贸w morskich do 2021 roku.

Prace nad projektem Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszar贸w morskich w skali 1:200 000 wraz z Prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko, rozpocz臋艂y si臋 22 lipca 2016 roku. Zgodnie z Ustaw膮 z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej do opracowania projektu planu zobowi膮zani s膮 Dyrektorzy Urz臋d贸w Morskich w Gdyni, S艂upsku i Szczecinie, kt贸rzy zlecili wykonanie projektu Planu i Prognozy ze 艣rodk贸w finansowych pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j, wsp贸艂finansowanego przez Uni臋 Europejsk膮 z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego.

 

 

Projekt Planu poddawany jest szerokim konsultacjom spo艂ecznym.

Dotychczas odby艂y si臋 dwa spotkania na poziomie krajowym oraz dwa spotkania mi臋dzynarodowe.

Pierwsze spotkanie (Gda艅sk, marzec 2017) mia艂o na celu przedstawienie materia艂贸w planistycznych oraz dyskusj臋 nad wnioskami p艂yn膮cymi z wykonanych wcze艣niej analiz, jak r贸wnie偶 prezentacj臋 za艂o偶e艅 Planu i Prognozy oddzia艂ywania na 艣rodowisko.

Kolejne spotkanie (S艂upsk, pa藕dziernik 2017) po艣wi臋cone by艂o prezentacji wst臋pnego projektu Planu, kt贸ry obejmowa艂 podzia艂 na akweny o okre艣lonych funkcjach podstawowych i dopuszczalnych wraz z analiz膮 sytuacji na tych akwenach. Na spotkaniu zosta艂y zaprezentowane r贸wnie偶 rekomendacje p艂yn膮ce ze wst臋pnej Prognozy.

Ponadto odby艂 si臋 szereg dodatkowych spotka艅 konsultacyjnych dotycz膮cych kwestii infrastruktury technicznej, morskich farm wiatrowych, rybo艂贸wstwa, ochrony 艣rodowiska i przyrody, wykorzystania strefy przybrze偶nej, poszukiwania, rozpoznawania i wydobycia kopalin, zagospodarowania Zatoki Gda艅skiej oraz 偶eglugi.

Prezentacje ze wszystkich spotka艅 dost臋pne s膮 na stronie internetowej Urz臋du Morskiego w Gdyni.

Obecnie dobiegaj膮 ko艅ca prace nad pe艂nym projektem planu zagospodarowania, kt贸ry b臋dzie mia艂 form臋 rozporz膮dzenia.

Projekt Planu zosta艂 przygotowany maj膮c na wzgl臋dzie:

  1. wsparcie zr贸wnowa偶onego rozwoju w sektorze morskim w szczeg贸lno艣ci zapewnienie mo偶liwo艣ci bezpiecznej 偶eglugi z uwzgl臋dnieniem obronno艣ci i bezpiecze艅stwo pa艅stwa oraz ochrony 艣rodowiska;

  2. koordynacj臋 dzia艂a艅 podmiot贸w i sposob贸w wykorzystania morza, sp贸jne zarz膮dzanie zasobami i obszarami morskimi i nadmorskimi;

  3. wzmocnienie pozycji polskich port贸w morskich, zwi臋kszenie konkurencyjno艣ci transportu morskiego oraz zapewnienie bezpiecze艅stwa morskiego;

  4. zwi臋kszenie udzia艂u sektora gospodarki morskiej w PKB oraz wzrost zatrudnienia w gospodarce morskiej;

  5. oszcz臋dne korzystanie z przestrzeni, pozostawiaj膮ce mo偶liwie wiele miejsca na przysz艂e, r贸wnie偶 obecnie nieznane, sposoby korzystania z morza.

R贸wnolegle do prac nad projektem Planu prowadzone s膮 prace nad Prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko dotycz膮c膮 tego偶 Planu. W ramach dotychczasowych prac nad Prognoz膮 przedstawiono propozycje dotycz膮ce przewidywanych metod analizy skutk贸w realizacji postanowie艅 projektu Planu; informacje o mo偶liwym transgranicznym oddzia艂ywaniu na 艣rodowisko; informacje odno艣nie cennych akwen贸w pod wzgl臋dem przyrodniczym. Przeanalizowano r贸wnie偶 stopie艅 zgodno艣ci projektu Planu z dokumentami planistycznymi na poziomie krajowym i mi臋dzynarodowym, a tak偶e innymi dokumentami istotnymi dla zachowania stanu i ochrony 艣rodowiska.

Opracowany projekt planu wraz z Prognoz膮 zostanie wy艂o偶ony i poddany konsultacjom spo艂ecznym. W pierwszym tygodniu lipca 2018 roku przewiduje si臋 w Szczecinie organizacj臋 otwartej dyskusji publicznej. Osoby zainteresowane zapraszamy do 艣ledzenia strony internetowej Urz臋du Morskiego w Gdyni, gdzie b臋d膮 zamieszczone szczeg贸艂y konsultacji.

Przewidywany dalszy przebieg prac nad projektem Planu:

 • opracowanie projektu planu uwzgl臋dniaj膮cego opinie, uzgodnienia oraz wnioski z dyskusji publicznej - sierpie艅 2018r.;

 • ponowne uzgodnienia projektu planu na szczeblu krajowym - listopad 2018r.;

 • opracowanie projektu planu uwzgl臋dniaj膮cego ponowne uzgodnienia - kwiecie艅 2019r.;

 • trzecie mi臋dzynarodowe spotkanie konsultacyjne - marzec 2019r.;

 • czwarte krajowe spotkanie konsultacyjne - konferencja ko艅cowa - maj 2019r..

Projekt Planu jest przygotowywany przez interdyscyplinarny zesp贸艂 specjalist贸w zwi膮zanych z Instytutem Morskim w Gda艅sku we wsp贸艂pracy z Morskim Instytutem Rybackim – Pa艅stwowym Instytutem Badawczym w Gdyni. Prognoz臋 opracowuje zesp贸艂 ekspercki Instytutu Morskiego w Gda艅sku przy wsp贸艂pracy specjalist贸w z innych instytucji naukowych i planistycznych.

Kontakt:

Instytucja zlecaj膮ca: Urz膮d Morski w Gdyni, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰.

 

Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies