Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Nowy Projekt Instytutu Morskiego w Gda艅sku

Nowy Projekt Instytutu Morskiego w Gda艅sku

Centrum Obs艂ugi Projekt贸w ma przyjemno艣膰 poinformowa膰, 偶e Instytut Morski w Gda艅sku jest partnerem w nowym projekcie zatwierdzonym w ramach drugiego konkursu Programu Interreg Baltic Sea Region 2014-2020

 “BalticRIM” - Zintegrowane zarz膮dzanie morskim dziedzictwem kulturowym w regionie Morza Ba艂tyckiego

Zasoby dziedzictwa kulturowego Morza Ba艂tyckiego s膮 niezwykle r贸偶norodne oraz dobrze zachowane w por贸wnaniu do innych region贸w. Do chwili obecnej zasoby te w niewielkim stopniu by艂y brane pod uwag臋 w procesie planowania przestrzennego obszar贸w morskich. Celem projektu BalticRIM jest przygotowanie oraz wdro偶enie zarz膮dzania zasobami podwodnego dziedzictwa kulturowego w regionie Morza Ba艂tyckiego, wykorzystuj膮c trwaj膮ce procesy planistyczne wype艂niaj膮ce zalecenia unijnej dyrektywy ds. PPOM. Celem projektu BalticRIM jest r贸wnie偶 podniesiecie kompetencji instytucji regionalnych i tych odpowiedzialnych za podwodne dziedzictwo kulturowe.

 

Wsp贸艂pracuj膮c z ekspertami i instytucjami zwi膮zanymi z planowaniem przestrzennym obszar贸w morskich, organy i eksperci zajmuj膮cy si臋 podwodnym dziedzictwem kulturowym – wykorzystuj膮c istniej膮ce bazy danych podwodnego dziedzictwa kulturowego i narz臋dzia do tworzenia map - zapewni膮 wysokiej jako艣ci informacje o ba艂tyckich zasobach i miejscach ich wyst臋powania, kt贸re b臋d膮 mog艂y by膰 wykorzystanie w procesie planistycznym. W ramach projektu zostan膮 opracowane narz臋dzia s艂u偶膮ce do uporz膮dkowania proces贸w decyzyjnych i kryteri贸w prowadz膮cych do sp贸jnych rozwi膮za艅 planistycznych poprzez serie mi臋dzysektorowych spotka艅 i ocen przeprowadzonych w obszarach pilota偶owych, dla kt贸rych istniej膮 ju偶 plany przestrzenne. Projekt BalticRIM wypracuje przyk艂ady rozwi膮za艅 typu win-win pomi臋dzy zasobami kulturowymi a innymi sektorami gospodarki morskiej poprzez wsp贸艂prac臋 planistyczn膮 i biznesow膮/gospodarcz膮 w obszarach pilota偶owych. Partnerzy projektu to przede wszystkim agencje pa艅stwowe odpowiedzialne za zarz膮dzanie dziedzictwem kulturowym, a tak偶e ba艂tyccy eksperci w dziedzinie morskiego planowania przestrzennego. Obie grupy eksperckie maj膮 wieloletnie do艣wiadczenie w zakresie 艣cis艂ej wsp贸艂pracy. Do艣wiadczenie partner贸w b臋dzie uzupe艂nione zaanga偶owaniem 艣rodowiska akademickiego i interesariuszy. Projekt otrzyma艂 status projektu flagowego EUSBSR w Obszarze Priorytetowym Kultura (EUSBSR PA Culture). Projekt otrzyma艂 r贸wnie偶 wsparcie grupy roboczej HELCOM-VASAB ds. Planowania Przestrzennego Obszar贸w Morskich, jak r贸wnie偶 Subregionalnej Wsp贸艂pracy Pa艅stw Morza Ba艂tyckiego (BSSSC). Gwarantuje to szeroki zasi臋g oddzia艂ywania rezultat贸w projektu.

Czas trwania: 25.05.2017-30.09.2020

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 89 543,67 EUR 

Strona www: https://www.submariner-network.eu/projects/balticrim

 

Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies