Przekazanie mobilnej stacji tankowania LNG


W ramach realizacji projektu Liquid Energy w czwartek 28 lipca 2022 r. Instytutowi Morskiemu UMG została przekazana mobilna stacja tankowania (bio)LNG. Stacja to absolutna nowość na rynku dystrybucji paliw alternatywnych. Dzięki jej zastosowaniu możliwe będzie szersze wykorzystanie (bio)LNG w skali mikro / nano (np. w zdecentralizowanym systemie zaopatrzenia w energię, m.in. w transporcie publicznym oraz do ogrzewania małych zakładów produkcyjnych i budynków biurowych). Stacja będzie wykorzystywana jako tzw. demonstrator techniczny.

Prototypową stację na zamówienie IM UMG zbudowało konsorcjum dwóch firm: Baltic Engineering Flare GmbH i Ferdinand Schultz Nachfolger Fahrzeugbau GmbH.

Dokumenty przekazania podpisali: dr Detlef Andrich (BEF GmbH) oraz dr hab. Maciej Matczak, prof. UMG – Dyrektor Instytutu Morskiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Skip to content