Asystent w grupie pracowników badawczych w dyscyplinie inżynieria chemiczna.