Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Projekty Opracowanie dokumentacji do utworzenia systemu morskich obszarów chronionych o ...

Opracowanie dokumentacji do utworzenia systemu morskich obszarów chronionych o kluczowym znaczeniu dla zachowania różnorodności biologicznej w najcenniejszych obszarach Bałtyku i jego pobrzeża.

Kierownik tematu: Radosław Opioła,
Rejon badań: polska strefa Bałtyku (polska strefa ekonomiczna, wody terytorialne i wewnętrzne oraz plaże),
Zleceniodawca: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Ministerstwo Środowiska, finansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Termin zakończenia: czerwiec 2007 r.

Ministerstwo środowiska fundacja ochrony środowiska Instytut Morski w Gdańsku - logo Europejska sieć ekologiczna natura 2000

Dotychczas zrealizowane zadania w projekcie

 • Zgromadzono dostępną literaturę i opracowania o zasobach przyrodniczych, dotyczącą użytkowania i ewentualnych zagrożeń.
 • Przeprowadzono inwentaryzację kluczowych siedlisk żywych zasobów oraz waloryzację przyrodniczą wyróżniających się pod względem przyrodniczym obszarów morskich.
 • Określono korzyści wynikające z utworzenia morskich obszarów chronionych, polegających m.in. na ochronie różnorodności biologicznej i zrównoważonego wykorzystania jej komponentów, podniesienia dobrobytu społeczeństwa oraz jakości życia.
 • Zorganizowano spotkania, konsultacyjne z podmiotami zainteresowanymi wdrożeniem systemu morskich obszarów chronionych.
 • Określono potencjalne zagrożenia dla proponowanych obszarów morskich oraz wskazano zalecenia do ich eliminacji.
 • Przeprowadzono uzupełniające badania środowiskowe na przedpolach ujść dwóch rzek oraz w Zalewie Puckim.

Terminy realizacji projektu

 • Etap I do 30.03.2006
 • Etap II do 30.06.2006
 • Etap III do 20.06.2007

Badania terenowe

W ramach niniejszego projektu wykonano badania środowiska morskiego w trzech rejonach (rys.1):

 • Zalew Pucki 9, 12-13 czerwca 2006 roku (rys. 2),
 • ujście Redy 14 czerwca 2006 roku (rys. 3),
 • ujście Piaśnicy 14 września 2006 roku (rys. 4).

Akweny badań w 2006 roku
Rys. 1. Akweny badań w 2006 roku.

Schemat rozmieszczenia stacji badawczych w Zalewie Puckim w czerwcu 2006 roku
Rys. 2. Schemat rozmieszczenia stacji badawczych w Zalewie Puckim w czerwcu 2006 roku.

Schemat rozmieszczenia stacji badawczych na przedpolu ujścia Redy w czerwcu 2006 roku.
Rys. 3. Schemat rozmieszczenia stacji badawczych na przedpolu ujścia Redy w czerwcu 2006 roku.

Schemat rozmieszczenia stacji badawczych na przedpolu ujścia Piaśnicy we wrześniu 2006 roku
Rys. 4. Schemat rozmieszczenia stacji badawczych na przedpolu ujścia Piaśnicy we wrześniu 2006 roku.

W wyznaczonych akwenach przeprowadzono badania w zakresie parametrów:

 • biologicznych - makrozoobentos, makrofity, zooplankton, fitoplankton, chlorofil 'a';
 • fizykochemicznych toni wodnej - zasolenie, temperatura, przeźroczystość, azot i fosfor całkowity;
 • osadów - odczyn pH, potencjał redox, azot i fosfor całkowity, materia organiczna.

Konsultacje społeczne

W dniu 22 maja 2006 roku w Akademii Morskiej w Szczecinie odbyło się spotkanie robocze dotyczące tworzenia planów zarządzania morskimi obszarami chronionymi w polskich obszarach morskich w ramach sieci ekologicznej Natura 2000. Na spotkaniu tym przedstawiono prezentacje pn.: "Planowanie ochrony przyrody w polskiej strefie Bałtyku" (L. Kruk-Dowgiałło, R. Opioła), w której poruszono m.in. sprawy formalno-prawne związane z funkcjonowaniem morskich obszarów chronionych. Obecni na spotkaniu byli przedstawiciele administracji morskiej i środowisk naukowych.

W dniu 9 czerwca 2006 roku, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska wraz z Instytutem Morskim w Gdańsku zorganizowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego seminarium, w którym przedstawiono główne założenia realizowanego projektu oraz wysłuchano opinii zaproszonych gości na temat wdrożenia morskich obszarów chronionych, w tym obszarów sieci ekologicznej Natura 2000.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz centralnych i lokalnych, placówek naukowych i podmiotów gospodarujących na morzu.

Reprezentowane na spotkaniu instytucje:

 • Akademia Morska w Szczecinie
 • Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
 • Instytut Morski w Gdańsku
 • Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
 • Ministerstwo Rolnictwa
 • Ministerstwo Środowiska
 • Morski Instytut Rybacki w Gdyni
 • Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska w Warszawie
 • Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni
 • Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku
 • Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie
 • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w Gdańsku
 • Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Pomorski Urząd Wojewódzki, Delegatura w Słupsku
 • Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
 • Saur Neptun Gdańsk
 • Sekretariat Konwencji Helsińskiej
 • Słowiński Park Narodowy
 • Stowarzyszenie Rybaków Zalewu Wiślanego
 • Uniwersytet Gdański
 • Urząd Gminy Kosakowo
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Urząd Miejski w Sopocie
 • Urząd Miejski w Gdyni
 • Urząd Morski w Gdyni
 • Urząd Morski w Słupsku
 • Urząd Morski w Szczecinie
 • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
 • Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego
 • Woliński Park Narodowy
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku
 • Zakład Ornitologii PAN
 • Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony Przyrody w Słupsku
 • Zrzeszenie Rybaków Morskich

W dniu 29 września 2006 roku, Instytut Morski w Gdańsku oraz Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska zorganizowali w siedzibie Instytutu Morskiego seminarium, na które zaproszono przedstawicieli instytucji zajmujących się na co dzień sprawami dotyczącymi ochrony przyrody w środowisku morskim.
Spotkanie miało charakter roboczy, na którym omówiono m.in. zasady funkcjonowania, zarządzania i monitorowania Morskimi Obszarami Chronionymi.

Seminarium w dniu 29 wrześniu 2006 roku w Instytucie Morskim w Gdańsku
Seminarium w dniu 29 września 2006 roku w Instytucie Morskim w Gdańsku.

Reprezentowane na spotkaniu instytucje:

 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej O/Morski w Gdyni
 • Instytut Morski w Gdańsku
 • Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska w Warszawie
 • Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
 • Sekretariat Konwencji Helsińskiej
 • Słowiński Park Narodowy
 • Uniwersytet Gdański
 • Urząd Morski w Gdyni
 • Urząd Morski w Słupsku
 • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
 • Woliński Park Narodowy

Współpraca międzynarodowa

W dniach 24-28 maja 2006 roku, R. Opioła i M. Kuliński uczestniczyli w warsztatach "Baltic Life Marine Habitat Seminar" zorganizowanych przez Estonian Marine Institute w Estonii na wyspie Saaremaa. Warsztaty dotyczyły wykorzystania swobodnego nurkowania oraz zdalnych technik video w mapowaniu oraz monitorowaniu siedlisk podwodnych, kluczowego problemu dotyczącego inwentaryzacji morskich obszarów chronionych. Uczestniczyli w nich naukowcy z Finlandii, Rosji, Estonii, Łotwy, Litwy i Polski. Spotkanie było podzielone na dwie części: dyskusyjną (prezentacje, wymiany doświadczeń) oraz praktyczną (nurkowanie, mapowanie profili badawczych, opis siedlisk).


Interesujące linki

Kontakt w sprawie projektu w Samodzielnej Pracowni Ekologii Instytutu Morskiego w Gdańsku

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies