Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Zakład Oceanografii Operacyjnej Projekty Realizowane SUBMARINER - Zrównoważone korzystanie z zasobów Morza Bałtyckiego

SUBMARINER - Zrównoważone korzystanie z zasobów Morza Bałtyckiego

 

Region Morza Bałtyckiego (RMB) stoi przed ogromnymi wyzwaniami związanymi z zagrożeniami środowiska naturalnego. Tymczasem nowe technologie oraz rosnąca wiedza stwarzają możliwości dla nowych form wykorzystania ekosystemów morskich, które w przyszłości mogą okazać się nie tylko sukcesem komercyjnym, ale także mogą przyczynić się do rozwiązywania problemów z ochroną środowiska.


SUBMARINER daje podstawy dla dalszego rozwoju innowacyjnych form wykorzystywania zasobów Morza Bałtyckiego, poszukując takich rozwiązań, które mają charakter przyjazny dla środowiska, i które jednocześnie są korzystne ekonomicznie. Dzięki temu projekt ten przyczynia się do realizowania celu Programu Regionu Morza Bałtyckiego  2007-2013, a mianowicie do uczynienia Regionu Morza Bałtyckiego modelowych regionem dla zrównoważonego zarządzania obszarami morskimi.

 

 Cele projektu:

 

 • Zbadanie, które z form korzystania z zasobów Bałtyku (w tym technologii) są najbardziej pożądane z punktu widzenia rozwoju regionalnego opartego na poszanowaniu walorów przyrodniczych wrażliwego ekosystemu Bałtyku- wskazanie takich ‘najlepszych możliwych’ form wykorzystania zasobów morskich, które mają charakter przyjazny dla środowiska i jednocześnie są korzystne ekonomicznie, a także ich dalsze promowanie wśród interesariuszy i decydentów;
 • Opracowanie rekomendacji dot. usprawnienia bądź stworzenia efektywnych ram prawnych umożliwiających wdrażanie takich form;
 • Wypracowanie planów regionalnych, umożliwiających praktyczną implementację wskazanych najlepszych możliwych zastosowań i technologii w regionach pilotażowych (w ramach projektu), a w przyszłości na obszarze całego Bałtyku;
 • Stymulowanie kooperacji pomiędzy użytkownikami
   

W projekt zaangażowanych jest 19 partnerów, którzy współpracują ze sobą podczas realizacji następujących  pakietów roboczych (WP):

 • WP3: Mapa drogowa RMB w zakresie Nowych Form Zrównoważonego Wykorzystania Zasobów Morskich- koordynowany przez partnera z Niemiec, BMU
 • WP4: Regionalne mapy drogowe dla konkretnych realizacji nowych form wykorzystania zasobów morskich- koordynowany przez partnera z Szwecji, KTH

WP5: Forum Międzynarodowej Wymiany & Współpracy nt. Zrównoważonych Nowych Form - koordynowany przez partnera z Danii, Scanbalt

Instytut Morski w Gdańsku, jako Partner Wiodący, administruje projektem w imieniu wszystkich partnerów (WP1) oraz koordynuje działania związane z rozpowszechnianiem informacji o projekcie i jego rezultatach (WP2).

Partnerzy:

Polska

 • Instytut Morski w Gdańsku
 • Gdański Park Naukowo-Technologiczny

Niemcy

 • Ministerstwo Środowiska, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Nuklearnego (BMU)
 • NORGENTA
 • IFM-GEOMAR
 • Uniwersytet w Rostoku
 • BioCon Valley Mecklenburg-Vorpommern e. V.

Dania

 • ScanBalt
 • Lolland Energy Holding (LOKE)

Szwecja

 • Królewski Instytut Technologiczny (KTH)
 • Królewska Szwedzka Akademia Nauk
 • Miasto Trelleborg

Estonia

 • Politechnika w Tallinie
 • Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości dla Biotechnologii & Medycyny

Litwa

 • Uniwersytet w Kłajpedzie, Instytut Badań i Planowania Strefy Brzegowej (CORPI)
 • Park Naukowo-Technologiczny w Kłajpedzie

Łotwa

 • Ministerstwo Środowiska Łotwy
 • Stowarzyszenie Rozwoju Środowiska

Finlandia

 • Fiński Instytut Środowiska

 

 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies