Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni “SEAPLANSPACE” - Marine spatial planning instruments for sustainable marine...

“SEAPLANSPACE” - Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance – Planowanie przestrzenne na morzu jako instrument zrównoważonego zarządzania obszarami morskimi

 

Zakład Ekonomiki i Prawa ma przyjemność poinformować, że Instytut Morski w Gdańsku jest partnerem w nowym projekcie zatwierdzonym w ramach czwartego konkursu
Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

 

 “SEAPLANSPACE” - Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance – Planowanie przestrzenne na morzu jako instrument zrównoważonego zarządzania obszarami morskimi

 

Projekt ma międzynarodowy charakter i będzie realizowany we współpracy z partnerami z Polski, Niemiec, Danii, Szwecji i Litwy. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji pracowników administracji, sektora prywatnego, studentów i absolwentów uczelni wyższych w zakresie morskiego planowania przestrzennego i zrównoważonego zarządzania morzem. Realizacja projektu wiąże się z wymogiem opracowania i wdrożenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich przez państwa członkowskie Unii Europejskiej do 2021 roku. Cele projektu mają zostać osiągnięte przez wspólne przygotowanie przez partnerów Projektu programów szkoleń realizowanych w 5 państwach, przygotowanie publikacji angielskojęzycznej, obejmującej międzynarodowe aspekty morskiego planowania przestrzennego, przygotowanie publikacji dwujęzycznych, z zakresu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i zrównoważonego zarządzania morzem z perspektywy państw uczestniczących w Projekcie oraz przeprowadzenie warsztatów dla ok. 300 uczestników z państw, biorących udział w Projekcie, a także uruchomienie i obsługę portalu internetowego, mającego na celu wymianę doświadczeń i wiedzy w zakresie morskiego planowania przestrzennego.

 

Czas trwania: 02.01.2018-31.12.2020

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 83 257,50EUR 

 

 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies