Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami

  • udział w pracach GOOS (Global Ocean Observing System), EuroGOOS i BOOS (dotyczy prowadzenia operacyjnych obserwacji oraz prognoz mórz i oceanów);
  • współpraca z morskimi służbami hydrometeorologicznymi oraz instytucjami badawczymi państw bałtyckich w ramach porozumienia HIROMB (dotyczy rozwoju i eksploatacji hydrodynamicznego modelu o wysokiej rozdzielczości dla Morza Bałtyckiego – HIROMB)
  • uczestnictwo w pracach Sea Based Pollution Group (HELCOM SEA) (dotyczy prac nad zwalczaniem rozlewów olejowych na morzu)
  • uczestnictwo w sieci instytucji naukowych ENCORA (dotyczy wykorzystania nauki w procesie zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi)
  • udział w konsorcjach naukowych związanych z realizacją projektów UE (SPICOSA, ECOOP, MYOCEAN)
 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies