Zak艂ad Oceanografii Operacyjnej - wybrane projekty zrealizowane w latach 2005-2008

HABITAT MAPPING

Ecosystem Approach to Marine Spatial Planning – Polish Marine Areas and the NATURA 2000 network
Przyrodnicze uwarunkowania planowania przestrzennego w polskich obszarach morskich z uwzgl臋dnieniem sieci Natura 2000

Habitat Mappingeea grants

Mechanizm Finansowy EOG
i Norweski Mechanizmu Finansowy
(2006-2009)

Partnerzy projektu

 • Instytut Oceanologii PAN
 • Instytut Oceanografii UG
 • Morski Instytut Rybacki
 • Pa艅stwowy Instytut Geologiczny
 • SME (PBiD Geomor)
 • Norwegian Institute for Water Research (NIVA)

Kr贸tki opis projektu

Projekt wykonano w ramach partnerstwa skupiaj膮cego polskie o艣rodki badawcze oraz Norweski Instytut Bada艅 Wody (NIVA). Celem projektu by艂o opracowanie metodyki inwentaryzacji zasob贸w przyrodniczych Polskich Obszar贸w Morskich (POM) z uwzgl臋dnieniem standard贸w europejskich (klasyfikacja siedlisk EUNIS) i nowoczesnych technologii wydzielania siedlisk morskich (zdj臋cia satelitarne, metody hydroakustyczne, zdalnie sterowane pojazdy podwodne ROV z kamer膮 TV). Pozwoli艂o to na osi膮gni臋cie g艂贸wnego celu projektu, a mianowicie przygotowanie pierwszego kompleksowego zestawu map siedlisk POM, niezb臋dnego dla zachowania bior贸偶norodno艣ci, a tak偶e planowania przestrzennego w obr臋bie morskich obszar贸w sieci NATURA 2000.


Fot.  Mapa rozk艂adu g艂臋boko艣ci na 艁awicy S艂upskiej - punkt wyj艣cia dla poboru pr贸b biologicznych w celu rozpoznania zakresu fauny i flory

Rezultaty projektu umo偶liwi膮 racjonalizacj臋 procesu opracowania map zagospodarowania przestrzennego polskich obszar贸w morskich a tak偶e przyczyni膮 si臋 do wywi膮zania si臋 Polski z zobowi膮za艅 mi臋dzynarodowych (np. Zalecenia 12/9 i 24/7 HELCOM).

Wi臋cej: http://www.pom-habitaty.eu/index.php

 

LOSSEB

Local Oil Spill Models for South-East Baltic
Lokalne modele rozlew贸w olejowych dla Ba艂tyku po艂udniowo-wschodniego

Interreg IIIA (2006 – 2008)

Partnerzy projektu

 • Morska S艂u偶ba Poszukiwa艅 i Ratownictwa, Gdynia
 • Centre of Marine Research, Klaipeda

Kr贸tki opis projektu

G艂贸wnym celem projektu by艂o podniesienie 艣wiadomo艣ci spo艂ecznej w艂adz regionalnych i lokalnych, jak r贸wnie偶 innych organizacji, zajmuj膮cych si臋 prognozowaniem rozlew贸w olejowych oraz walk膮 z nimi w przybrze偶nych obszarach Litwy, Rosji i Polski.

Projekt polega艂 na opracowaniu, wdro偶eniu i weryfikacji modeli prognozuj膮cych rozprzestrzenianie si臋 rozlew贸w olejowych w morskich obszarach s膮siaduj膮cych pa艅stw ba艂tyckich. Projekt realizowany by艂 wsp贸lnie z Centrum Bada艅 Morza w K艂ajpedzie oraz Morsk膮 S艂u偶b膮 Poszukiwa艅 i Ratownictwa. W projekcie wykorzystane by艂o P艂ywaj膮ce Laboratorium IMOR, mi臋dzy innymi do zrzutu dryfter贸w oraz perlitu (symuluj膮cego zrzut olejowy), umo偶liwiaj膮cych 艣ledzenie pr膮d贸w w powierzchniowej warstwie morza w czasie eksperymentu, weryfikuj膮cego jako艣膰 prognoz hydrodynamicznych i modeli prognozuj膮cych rozprzestrzenianie si臋 rozlew贸w olejowych dla Morza Ba艂tyckiego. Przetestowany model zawiera prognoz臋 tras przemieszczaj膮cego si臋 rozlewu i mo偶liwych zanieczyszcze艅 wybrze偶a a skierowany jest g艂贸wnie do s艂u偶b zwalczania rozlew贸w.

Wi臋cej: http://gnejs.im.gda.pl/losseb/

 

EWW

EAST – WEST WINDOW
Panowanie Przestrzenne w regionie Morza Ba艂tyckiego

Partnerzy projektu

 • Ministry of Regional Development, Poland
 • Ministry of Regional Development and Local Government, Latvia
 • Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs, Germany
 • Agency for Spatial and Environment Planning, Denmark
 • Nordregio, Nordic Centre for Spatial Development, Sweden
 • St. Petersburg City Administration, Russia
 • Immanuel Kant State University of Russia and
 • Russian Economic Developers Association (ASSET), Russia.

Kr贸tki opis projektu

G艂贸wnym celem projektu EWW - East West Window by艂o przyspieszenie rozwoju Regionu Morza Ba艂tyckiego poprzez lepsze po艂膮czenie istniej膮cego potencja艂u w regionie, w szczeg贸lno艣ci:

 • promowane integracji terytorialnej p贸艂nocno-zachodniej Rosji z innymi regionami Morza Ba艂tyckiego poprzez wsp贸lne planowanie przestrzenne i dzia艂ania na rzecz rozwoju w dziedzinach priorytetowych, takich jak rozw贸j gospodarki, transportu i rozwoju ICT, jak r贸wnie偶 w planowaniu wykorzystania morza i zintegrowane zarz膮dzanie stref膮 przybrze偶n膮,
 • zmiejszanie luk w rozwoju potencja艂u badawczo – naukowego w regionie, jego synergii i komplementarno艣ci z potencja艂em innych kraj贸w regionu, a tak偶e rozw贸j wiedzy o metodach efektywnego wykorzystania tego potencja艂u.

Wiecej: http://www.vasab.org/east-west-window/

 

POWER

Perspectives of offshore wind energy development in marine areas of Lithuania, Poland and Russia
Perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej na obszarach morskich Litwy, Polski i Obwodu Kaliningradzkiego Rosji

Interreg III A (2006-2008)

Partnerzy projektu

 • Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej
 • Coastal Research and Planning Institut, Klaipeda University
 • Atlantic Branch, Institute of Oceanology RAS
 • Klaipeda County Governor’s Administration
 • Strategic Self-Management Institute, Klaipeda

Kr贸tki opis projektu

G艂贸wnym celem projektu by艂o stworzenie warunk贸w dla efektywnego rozwoju energetyki wiatrowej na obszarze morskim u wybrze偶y Morza Ba艂tyckiego, nale偶膮cym do trzech s膮siad贸w: Litwy, Rosji i Polski. Projekt obejmowa艂 wsp贸lne badania i wymian臋 do艣wiadcze艅 w dziedzinie oceny zasob贸w energii wiatru (analiza korzy艣ci i ewentualnego ryzyka ekonomicznego). Uzyskane wyniki, mi臋dzy innymi w postaci map pokazuj膮cych obszary dla ewentualnych lokalizacji farm wiatrowych na morzu, stanowi膮 istotne 藕r贸d艂o informacji dla potencjalnych inwestor贸w energetyki wiatrowej.

a).b).

c).

Rys. Rejestracje przebiegu zmian pr臋dko艣ci wiatru na p艂awie oceanograficznej Instytutu Morskiego MIG-1 (a) zakotwiczonej na wysoko艣ci W艂adys艂awowa (b) i por贸wnanie z odpowiednimi prognozami z modelu atmosfery UM v.4.5 (c) 

Wi臋cej: http://www.corpi.ku.lt/power/

 Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies