Spotkanie partnerów projektu Liquid Energy.


Drugiego dnia partnerzy projektu odbyli wizytę studyjną w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku, który jest również partnerem stowarzyszonym projektu Liquid Energy. Podczas wizyty partnerzy projektu mieli okazję do zapoznania się z systemem odgazowania składowiska. Prezes Zakładu Utylizacyjnego Grzegorz Orzeszko opowiedział o działaniu tego skomplikowanego systemu. Prezes nie ma wątpliwości, że pomimo braku dedykowanego wsparcia dla LNG, rynek dąży do rozwoju tego nośnika energii, ponieważ w wielu przypadkach jest on tańszym rozwiązaniem niż paliwa konwencjonalne.

Skip to content