II Międzynarodowa Konferencja projektu Liquid Energy – 14-15.06.2023

Energy, którego Partnerem Wiodącym jest Instytut Morski UMG. Tematem przewodnim Konferencji był rynek bio-LNG - wyzwania i szanse dla nowych technologii w skali mikro oraz nano. W trakcie Konferencji poruszane były także tematy związane z globalnym wyzwaniem, jakim jest zaopatrzenie w energię. W Konferencji wzięło udział 70-ciu uczestników, gości i ekspertów ze Szwecji, Nigerii, Litwy, Norwegii, Niemiec oraz Polski. Uczestnicy dyskutowali o zagadnieniach dotyczących zapewnienia stabilnego dostępu do energii oraz możliwościach, jakie daje skroplony gaz ziemny i biogaz. Uczestnicy poruszali również tematykę dążenia do neutralności klimatycznej oraz wymieniali się doświadczeniami na temat wsparcia i produkcji biogazu. Wytwarzanie czystej energii elektrycznej na potrzeby zasilania budynków, a także jako źródło napędu dla pojazdów, również stanowiły tematy podejmowane przez prelegentów.

W trakcie Konferencji partnerzy projektu, ale także uczestnicy Konferencji podpisali Porozumienie (Memorandum of Understanding - MoU) dotyczące promowania technologii LNG i bio-LNG w mikro- i nanoskali na rzecz dekarbonizacji i wzmocnienia dostępu do źródeł energii na obszarach wiejskich i ubogich w infrastrukturę. Działania podejmowane w ramach Porozumienia będą miały na celu m.in. wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju regionalnego na obszarach objętych działaniami zainicjowanymi przez sygnatariuszy niniejszego dokumentu.

Więcej informacji na www.l-energy.org/news/

 

Podmiot udostępniający: 

IM

Wytworzył informację:

Arkadiusz Pragier
22.06.2023
Wprowadzenie:
a.pragier 15.06.2023
Ostatnia modyfikacja: