O Zak艂adzie Ekologii W贸d

Zak艂ad Ekologii W贸d powsta艂 w 1977 roku – patrz historia Zak艂adu.

W Instytucie Morskim Uniwersytetu Morskiego w Gdyni dzia艂alno艣膰 Zak艂adu Ekologii W贸d realizowana jest od 2001 roku.

Cel i misja Zak艂adu Ekologii W贸d:

Projektowanie oraz realizacja kompleksowych us艂ug naukowo-badawczych i wdro偶eniowych na potrzeby gospodarki oraz ochrony przyrody w obszarach morskich i 艣r贸dl膮dowych.

Certyfikat

Zak艂ad Ekologii W贸d wdro偶y艂 i stosuje Zintegrowany System Zarz膮dzania zgodny z wymaganiami norm:

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarz膮dzania

Zak艂ad Ekologii W贸d realizuje innowacyjne i unikalne prace naukowo-badawcze i wdro偶eniowe rozwi膮zuj膮ce problemy wa偶ne dla rozwoju gospodarki kraju oraz umo偶liwiaj膮ce wywi膮zywanie si臋 Polski ze zobowi膮za艅 mi臋dzynarodowych.

 • Jako pierwszy w Polsce opracowa艂 i przeprowadzi艂 waloryzacj臋 przyrodnicz膮 polskich obszar贸w morskich.
 • Koordynowa艂 prace i wsp贸艂tworzy艂 pierwsze plany ochrony i plany zarz膮dzania obszarami europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 w polskich obszarach morskich.
 • Wsp贸艂tworzy pierwszy w Polsce plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru morskiego oraz opracowa艂 pilota偶ow膮 strategiczn膮 ocen臋 oddzia艂ywania tego planu na 艣rodowisko.
 • Uczestniczy艂 w opracowaniu typologii biotycznej polskich obszar贸w morskich i wska藕nik贸w do oceny stanu ekologicznego w贸d morskich zgodnie z Ramow膮 Dyrektyw膮 Wodn膮 i wska藕nik贸w do oceny stanu 艣rodowiska zgodnie z Dyrektyw膮 Ramow膮 w sprawie Strategii Morskiej.
 • Jest wsp贸艂autorem programu rekultywacji Zatoki Puckiej oraz systemu ochrony i rewaloryzacji Zatoki Gda艅skiej.
 • Jest inicjatorem i wsp贸艂autorem pierwszego w Polsce programu rekultywacji zdegradowanych fragment贸w obszar贸w morskich oraz nadzorowa艂 pilota偶owe wdro偶enie tego programu.
 • Uczestniczy w zapewnieniu bezpiecze艅stwa energetycznego Wojew贸dztwa Pomorskiego przez realizacj臋 przedsi臋wzi臋膰 w sektorze energetycznym w zakresie ochrony 艣rodowiska:
  • opracowuj膮c raport oddzia艂ywania na 艣rodowisko Zatoki Puckiej zrzutu w贸d solankowych podczas budowy Podziemnych Magazyn贸w Gazu Kosakowo oraz realizuj膮c badania monitoringowe przed i poinwestycyjne,
  • okre艣laj膮c problemy i uwarunkowania eksploatacji gazu z 艂upk贸w w obszarach morskich,
  • prowadz膮c badania inwentaryzacyjne w obszarach morskich, pod k膮tem wyboru lokalizacji dla budowy pierwszej w Polsce elektrowni j膮drowej
  • wykonuj膮c badania biologiczne w zwi膮zku z planami budowy i eksploatacji farm elektrowni wiatrowych w polskiej wy艂膮cznej strefie ekonomicznej,
  • realizuj膮c kompleksowe badania 艣rodowiskowe w zwi膮zku z planami budowy i eksploatacji gazoci膮g贸w w obszarach morskich.

Specjali艣ci Zak艂adu s膮 laureatami dw贸ch nagr贸d Ministra 艢rodowiska za szczeg贸lne osi膮gni臋cia naukowo-badawcze w dziedzinie ochrony 艣rodowiska, w tym za waloryzacj臋 przyrodnicz膮 obszar贸w morskich.

 

Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies