Management

MANAGEMENT
DEPARTMENTS AND LABORATORIES
DEPARTMENTS AND TEAMS

MANAGEMENT

Manager
dr hab. Maciej Matczak, prof. UMG

im@im.gda.pl
phone (058) 301 18 79
main: (058) 301 16 41

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
mgr Paweł Bień

Pawel.Bien@im.gda.pl
tel.: 58 301-16-41 w. 24

Sectretariat
Dominika Ziobro

Dominika.Ziobro@im.umg.edu.pl
tel. +48 58 301 16 41

Skip to content