Statki badawcze

R/V IMOR
M/Y IMOROS 2
M/Y IMOROS 3

R/V IMOR

 Statek badawczy R/V IMOR został wprowadzony do eksploatacji w lutym 2006 roku i jako „pływające laboratorium morskie na potrzeby przemysłu energetycznego i morskiego” był pierwszą polską jednostką przystosowaną do badań strefy przybrzeżnej i płytkich wód zalewowych. 

Budowa statku była współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (projekt SPO WKP Działanie 1.4.2). Swoją pracę rozpoczął od badań geofizycznych na Zatoce Gdańskiej. Pierwsze miesiące pracy badawczej potwierdziły jego wysoką efektywność i rewelacyjne zdolności manewrowe. 

Obecnie podstawowym zadaniem jednostki jest prowadzenie badań przed inwestycyjnych na Morzu Bałtyckim, monitorowanie polskiej strefy przybrzeżnej oraz realizacja prac wspomagających szacowanie źródeł sztucznego zasilania plaż. Konstrukcja statku przewiduje realizację różnorodnych zadań, takich jak:  

 • pomiary dna morskiego – dla potrzeb budowy farm elektrowni wiatrowych, układania podmorskich kabli i rurociągów;
 • inwentaryzacji złóż kopalin morskich, szacowania objętości urobku z prac pogłębiarskich; 
 •  oceanograficznych badań toni wodnej i powierzchni morza oraz badań przywodnej warstwy atmosfery; 
 • badań ekologicznych skutków oddziaływania różnych form działalności człowieka na środowisko i biocenozę akwenów morskich.     

 Statek o niewielkich wymiarach (32,5 metra długości, 10,5 metra szerokości i zanurzeniu średnim około 2,3 metra) zachowuje zdolności do bezpiecznego żeglowania po morzach i oceanach. Wyposażony jest w 12-tonowy dźwig i ramę typu A o udźwigu 3–6 ton. Szeroka nadbudówka zabudowana prawie na całej długości kadłubów (z wyjątkiem części rufowej) pozwoliła na wydzielenie 16 wygodnych pomieszczeń na pokładzie głównym, w tym 12 bardzo dobrze wyposażonych kabin, a także kuchni, dużej mesy, pomieszczenia laboratorium mokrego i pomieszczenia poboru próbek. 

Obsługą statku zajmują się dwie pięcioosobowe załogi pracujące w systemie zmianowym. Dzięki tak zorganizowanej pracy nielicznej załogi statek może pracować przez 24 godziny na dobę. Możliwe jest to dzięki dwóm cechom statku: całkowitemu zautomatyzowaniu obu siłowni (AUT I) oraz wyposażeniu w system DP, który, oprócz dynamicznego pozycjonowania statku, umożliwia zautomatyzowanie procesu sterowania. 

R/V IMOR został wyposażony w nowoczesny napęd typu spalinowo-elektrycznego. Statek posiada 3 generatory prądu zmiennego, które dostarczają energię elektryczną dla napędu głównego (2 pędniki – stery azymutalne) oraz napędu pomocniczego (2 dziobowe stery wodnostrumieniowe), a także wszystkich urządzeń pokładowych, w tym: systemów pomocniczych, klimatyzacji, urządzeń nawigacyjno-pomiarowych, a także socjalnych. 
Dane statku:

 • System Pozycjonowania Dynamicznego ALSTOM klasy I 
 • Dźwig – DOR 120 kN (10 m) 
 • Bramownica DOR 30 kN wraz z windą o uciągu 40 kN 
 • Specjalna studnia, z dostępem z wnętrza statku, przystosowana do mocowania przetworników sondy wielowiązkowej oraz systemu pozycjonowania podwodnego 
 • Stanowisko dla kontenera 20-stopowego na górnym pokładzie (dla dodatkowego laboratorium/ekipy/ROV) 
 • Laboratorium komputerowe z serwerami (sieć komputerowa obejmująca 16 pomieszczeń) – 40 m2 
 • Roboczy pokład rufowy 80 m2 z miejscem na 2–3 małe kontenery z aparaturą
  Wymiary: 
 • Długość                                          32,50 m
 • Szerokość                                      10,50 m 
 • Zanurzenie (średnie)                   2,21 m
 • Zanurzenie (maksymalne)          2,44 m 
 • Wyporność (maksymalna)          370 t
  Zasięg/prędkość: 
 •  Zasięg                                            2500 mil morskich 
 • Prędkość ekonom.                       8,0 węzłów 
 • Prędkość maks.                            10,0 węzłów 
 •  Zakres prędkości                         0–10 węzłów 
 • Region pływania                           bez ograniczeń dla Rejonu NAV I 
 • Autonomia pływania                   21 dni (minimum) 
 • Spełnione konwencje                  SOLAS, COLREG, MARPOL 
 • Zapas wody (wytwornica wody słodkiej)             22 m3 (3 m3/dzień) 
 • Paliwo                                            39 ton
  U rządzenia badawcze:
 • MBES – SeaBat 8125 
 • SBES – Navisound 100 
 • SSS – 4200 EdgeTech, CODA 2000
 • USBL – Sonardyne RANGER PRO 
 • ROV – Sea Eye 600 DT 
 • NAV – GPS AG 132 & RTK TRIMBLE SPS 851, + DMS-05 
 • ISP – Applanix POS-MV WaveMaster 
 • CPT Neptune 3000 
 • VIBRO – Vibrocorer VKG-6(3) m 
 • Magnetometer SeaQuest, Boomer SIG ENERGY, SBP, XSTAR Ø  HYDRO – zintegrowany system nawigacyjno-hydrograficzny QINSy
  Wyposażenie nawigacyjne: 
 • Radar – BridgeMaster E ARPA 251//MS X Band Radar + UAIS FURUNO FA-100 z GPS 
 • DGPS – FURUNO DGPS WAAS GP-90 
 • SYSTEM WYKREŚLANIA POZYCJI – oprogramowanie QINSy oparte na PC 
 • ECHOSONDA – FURUNO FE-700 
 • ŻYROKOMPAS – kompaktowy żyrokompas STANDARD 22 + DMS 5 
 • Urządzenia łączności i bezpieczeństwa (GMDSS), Obszar A2 
 • UKF –SAILOR RT 4822 25W z DSC (×2) 
 • GMDSS JOTRON TRON TR-20 do tratw ratunkowych 
 • MF/HF – system SAILOR MF/HF 4000, 150 W z jednokanałowym odbiornikiem nasłuchowym DSC 
 • EPIRB – JOTRON EPIRB TRON 40s
 • Radar Transponder – JOTRON 9 GHz Radar Transponder TRON SART
 • NAVTEX – odbiornik Mc Murdo Navtex Receiver Nav5 Plus 

KONTAKT 
Paweł Janowski  

tel.: 607 719 951
pjanowski@im.umg.edu.pl

M/Y IMOROS 2

IMOROS 2 jest typową jednostką pomiarową zaprojektowaną i zbudowaną w celu prowadzenia hydrograficznych prac pomiarowych na wewnętrznych i otwartych wodach morskich w odległości do 5 mil morskich od brzegu. 

Został zbudowany w 1983 roku, w stoczni Wisła w Gdańsku, jako jedna z wielu jednostek typu MH-1 służących w Dywizjonie Zabezpieczenia Hydrograficznego Marynarki Wojennej. Jego główne parametry to:     

 • Wyporność: 9,1 t 
 • Wymiary: 10,9 × 3,4 × 0,7 m 
 • Prędkość: 8 węzłów  

  W służbie hydrograficznej, pod nazwą M-37, pozostawał do 2008 roku, kiedy to IM w Gdańsku przejął go i wyremontował. Całkowicie wymieniono systemy nawigacyjne i radary na nowoczesny zintegrowany system Raymarine. Jednostka została przystosowana do wykonywania prac geofizycznych – poprzez wyposażenie jej w ruchomą ramę typu A o udźwigu 1 tony – i prac pomiarowych z pomocą echosondy wielowiązkowej SeaBat oraz sonaru holowanego EdgeTech 4200. Została również przystosowana do poboru prób czerpakowych i prób wody. W kabinie zamontowano nowoczesne wyposażenie elektroniczne, komputer pokładowy z zestawem monitorów oraz system QINSy v8.1 wraz z całym koniecznym osprzętem. Załoga do 6 osób. Jednostka została przygotowana do wykonywania samodzielnych pomiarów na wodach morskich, śródlądowych i rzekach. W latach 2009 i 2010 została użyta m.in. do pomiarów hydrograficznych na rzekach Ren na odcinku między Duisburgiem i Kolonią (Niemcy), Wisła Przekop oraz Zalew Wiślany.
Dane statku:

 •  Silnik wysokoprężny                   SW 400 Rekin 70 kW 
 • Agregat prądotwórczy                 wysokoprężny Panda 5 kW 
 • Akumulatory                                  baterie:
                                                           rozruchowa         2 × 164 Ah 24 V o  
                                                           łącznościowa       3 × 80 Ah 12 V 
 • Kadłub                                            aluminium 
 • Rejon żeglugi                                 żegluga przybrzeżna: Rejon P 
 • Dopuszczony do żeglugi:             siła wiatru 6 B, stan morza 5. Rejon wolny od lodów 
 • Okres doby:                                   bez ograniczeń 
 • Środki łączności                            radiostacja UKF Sailor + 2 przenośne radiostacje morskie walkie-talkie 
 • Radar                                              FURUNO model M1623 RDP-141 
 • Echosonda                                     typ GARMIN ECHO 500C
  Wymiary: 
 • Długość całkowita                        10,97 m 
 • Długość rejestrowa                      10,40 m 
 • Szerokość                                       3,43 m 
 • Wyporność                                     9,7 t 
 • Zanurzenie średnie                       0,65 m 
 • Wysokość boczna                          1,61 m 
 • Wysokość maksymalna                6,20 m  

KONTAKT 
Paweł Janowski  

tel.: 607 719 951
pjanowski@im.umg.edu.pl

M/Y IMOROS 3

Motorówka pomiarowa IMOROS 3 – pierwotnie przeznaczona do rekreacji – obecnie przeznaczona do wykonywania pomiarów hydrograficznych, geofizycznych, magnetometrycznych oraz biologicznych na otwartym morzu do odległości 20 mil morskich od brzegu oraz na wodach wewnętrznych, rzekach, kanałach i jeziorach. Całkowicie wymieniono systemy nawigacyjne i radar na nowoczesny zintegrowany system Raymarine. Jednostka została przystosowana do wykonywania prac geofizycznych poprzez wyposażenie jej w ramę typu A o udźwigu 150 kg, dostosowanie do pracy z echosondą wielowiązkową SeaBat oraz sonarem holowanym EdgeTech 4125. Została również przystosowana do poboru prób czerpakowych i prób wody. W kabinie zamontowano komputer pokładowy z zestawem monitorów oraz nowoczesne wyposażenie elektroniczne. Motorówka została przystosowana do pracy z systemem QINSy v8.1 wraz z całym koniecznym osprzętem oraz wykonywania pomiarów przepływu za pomocą ADCP – Rio Grande. Załoga do 6 osób. Prędkość maksymalna motorówki 25 węzłów. W latach 2011 i 2012 została użyta m.in. do pomiarów hydrograficznych na rzekach Ren na odcinku Bingen – Koblencja – Kaub (Niemcy), Wisła Przekop oraz Stożek Wisły. W 2013 roku wykonywano z niej monitoring brzegu od Kołobrzegu do Łeby. 
    Dane statku:

 • Silnik                                              wysokoprężny Yanmar 119 kW 
 • Agregat prądotwórczy                wysokoprężny Panda 3 kW 
 • Akumulatory                                 baterie:
                                                           –  rozruchowa       2 × 164 Ah 24 V
                                                           –  łącznościowa     3 × 80 Ah 12 V 
 • Kadłub                                            kompozyty 
 • Rejon żeglugi                                 żegluga przybrzeżna: Rejon P 
 • Dopuszczony do żeglugi:             siła wiatru 6 B, stan morza 3. Rejon wolny od lodów 
 • Okres doby                                    bez ograniczeń 
 • Środki łączności                            radiostacja UKF + 2 przenośne radiostacje morskie walkie-talkie Wymiary: 
 • Długość całkowita                         6,87 m 
 • Długość rejestrowa                       6,87 m 
 • Szerokość                                        2,77 m 
 • Wyporność                                      9,7 t 
 • Zanurzenie średnie                       1,06 m 
 • Wysokość boczna                          1,61 m 
 • Wysokość maksymalna                 2,70 m  

KONTAKT 
Paweł Janowski  

tel.: 607 719 951
pjanowski@im.umg.edu.pl

Skip to content