Laboratorium Geotechniczne zakładu Geotechniki Morskiej

LABORATORIUM GEOTECHNICZNE ZAKŁADU GEOTECHNIKI MORSKIEJ
LABORATORIUM PRACOWNI ELEKTRONIKI MORSKIEJ
LABORATORIUM ZAKŁADU OCHRONY ŚRODOWISKA

Laboratorium GEOTECHNICZNE ZAKŁADU Geotechniki Morskiej

Laboratorium Geotechniczne Zakładu Geotechniki Morskiej to nowoczesne laboratorium badawcze przystosowane do wykonywania najwyższej jakości analiz laboratoryjnych w zakresie geotechniki. Głównymi celami laboratorium są merytoryczne wsparcie programów badawczych offshore oraz współpraca z przemysłem, głównie dla potrzeb badań dna morskiego – w tym morskiej energetyki wiatrowej. Nowoczesny sprzęt, wykwalifikowana kadra badawcza, współpraca z ekspertami w dziedzinie geotechniki oraz wieloletnie doświadczenie dają gwarancję wysokiej jakości usług świadczonych przez Laboratorium Geotechniczne.

Zakres działalności laboratorium

Zakres działalności LG ZGM obejmuje wykonywanie badań cech fizycznych i mechanicznych gruntów. Szczegółowy zakres realizowanych badań w podziale na badania akredytowane (dla których spełnione są wszystkie wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz badania nieakredytowane (dla których nie są spełnione wszystkie wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) jest przedstawiony w wykazie metod badawczych.

WYKAZ METOD
 BADAWCZYCH

Akredytacja laboratorium

Laboratorium Geotechniczne Zakładu Geotechniki Morskiej jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 1770. Akredytacja potwierdza spełnienie przez Laboratorium wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w odniesieniu do metod badawczych zawartych w zakresie akredytacji.

CERTYFIKAT
AKREDYTACJI
ZAKRES 
AKREDYTACJI

Na wyposażeniu laboratoriom znajdują się m.in.:

  • trójstanowiskowy system do badań trójosiowych z elementami Bendera i czujnikami napróbkowymi; 
  • dwa aparaty bezpośredniego ścinania;
  • 17 edometrów mechanicznych z automatycznym systemem zapisu danych; 
  • 4 penetrometry stożkowe; 
  • 4 zestawy do analizy sitowej i 6 zestawów do analizy areometrycznej; 
  • ścinarka laboratoryjna.   

KONTAKT: 
Krzysztof Załęski 

tel.: 511 464 473 
Krzysztof.Zaleski@im.umg.edu.pl 
lg@im.umg.edu.pl

ADRES:
Laboratorium Geotechniczne ZGM IM

ul. Grunwaldzka 311A
80-309 Gdańsk  

Skip to content