W Tr贸jmie艣cie powstanie mobilna stacja tankowania LNG

 


 

 

W ramach projektu Liquid Energy (Liquefied (bio-)gas as a driving force for development and use of green energy technology, Program Wsp贸艂pracy Transgranicznej Interreg Po艂udniowy Ba艂tyk 2014-2020) na zam贸wienie Instytutu Morskiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni powstanie mobilna stacja s艂u偶膮ca do tankowania skroplonego biogazu (bio-LNG) lub gazu ziemnego (LNG). Instytut Morski UMG jest partnerem wiod膮cym projektu. Projekt realizuje Zak艂ad Ochrony 艢rodowiska.


Czytaj wi臋cej na:
https://www.gospodarkamorska.pl/mobilna-stacja-tankowania-lng-powstanie-w-trojmiescie-kto-z-niej-skorzysta-61091

https://moto.trojmiasto.pl/W-Trojmiescie-powstanie-mobilna-stacja-tankowania-LNG-n160212.html

 

Nowa era w globalnych 艂a艅cuchach logistycznych: 鈥渆PIcenter鈥

 

Nowa era w globalnych 艂a艅cuchach logistycznych: “ePIcenter”

 

 

 

Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jako jedyna polska jednostka naukowo-badawcza we wsp贸艂pracy z PKP S.A., rozpocz膮 realizacj臋 projketu ePIcenter - “Fizyczny internet i synchromodalno艣膰 w zwi臋kszaniu efektywno艣ci transportu w ramach globalnych 艂a艅cuch贸w logistycznych”.

Mi臋dzynarodowe Konsorcjum sk艂adaj膮ce si臋 z 36 partner贸w reprezentuj膮cych wiod膮ce porty morskie, kluczowych spedytor贸w i gestor贸w 艂adunk贸w, firmy logistyczne, instytutcje naukowe i organizacje technologiczne oficjalnie zainicjowa艂o projekt ePIcenter koordynowany przez Port w Antwerpii. Projekt jest finansowany z Programu „Horyzont 2020”, a jego okres realizacji wynosi 42 miesi膮ce.

Partnerzy projektu po艂膮czyli si艂y, aby wypracowa膰 innowacyjne rozwi膮zania, kt贸re stanowi膮 odpowied藕 na globalne wyzwania w 艂a艅cuchu dostaw dotycz膮ce d艂ugo艣ci, z艂o偶ono艣ci i podatno艣ci transportu na zagro偶enia. Celem projektu b臋dzie umo偶liwienie efektywnego transportu 艂adunk贸w, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem mo偶liwo艣ci technicznych i operacyjnych, takich jak fizyczny Internet, operacje synchro-modalne, jak i inne prze艂omowe technologie np. Hyperloop, Przemys艂 4.0 i pojazdy autonomiczne.

Projekt ePIcenter ma prawdziwie globalny zasi臋g, a jego pilota偶owe rozwi膮zania b臋d膮 wprowadzane na g艂贸wnych trasach 偶eglugowych z Europy do Kanady i USA, a tak偶e na szlakach handlowych, takich jak Szlak Morza P贸艂nocnego i nowy Szlak Jedwabny. Firmy wprowadzaj膮ce innowacje technologiczne i eksperci do spraw 艣rodowiska b臋d膮 艣ci艣le wsp贸艂pracowa膰 w celu opracowania nowych rozwi膮za艅, kt贸re efektywnie zwi臋ksz膮 wydajno艣膰 i stabilno艣膰 globalnych 艂a艅cuch贸w dostaw oraz przyczyni膮 si臋 do realnego rozwoju logistyki.

Dzi臋ki zorientowanym na wyniki pilota偶om i wdro偶eniom oraz wsp贸艂pracy z kluczowymi podmiotami w sektorze handlu i logistyki, ePIcenter zobowi膮zuje si臋 wypracowa膰 rozwi膮zania maj膮ce realny wp艂yw na przysz艂e zr贸wnowa偶one 艂a艅cuchy logistyczne.

Projket realizwowany jest w zespole Zak艂adu Ekonomiki i Prawa IM UMG kierowanego przez Marcina Kalinowskiego.

 

epicenterproject.eu/

 

 

 

 

                     

          

 

 

 Projekt otrzyma艂 finansowanie z unijnego programu bada艅 i innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy o dotacj臋 nr 861584.

   

   

           

 

 

 

 

Wizyta Przedstawiciele Generalnego Rz膮du Flandrii w Instytucie Morskim UMG

Wizyta Przedstawiciele Generalnego Rz膮du Flandrii w Instytucie Morskim UMG

W dniu 3 wrze艣nia br. odby艂o si臋 spotkanie Przedstawiciela Generalnego Rz膮du Flandrii w Polsce i krajach Ba艂tyckich Pana Driesa Willemsa z reprezentantami Instytutu Morskiego UMG.

W trakcie spotkania przedstawiono go艣ciowi obszary dzia艂alno艣ci Instytutu Morskiego, wskazuj膮c w szczeg贸lno艣ci na aktywno艣膰 w badaniach 艣rodowiskowych dla sektora morskiej energetyki wiatrowej, prognozowania i planowania przestrzennego obszar贸w morskich, a tak偶e rozwoju nowoczesnych koncepcji dla sektora transportu i logistyki opartego o przewozy morskie i 艣r贸dl膮dowe.  

Przedstawiciele Zak艂adu Ekonomiki i Prawa zaprezentowali dotychczasowe dzia艂ania oraz wyniki prac badawczych realizowanych w ramach projektu INCONE60 - Inland Blue Transport Connector E60, kt贸rego liderem jest Instytut Morski. Projekt jest wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Po艂udniowy Ba艂tyk na lata 2014-2020.

Du偶膮 uwag臋 po艣wi臋cono modelowi analizy koszt贸w i korzy艣ci wykorzystania 偶eglugi bliskiego zasi臋gu i regionalnych port贸w morskich do obs艂ugi strumieni 艂adunkowych w po艂udniowej cz臋艣ci Morza Ba艂tyckiego. Przygotowany system spotka艂 si臋 z du偶ym zainteresowaniem, bowiem podobne rozwi膮zania planuje si臋 wdro偶y膰 w Region Morza P贸艂nocnego, a wiedza i do艣wiadczenie konsorcjum INCONE60 mog膮 znacz膮co u艂atwi膰 proces implementacji. 

Na spotkaniu om贸wiono r贸wnie偶 za艂o偶enia oraz potencjalne obszary kooperacji, kt贸re wpisuj膮 si臋 w Program Wsp贸艂pracy midzy Rz膮dem Flandrii i Polski. Dokument definiuj膮cy zakres wsp贸lnych dzia艂a艅 na kolejne pi臋膰 lat jest obecnie w fazie przygotowania i w najbli偶szym czasie planowane jest jego asygnowanie.

Zadeklarowano, 偶e Instytut Morski UMG b臋dzie wsp贸艂pracowa艂 z przedstawicielstwem Rz膮du Flandrii w celu wypracowania wachlarza aktywno艣ci zmierzaj膮cych w szczeg贸lno艣ci do rozwoju gospodarki morskiej, w tym wzmocnienia roli 偶eglugi morskiej bliskiego zasi臋gu i regionalnych port贸w morskich w sieci transportowej Europy.

 

Nowy Projekt Instytutu Morskiego LIQUID ENERGY - Liquefied (bio-)gas as a driving force for development and use of green energy technology

 

 

Zak艂ad Ochrony 艢rodowiska  w ramach Programu Interreg Po艂udniowy Ba艂tyk 2014-2020, uczestniczy w kolejnym projekcie unijnym pod nazw膮 Liquid Energy - Liquefied (bio-)gas as a driving force for development and use of green energy technology (Skroplony bio-gaz, jako si艂a nap臋dowa rozwoju i wykorzystania technologii zielonej energii). Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest Partnerem Wiod膮cym projektu.

Paliwa alternatywne, jako niezale偶ne 藕r贸d艂a zasilania zyskuj膮 na znaczeniu, nawet je艣li oznacza to wzrost koszt贸w energii. Paliwa te w znacznym stopniu przyczyniaj膮 si臋 r贸wnie偶 do poprawy efekt贸w dzia艂alno艣ci 艣rodowiskowej, np. redukcji CO2 i emisji zanieczyszcze艅. Szczeg贸lnym wyzwaniem technicznym zwi膮zanym z transformacj膮 energetyczn膮 jest magazynowanie i dystrybucja du偶ych ilo艣ci energii, na przyk艂ad w postaci ciek艂ego biogazu lub gazu ziemnego. Projekt Liquid Energy zajmuje si臋 t膮 specyficzn膮 kwesti臋 technologiczn膮, wsp贸lnie opracowuj膮c rozwi膮zania i tworz膮c platform臋 dla szerszego i bardziej uniwersalnego wykorzystania (bio-) LNG w formie mikro / nano (np. w zdecentralizowanym systemie dostaw energii).

Najwa偶niejszym celem projektu jest udzia艂 w rozwi膮zywaniu problem贸w technicznych i popularyzacja zdecentralizowanej (regionalnej) konwersji energii przy jednoczesnym lokalnym zu偶yciu, w tym w transporcie paliw alternatywnych. Aby osi膮gn膮膰 ten cel, dzia艂ania w projekcie podzielono na pakiety zadaniowe:

    WP3, kt贸ry koncentruje si臋 na stworzeniu przestrzeni wsp贸艂pracy niezb臋dnej do interakcji mi臋dzy g艂贸wnymi aktorami przyspieszaj膮cymi rozw贸j i wykorzystanie technologii (bio-) LNG, produkt贸w oraz us艂ug w mikro i nano skali

    WP4, kt贸ry koncentruje si臋 na przedstawieniu mo偶liwo艣ci zastosowania technologii (bio) LNG w celu podniesienia 艣wiadomo艣ci na temat warto艣ci dodanej rozwi膮za艅 technicznych zwi膮zanych z (bio) LNG oraz zwi臋kszenia wiedzy na temat ich praktycznego wk艂adu we wzmacnianie zr贸wnowa偶onego rozwoju 艣rodowiskowego i innowacji ekonomicznych regionu Po艂udniowego Ba艂tyku.

Ponadto wsp贸艂praca partner贸w projektu z Polski, Niemiec i Litwy pozwala na 艂膮czenie istniej膮cych zasob贸w i wiedzy na poziomie transgranicznym, co znacz膮co przyczynia si臋 do odblokowania wsp贸艂pracy biznesowej w obszarze technologicznym skierowanym na wykorzystanie potencja艂u (bio-) LNG, jako alternatywnego 藕r贸d艂a energii.

Okres realizacji:  01.01.2020-31.12.2022

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:  1 681 181,00 EUR

 

Wi臋cej informacje na stronie projektu  www.l-energy.org

 

Nowy Projekt Instytutu Morskiego CAPACITY4MSP - Strengthening the capacity of MSP stakeholders and decision makersSamodzielna Pracownia Polityki Przestrzennej, w ramach Programu Interreg Region Morza Ba艂tyckiego 2014-2020, uczestniczy w kolejnym projekcie unijnym pod nazw膮 CAPACITY4MSP - Strengthening the capacity of MSP stakeholders and decision makers (Wzmocnienie potencja艂u interesariuszy i decydent贸w w procesie planowania przestrzennego obszar贸w morskich). Jest to projekt o charakterze ramowym a jego g艂贸wnym celem jest stworzenie praktycznej i interaktywnej platformy wsp贸艂pracy s艂u偶膮cej wymianie wiedzy i pog艂臋bieniu dialogu pomi臋dzy instytucjami odpowiedzialnymi za planowanie morskie, decydentami (Komisja Europejska, Grupa Robocza HELCOM-VASAB ds. MSP, itd.) oraz pozosta艂ymi interesariuszami (przedstawicielami sektor贸w niebieskiej gospodarki czy organizacji 艣rodowiskowych, itp.). Stworzenie takiej platformy pozwoli na lepsze rozpoznanie rezultat贸w dotychczasowych unijnych projekt贸w planistycznych (np.: BalticLINes, Baltic InteGrid, BalticRIM, Baltic Blue Growth, BalticSCOPE, BONUS BaltSpace, BONUS BASMATI, MUSES , SeaPlanSpaceitp.), poznanie ich wp艂ywu, stworzenie potencjalnych synergii oraz pog艂臋bienie i poszerzenie uzyskanej wiedzy. Istotn膮 cz臋艣ci膮 projektu Capacity4MSP  jest regularny kontakt z interesariuszami. 

 

Najwa偶niejszym produktami projektu b臋d膮:
 • syntetyczny raport podsumowuj膮cy wyniki unijnych projekt贸w planistycznych w powi膮zaniu z trwaj膮cymi pracami nad planami morskimi w krajach Regionu Morza Ba艂tyckiego. Pozwoli to nie tylko na zebranie dorobku tych projekt贸w i inicjatyw ale r贸wnie偶 zidentyfikuje potencjalne tematy dla dalszej wsp贸艂pracy w ramach mechanizm贸w finansuj膮cych UE czy przysz艂ej makroregionalnej polityki rozwoju Regionu;
 • mechanizmy wsparcia dla praktyk贸w oraz decydent贸w w Regionie Morza Ba艂tyckiego, w celu: 
  •  wdro偶enia, monitoringu i ewaluacji plan贸w, 
  • wykorzystania pan-ba艂tyckich danych planistycznych – dalsze wdro偶enie ba艂tyckiego narz臋dzia - aplikacji BASEMAPS,
  • wypracowania propozycji zinstytucjonalizowanego narz臋dzia wspieraj膮cego wsp贸艂prac臋 ba艂tyck膮,
  • wsparcia wdra偶ania plan贸w morskich w krajach spoza UE, m.in. w postaci stworzenia programu wdra偶ania MSP w Rosji;
 • seria mi臋dzy-sektorowych warsztat贸w tematycznych wzmacniaj膮cych wiedz臋 i zaanga偶owanie interesariuszy;
 • Planners Forums – regularne spotkania planist贸w morskich pozwalaj膮ce na bie偶膮c膮 dyskusj臋 najwa偶niejszych wyzwa艅.

 

Okres realizacji: 01.08.2019 - 30.09.2021

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 909,950.00 EUR 

 

Wi臋cej informacje na stronie projektu: https://vasab.org/project/capacity4msp/    

 

Przysz艂o艣膰 Programu Interreg Region Morza Ba艂tyckiego

Zach臋camy do zapoznania si臋 z opublikowanym przez Komisj臋 Europejsk膮 Orientation Paper dla Programu Interreg Region Morza Ba艂tyckiego 2021-2027

Orientation Paper wydany przez KE zawiera w szczeg贸lno艣ci rekomendacje tematyczne dla przysz艂ego Programu Interreg Region Morza Ba艂tyckiego 2021-2027

Szczeg贸艂owe informacje znajduj膮 si臋 na stronie programu

https://www.interreg-baltic.eu/post2020.html

 

Spotkania b2b z norweskimi firmami dzia艂aj膮cymi w zakresie technologii przyjaznych dla 艣rodowiska oraz poprawiaj膮cych jako艣膰 偶ycia.

Polska Agencja Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci serdecznie zaprasza do udzia艂u w spotkaniach b2b z norweskimi firmami dzia艂aj膮cymi w zakresie technologii przyjaznych dla 艣rodowiska oraz poprawiaj膮cych jako艣膰 偶ycia. Spotkania, kt贸re odb臋d膮 si臋 30 pa藕dziernika 2019 r. w The Heart w Warsaw Spire, pl. Europejski 1 w Warszawie (w godz. 13.00-16.00) b臋d膮 s艂u偶y膰 nawi膮zaniu partnerstw projektowych w celu wsp贸lnego sk艂adania wniosk贸w o dofinansowanie projekt贸w z Funduszy Norweskich. Wydarzeniu b臋dzie towarzyszy膰 konferencja inauguruj膮ca III Edycj臋 Funduszy Norweskich w Polsce (2014-2021), podczas kt贸rej zostanie og艂oszony konkurs na projekty grantowe. Planowane jest m.in. wsparcie dla opracowania i wprowadzania innowacji produktowych lub procesowych, kt贸re zmniejszaj膮 negatywny wp艂yw firmy na 艣rodowisko, w tym w obszarze w贸d morskich i 艣r贸dl膮dowych, a tak偶e poprawiaj膮ce jako艣膰 偶ycia os贸b z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym g艂贸wnie os贸b starszych. Dotacje b臋d膮 mog艂y pokry膰 do 70% koszt贸w kwalifikowanych i wynosi膰 nawet 8 mln z艂otych.

Czynnikiem zwi臋kszaj膮cym szanse otrzymania grantu b臋dzie realizacja projektu w partnerstwie z podmiotem norweskim. Zach臋camy wi臋c do udzia艂u w spotkaniach firmy, kt贸re maj膮 pomys艂 na wsp贸lne przedsi臋wzi臋cie biznesowe z partnerem norweskim. Udzia艂 w spotkaniach umo偶liwi:

 • nawi膮zanie kontakt贸w biznesowych,
 • wymian臋 do艣wiadcze艅 z zagranicznymi przedstawicielami biznesu,
 • pozyskanie nowych zlece艅,
 • nawi膮zanie partnerstw projektowych, kt贸re b臋d膮 premiowane w wy偶ej wymienionym konkursie.

Lista norweskich firm, kt贸re wezm膮 udzia艂 w spotkaniach, znajduje si臋 tutaj: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57636:spotkania-b2b-z-norweskimi-firmami-z-branzy-welfare-oraz-zielonych-technologii

Oficjalnym j臋zykiem spotka艅 b臋dzie j臋zyk angielski.

Udzia艂 w wydarzeniu jest bezp艂atny.

Wszystkich zainteresowanych odbyciem spotka艅 z przedstawicielami norweskich firm prosimy o wype艂nienie formularza rejestracyjnego (w j臋zyku angielskim) do 23 pa藕dziernika 2019 r ( https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57636:spotkania-b2b-z-norweskimi-firmami-z-branzy-welfare-oraz-zielonych-technologii ).

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejno艣膰 zg艂osze艅.

W przypadku jakichkolwiek pyta艅, prosimy o kontakt:

Sylwia Banaszkiewicz
Tel. 22 652 82 97
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰.

Justyna Kizlich
Tel. 22 652 88 47
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰.

Serdecznie zapraszamy!

 

Ruszy艂y nabory do program贸w finansowanych z funduszy norweskich!

Nab贸r wniosk贸w w konkursach GRIEG oraz IdeaLab og艂oszony zosta艂 17 czerwca 2019 r. przez Narodowe Centrum Nauki, operatora programu "Badania", odpowiedzialnego za badania podstawowe.

GRIEG jest konkursem na wsp贸lne polsko-norweskie projekty badawcze realizowane we wszystkich dziedzinach nauk (wg paneli NCN), ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem bada艅 polarnych i bada艅 z zakresu nauk spo艂ecznych. Badania musz膮 by膰 realizowane wsp贸lnie przez polsko-norweskie zespo艂y badawcze, sk艂adaj膮ce si臋 z co najmniej jednego partnera polskiego, pe艂ni膮cego rol臋 lidera konsorcjum, oraz co najmniej jednego partnera norweskiego. Kierownikiem projektu mo偶e by膰 naukowiec posiadaj膮cy co najmniej stopie艅 naukowy doktora, zatrudniony w polskiej instytucji badawczej. Liderem norweskiej cz臋艣ci zespo艂u badawczego musi by膰 instytucja badawcza. W sk艂ad konsorcjum mog膮 wchodzi膰 instytucje badawcze, przedsi臋biorcy i organizacje pozarz膮dowe. Czas realizacji projektu mo偶e wynosi膰 24 lub 36 miesi臋cy.

Konkurs GRIEG jest finansowany z funduszy norweskich, czyli 艣rodk贸w Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Bud偶et konkursu wynosi ponad 37 mln euro. Wnioskowana wysoko艣膰 finansowania na ca艂y okres realizacji polsko-norweskiego projektu musi mie艣ci膰 si臋 w przedziale od 0,5 do 1,5 mln euro. Z grantu mo偶na finansowa膰 koszty wynagrodze艅 i stypendi贸w zespo艂u badawczego, zakup aparatury, materia艂贸w i us艂ug, koszty wyjazd贸w i konferencji oraz inne koszty zwi膮zane z realizacj膮 projektu.

Szczeg贸艂owe informacje na temat konkursu dost臋pne s膮 dost臋pne na stronie NCN:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/grieg?language=en

 

Nab贸r do programu 鈥濺ozw贸j przedsi臋biorczo艣ci i innowacji"

Jesieni膮 2019 r. zostanie uruchomiony nab贸r do programu „Rozw贸j przedsi臋biorczo艣ci i innowacji" realizowany w ramach Funduszy Norweskich. Program zak艂ada wsparcie innowacyjnych rozwi膮za艅 w polskich firmach, a tak偶e wzmocnienie tworzenia warto艣ci oraz zr贸wnowa偶ony wzrost.Program b臋dzie wspiera艂 innowacje w zakresie zielonych technologii i „niebieski" wzrost. Dofinansowanie mo偶e by膰 przeznaczone na opracowanie, wdro偶enie i komercjalizacj臋 innowacyjnych technologii, rozwi膮za艅, proces贸w, produkt贸w (towar贸w lub us艂ug).

Polska Agencja Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci jest krajowym Operatorem Programu, na kt贸rego wdra偶anie przeznaczone jest 85 mln EUR.

Program zak艂ada uruchomienie nabor贸w w nast臋puj膮cych obszarach:

·         Innowacje w zakresie zielonych technologii (dofinansowanie do 70% warto艣ci projektu),

·         Innowacje w obszarze w贸d morskich i 艣r贸dl膮dowych (dofinansowanie do 70% warto艣ci projektu),

·         Technologie poprawiaj膮ce jako艣 偶ycia (dofinansowanie do 70% warto艣ci projektu),

·         Technologie dla kobiet (dofinansowanie do 85% warto艣ci projektu). 

Szczeg贸艂owe informacje nt. programu dla wnioskodawc贸w s膮 dost臋pne na stronie internetowej: https://www.parp.gov.pl

 

Prace nad projektem Planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszar贸w Morskich dobiegaj膮 ko艅ca!

 

Coraz intensywniej wykorzystujemy morze i na tym tle pojawiaj膮 si臋 nowe konflikty przestrzenne. Ich minimalizowanie i 艣wiadome zarz膮dzanie nimi, docelowo ma umo偶liwi膰 planowanie przestrzenne obszar贸w morskich.

W Regionie Morza Ba艂tyckiego morskie planowanie przestrzenne postrzegane jest jako narz臋dzie wspieraj膮ce proces podejmowania decyzji dotycz膮cych wykorzystania obszar贸w morskich tak, aby osi膮ga膰 wa偶ne cele gospodarcze i spo艂eczne a zarazem zachowa膰 艣rodowisko morskie w dobrym stanie dla przysz艂ych pokole艅.

W 2016 roku w Polsce rozpocz臋to prace nad pierwszym w historii Planem zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszar贸w Morskich. Jest on realizowany zgodnie z Ustaw膮 z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, kt贸ra wdra偶a przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z 23 lipca 2014 r. ustanawiaj膮cej ramy planowania przestrzennego obszar贸w morskich. Plan opracowuj膮 Dyrektorzy Urz臋d贸w Morskich w Gdyni, S艂upsku i Szczecinie. Prace nad planem finansowane s膮 z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j.

Projekt planu, zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko, poddany jest strategicznej ocenie oddzia艂ywania na 艣rodowisko. Projekt Planu jest wynikiem analiz uwarunkowa艅 wykonanych w ramach prac przygotowawczych, wniosk贸w i uwag zg艂aszanych przez interesariuszy oraz rekomendacji Zespo艂u Prognozy wnoszonych i dyskutowanych na wszystkich etapach prac.

Projekt Planu jest przygotowywany przez interdyscyplinarny zesp贸艂 specjalist贸w zwi膮zanych z Instytutem Morskim w Gda艅sku we wsp贸艂pracy z Morskim Instytutem Rybackim – Pa艅stwowym Instytutem Badawczym w Gdyni. Prognoz臋 opracowuje zesp贸艂 ekspercki Instytutu Morskiego w Gda艅sku przy wsp贸艂pracy specjalist贸w z innych instytucji naukowych i planistycznych.

Plan ma na celu zabezpieczenie mo偶liwo艣ci rozwoju najwa偶niejszych sektor贸w morskich takich jak rybo艂贸wstwo, transport, turystyka, energia odnawialna oraz przyczyni膰 si臋 do realizacji d艂ugofalowych interes贸w publicznych w tym bezpiecze艅stwa narodowego, bezpiecze艅stwa brzegu czy ochrony 艣rodowiska (np. tar艂a ryb komercyjnych takich jak 艣led藕 czy dorsz). Zarazem plan stara si臋 zachowa膰 jak najwi臋ksz膮 cz臋艣膰 przestrzeni morskiej do decyzji rozwojowych przysz艂ych pokole艅.

Od pocz膮tku procesu planistycznego, projekt Planu jest poddawany szerokim konsultacjom spo艂ecznym. W trakcie prac nad jego kszta艂tem mia艂y miejsce cztery spotkania na poziomie krajowym, w kt贸rych uczestniczy艂o 艂膮cznie ponad 650 os贸b oraz trzy mi臋dzynarodowe spotkania konsultacyjne. Dodatkowo zorganizowano 8 spotka艅 tematycznych dotycz膮cych spraw: rybo艂贸wstwa, g贸rnictwa morskiego, energetyki wiatrowej, 偶eglugi, obszar贸w przybrze偶nych, ochrony przyrody, obszaru Zatoki Gda艅skiej oraz liczne spotkania na poziomie ministerialnym w celu wypracowania optymalnych rozwi膮za艅 planistycznych. W ci膮gu 3 lat pracy nad projektem Planu oraz Prognozy z艂o偶ono ponad 2000 wniosk贸w i uwag.

W maju 2018 roku projekt Planu (wersja v.1) wraz z Prognoz膮 zosta艂 przekazany do uzgodnie艅 i opiniowania, a w lipcu 2018 r. odby艂o si臋 krajowe spotkanie konsultacyjne w randze debaty publicznej, kt贸re zgromadzi艂o 150 uczestnik贸w. W wyniku uwzgl臋dnienia zg艂oszonych warunk贸w uzgodnie艅 i opinii, w grudniu 2018 roku powsta艂a kolejna wersja projektu Planu (wersja v.2), kt贸ra zosta艂a poddana ponownym uzgodnieniom na pocz膮tku 2019 roku.

W czerwcu 2019 roku odby艂o si臋 czwarte krajowe spotkanie konsultacyjne, b臋d膮ce jednocze艣nie konferencj膮 ko艅cz膮c膮 i podsumowuj膮c膮 3-letni proces planistyczny. Na tym spotkaniu przedstawiono projekt Planu (wersja v.3) wraz z Prognoz膮.

R贸wnolegle do prac nad projektem Planu prowadzone s膮 prace nad Prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko, rozumian膮 jako instrument zapewniaj膮cy w艂膮czenie aspekt贸w 艣rodowiskowych oraz rozwoju zr贸wnowa偶onego do podstawowego nurtu proces贸w decyzyjnych na poziomie Unii Europejskiej oraz poszczeg贸lnych pa艅stw. Zakres Prognozy jest pochodn膮 rodzaju, zakresu i stopnia szczeg贸艂owo艣ci projektu Planu.

Ustalenia projektu Planu w kontek艣cie zachowania i ochrony walor贸w przyrodniczych znalaz艂y odzwierciedlenie w odr臋bnych zapisach, specyficznych dla ka偶dego akwenu – tj. zakaz贸w, warunk贸w u偶ytkowania oraz rekomendacji, uj臋tych w kartach akwen贸w lub w zapisach ustale艅 og贸lnych. Wynikaj膮 one z konieczno艣ci uwzgl臋dnienia cel贸w i zada艅 zwi膮zanych z ochron膮 艣rodowiska, okre艣lonych w szeregu dokumentach o charakterze ustawowym i programowym.

W sierpniu 2019 roku projekt Planu wraz z Prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko zostanie przekazany do konsultacji mi臋dzyresortowych oraz transgranicznych. Podczas procedury transgranicznej b臋d膮 mia艂y szans臋 wypowiedzie膰 si臋 kraje nadba艂tyckie. Ich opinie i uwagi zostan膮 rozpatrzone i uwzgl臋dnione w projekcie Planu i Prognozy.

Po zako艅czeniu tej procedury projekt zostanie przekazany do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i 呕eglugi 艢r贸dl膮dowej, kt贸re podejmie dalsze kroki proceduralne.

Kontakt:

Instytucja zlecaj膮ca: Urz膮d Morski w Gdyni, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰.

 

Zaproszenie na UMBRELLA Participation Day

Ba艂tycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych, partner mi臋dzynarodowego projektu UMBRELLA Interreg Po艂udniowy Ba艂tyk (www.umbrellaproject.eu) zaprasza Pa艅stwa na mi臋dzynarodowe wydarzenie Participation Day 2019 skierowane do przedstawicieli NGOs, JST, lokalnych grup inicjatywnych i wszystkich zainteresowanych podj臋ciem wsp贸艂pracy mi臋dzynarodowej w Regionie Morza Ba艂tyckiego. 

W trakcie ca艂odniowego wydarzenia spotka si臋 ok. 80 przedstawicieli organizacji i instytucji z kraj贸w Regionu Ba艂tyckiego w tym z Polski. Naszym celem jest umo偶liwienie Pa艅stwu zaprezentowania swoich nowych koncepcji projektowych oraz wys艂uchanie tych, kt贸re ju偶 do nas zg艂oszono (na t膮 chwil臋 mamy ju偶 9). Liczymy, 偶e na wydarzeniu znajd膮 Pa艅stwo przysz艂ych partner贸w do wsp贸艂pracy, by膰 mo偶e do艂膮cz膮 do tworzonego konsorcjum projektowego lub dowiedz膮 si臋 wi臋cej jak umi臋dzynarodowi膰 Wasze pomys艂y i rozpocz膮膰 dzia艂ania na arenie mi臋dzynarodowej. 

Dodatkowo w ramach projektu UMBRELLA oferujemy wsparcie m.in.:
- mo偶liwo艣膰 bezp艂atnej pomocy eksperckiej w trakcie pisania wniosku;
- znalezienie partner贸w mi臋dzynarodowych (nasza ba艂tycka baza to ju偶 ponad 3000 rekord贸w!);
- organizacj臋 wizyt studyjnych dla konkretnych pomys艂贸w projektowych;
- udzia艂 w profesjonalnych szkoleniach z pisania projekt贸w mi臋dzynarodowych (w j臋偶. polskim) ju偶 jesieni膮 tego roku.
O tym wszystkim opowiemy Pa艅stwu na spotkaniu!

Zapraszamy w dniu 11 czerwca w godzinach 9.30 - 17.00 do sali "Niebo Polskie" w Urz臋dzie Marsza艂kowskim Wojew贸dztwa Pomorskiego przy ul. Augusty艅skiego 1. 

Spotkanie odb臋dzie si臋 wy艂膮cznie w j臋zyku angielskim. 

Rejestracja dla wszystkich ch臋tnych - tych, kt贸rzy maj膮 pomys艂 na wsp贸艂prac臋 i tych, kt贸rzy chc膮 pos艂ucha膰 pomys艂贸w i zainspirowa膰 si臋 do dzia艂ania - dost臋pna jest tutaj: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4LLU5f36BJuL53UIKRklPE0wmj01O8UcgSI6_uMPhtq-9Qw/viewform

Invitation

Programme

 

Narodowe Centrum Bada艅 i Rozwoju og艂asza drugi konkurs INNOship

Nab贸r wniosk贸w w tegorocznym konkursie rozpocznie si臋 17 czerwca i potrwa do 16 wrze艣nia 2019 r. Na dofinansowanie innowacyjnych projekt贸w NCBR przeznaczy tym razem 200 mln z艂.  

Program sektorowy INNOship jest realizowanych przez Narodowe Centrum Bada艅 i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw贸j (Dzia艂anie 1.2 „Sektorowe programy B+R”).

O wsparcie mog膮 stara膰 si臋 przedsi臋biorstwa, ich konsorcja oraz konsorcja naukowo-przemys艂owe. Minimalna warto艣膰 projektu to 1 mln z艂, a maksymalna 60 mln z艂. Dofinansowanie otrzyma膰 mo偶na na prowadzenie bada艅 przemys艂owych i prac rozwojowych, lub tylko eksperymentalnych prac rozwojowych. Elementem projektu mog膮 by膰 r贸wnie偶 prace przedwdro偶eniowe.

W ramach pierwszego, przeprowadzonego w 2018 roku, konkursu do NCBR wp艂yn臋艂o 25 wniosk贸w na 艂膮czn膮 kwot臋 dofinansowania ponad 128 mln z艂. Eksperci najlepiej ocenili projekt hybrydowego uk艂adu generowania energii elektrycznej do nap臋du jednostek p艂ywaj膮cych z艂o偶ony przez sp贸艂k臋 Remontowa Electrical Solutions. Z najwi臋kszego, wynosz膮cego ponad 7,8 mln z艂, wsparcia mo偶e natomiast cieszy膰 si臋 zesp贸艂 firmy FUD Technologies, kt贸ry pracuje nad polsk膮 suwnic膮 bramow膮 o du偶ym ud藕wigu dla bran偶y stoczniowej, przystosowan膮 do pracy w trudnych warunkach wietrznych.

Wi臋cej informacji o konkursie na stronie 
NCBR.

 

"Rola region贸w w promowaniu niebieskiego wzrostu" 鈥 Konferencja ko艅cowa projektu Smart Blue Regions

22 stycznia 2019 r. w Berlinie odby艂a si臋 konferencja "Rola region贸w w krzewieniu niebieskiego wzrostu". By艂a to ostatnia konferencja projektu Smart Blue Regions. Regiony zaanga偶owane w projekt s膮 w czo艂贸wce rozwoju Blue Growth w obszarze Morza Ba艂tyckiego. Niezale偶nie od rodzaju dziedziny - 偶egluga, niebieska biotechnologia, turystyka przybrze偶na czy akwakultura, regiony opracowa艂y innowacyjne podej艣cia w celu wzmocnienia niebieskiego wzrostu. Konferencja zosta艂a oparta na wynikach kilku transnarodowych projekt贸w, kt贸re maj膮 na celu wspieranie niebieskiego wzrostu w Regionie Morza Ba艂tyckiego.
Konferencja skupia艂a si臋 przede wszystkim na wytyczeniu drogi dla regionalnej wsp贸艂pracy na rzecz niebieskiego wzrostu; inteligentnych specjalizacjach i wielozadaniowo艣ci  jako czynnikach niebieskiego wzrostu; podej艣ciu do finansowania wsp贸艂pracy oraz na strukturach wsparcia na rzecz niebieskiego wzrostu.


wi臋cej: https://www.submariner-network.eu/projects/smartblueregions/smart-blue-regions-news/447-conference-the-role-of-regions-in-fostering-blue-growth-presentations-are-available-online
 

 

Zapisz dat臋! CONNECTING SEAS - Konferencja ko艅cowa projekt贸w BalticLINEs i NorthSEE

W dniach 13-14 lutego 2019 roku w Hamburgu odb臋dzie si臋 konferencja „Connecting Seas” (3 MSP FORUM) organizowana wsp贸lnie przez projekty NorthSEE (www.northsee.eu) i Baltic LINes (www.balticlines.eu), kt贸rej celem jest wymiana do艣wiadcze艅, wniosk贸w i wynik贸w opracowanych w ramach r贸偶nych projekt贸w i inicjatyw europejskich.

Program konferencji obejmuje zagadnienia z zakresu morskiego planowania przestrzennego w regionach Morza P贸艂nocnego i Ba艂tyckiego, w szczeg贸lno艣ci kwestie zapewnienia przestrzeni dla 偶eglugi, rozwoju energetyki morskiej oraz efektywnej ochrony 艣rodowiska.

Konferencja b臋dzie doskona艂膮 okazj膮 do spotkania dla ekspert贸w reprezentuj膮cych poziom rz膮dowy, poszczeg贸lne sektory (偶eglugi, energetyki i ochrony 艣rodowiska), przedstawicieli mi臋dzynarodowych organizacji i inicjatyw, organizacji pozarz膮dowych oraz przedstawicieli 艣rodowisk naukowych z obydwu region贸w.

Wi臋cej informacji, wst臋pny program konferencji i formularz rejestracyjny s膮 dost臋pne na stronie www.connectingseas.eu

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

 

Wi臋cej informacji:

Magdalena Matczak

Samodzielna Pracownia Polityki Przestrzennej

Instytut Morski w Gda艅sku

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰.

 


 

SEAMOUNT PUBLIC MEETING & SEMOUNT INTERNAL MEETING Gda艅sk, 27 - 28 listopada 2018 r.

 

W dniach 27 i 28 listopada 2018 roku, w Gda艅sku odby艂y si臋 dwa spotkania Projektu SEAMOUNT (New surveillance tools for remote sea monitoring and their application on SGD and seabed surveys). Spotkania zorganizowa艂 Instytut Morski w Gda艅sku, kt贸ry jest Partnerem ww. Projektu. Projekt SEMOUNT, realizowany jest ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach mi臋dzynarodowego Programu BONUS i wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w krajowych przez Narodowe Centrum Bada艅
i Rozwoju. Ze strony Instytutu Morskiego w Gda艅sku projekt realizowany jest przez zesp贸l specjalist贸w z Zak艂adu Oceanografii Operacyjnej, kt贸remu przewodniczy dr in偶. Benedykt Hac.

G艂贸wnym celem projektu SEAMOUNT jest opracowanie innowacyjnych technologii teledetekcji do kompleksowych bada艅, analizy i monitorowania morza w czasie rzeczywistym oraz testowanie
i wdra偶anie tej technologii w kompleksowych badaniach Morza Ba艂tyckiego w celu wykrywania
i monitorowania wyp艂yw贸w w贸d gruntowych z dna morskiego (SGD) oraz badania integralno艣ci dna morskiego.

SEAMOUNT PUBLIC MEETING/ 27.11.2018

 

W spotkaniu, kt贸re mia艂o charakter otwartych warsztat贸w publicznych uczestniczyli wszyscy partnerzy projektu (wymienieni poni偶ej) oraz zaproszeni go艣cie z polskich i zagranicznych instytucji naukowo- badawczych, w tym z: Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Politechniki Gda艅skiej, Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej, O艣rodka Badawczo Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. oraz firmy GEOMAR.

 PARTBNERZY ROJEKTU SEAMOUNT:

 • EvoLogics GmbH, Niemcy, (Partner nr 1, Lider Projektu,) Koordynator, dr Rudolf Bannasch
 • NOA, Polska, (Partner nr 2)
 • Christian-Albrechts-Universitat Kiel, Institute of Geosciences, Niemcy, (Partner nr 3)
 • Geological Survey of Denmark and Greenlan GEUS, Dania, (Partner nr 4)
 • Leibniz Institute for Baltic Sea Research, Niemcy, IOW (Partner nr 5)
 • Geologian Tutkimuskeskus- Geological Survey of Finland, Finlandia, (Partner nr 6)
 • Instytut Morski w Gda艅sku, Polska, (Partner nr 7)

Pierwszego dnia, na publicznym spotkaniu przedstawiono naukowe aspekty projektu jak r贸wnie偶 mo偶liwo艣ci zastosowania autonomicznych pojazd贸w podwodnych o nap臋dzie bionicznym
w zdalnych pomiarach 艣rodowiska morskiego. Szeroko om贸wione zosta艂y aspekty techniczne projektu lekkiego i ci臋偶kiego pojazdu podwodnego, oraz nowatorskich system贸w nap臋dowych nosiciela system贸w pomiarowych, wzorowanych na systemach powszechnie wyst臋puj膮cych
w naturze (manta, minogi). Prezentowane idee i rozwi膮zania techniczne spotka艂y si臋 z bardzo du偶ym zainteresowaniem, gdy偶 wychodz膮c w przysz艂o艣膰 projekt wkracza w obszar innowacyjnych sposob贸w automatycznego zbierania i gromadzenia danych 艣rodowiskowych w d艂ugich cyklach pomiarowych liczonych w miesi膮cach i latach.

SEMOUNT INTERNAL MEETING/ 28.11.2018r

Drugiego dnia w siedzibie Instytut Morskiego w Gda艅sku odby艂o si臋 wewn臋trzne, organizacyjne spotkanie partner贸w i uczestnik贸w projektu po艣wi臋cone wymianie informacji technicznych
i organizacyjnych zmierzaj膮cych do ujednolicenia wybranych aspekt贸w technicznych rozwi膮za艅, organizacji prac i bada艅 oraz organizacji test贸w i pr贸b technicznych pojazd贸w. Szeroko om贸wiono nowe mo偶liwo艣ci wykonywania bada艅 w toni morskiej, jakie pojawi艂y si臋 ju偶 w czasie trwania projektu. Najciekawsz膮 koncepcj膮 omawian膮 w trakcie spotkania by艂a mo偶liwo艣膰 budowy zintegrowanej sieci pomiarowej przedstawiona przez EvoLogic (Autonomous Subsea Monitoring Network).

https://hialit.im.gda.pl/owncloud/index.php/apps/gallery/s/QmvJGZbYSWJAEqb#


 

 

鈥濺ETROUT鈥 鈥 Development, promotion and sustainable management of the Baltic Sea Region as a coastal fishing tourism destination - Rozw贸j, promocja i zr贸wnowa偶one zarz膮dzanie w Regionie Morza Ba艂tyckiego

 

Zak艂ad Ekologii W贸d ma przyjemno艣膰 poinformowa膰, 偶e Instytut Morski w Gda艅sku jest partnerem w nowym projekcie zatwierdzonym w ramach kolejnego konkursu
Programu Interreg Region Morza Ba艂tyckiego 2014-2020

„RETROUT” – Development, promotion and sustainable management of the Baltic Sea Region as a coastal fishing tourism destination - Rozw贸j, promocja i zr贸wnowa偶one zarz膮dzanie w Regionie Morza Ba艂tyckiego

 

Morska turystyka w臋dkarska zosta艂a uznana w regionie Morza Ba艂tyckiego za ga艂膮藕 turystyki o du偶ym potencjale wzrostu zapewniaj膮cym w dalszej perspektywie stabilne miejsca pracy. W臋dkarstwo morskie pr贸cz nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich oznacza r贸wnie偶 dywersyfikacj臋 sektora rybo艂贸wstwa oraz przed艂u偶enie sezonu turystycznego. Aby jednak w pe艂ni wykorzysta膰 potencja艂 gospodarczy tej ga艂臋zi, nale偶y sprosta膰 kluczowym wyzwaniom, kt贸re obecnie ograniczaj膮 jej rozw贸j, w szczeg贸lno艣ci:

1. Poda偶 us艂ug w臋dkarstwa morskiego nie zaspokojenia popytu klient贸w.

2. Brak strategii zarz膮dzania, kt贸ra prowadzi艂aby do zr贸wnowa偶onego rozwoju turystyki w臋dkarskiej.

3. zarz膮dzanie us艂ugami ekosystemowymi nie uwzgl臋dnia interes贸w sektora turystyki w臋dkarskiej.

Projekt RETROUT stawia sobie za cel rozw贸j i promocj臋 zr贸wnowa偶onej turystyki w臋dkarskiej w regionach przybrze偶nych Morza Ba艂tyckiego oraz zwi臋kszenie potencja艂u us艂ug ekosystemowych, na kt贸rych jest oparta. Zadaniem projektu jest rozw贸j M艢P poprzez rozszerzenie ich dzia艂alno艣ci na rynki zagraniczne.


Okres realizacji: 01.04.2018-30.09.2020

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 185 657,80 EUR

 

 

 

Projekt Multi-Use in European Seas (MUSES) zako艅czony!

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no 727451

 

Projekt MUSES by艂 dwuletnim projektem finansowanym w ramach programu Horyzont 2020, badaj膮cym mo偶liwo艣ci wsp贸艂-wykorzystywania zasob贸w morskich w pi臋ciu basenach: Morzu Ba艂tyckim, Morzu P贸艂nocnym, Morzu 艢r贸dziemnym, Morzu Czarnym i wschodnim Atlantyku. Kr贸tki przegl膮d projektu i jego wynik贸w mo偶na znale藕膰 na stronie internetowej projektu a tak偶e w relacji video: https://muses-project.eu/

Podstawowym rezultatem projektu MUSES jest Plan Dzia艂a艅 przedstawiaj膮cy rzeczywiste mo偶liwo艣ci wielofunkcyjnego wykorzystania zasob贸w m贸rz europejskich, w tym mo偶liwo艣ci innowacji i potencja艂u niebieskiego wzrostu. Podkre艣la on, gdzie mo偶na uzyska膰 korzy艣ci, zwraca uwag臋 na bariery, kt贸re mo偶na przezwyci臋偶y膰, i przedstawia zalecenia dotycz膮ce tego, jakie dzia艂ania s膮 potrzebne, aby to umo偶liwi膰. Plan dzia艂a艅 i jego streszczenie s膮 dost臋pne do pobrania https://muses-project.eu/downloads/

 

Ko艅cowa konferencja projektu MUSES odby艂a si臋 10 pa藕dziernika 2018 r. w Brukseli w Belgii. By艂a to okazja do nawi膮zania wsp贸艂pracy z szerokim gronem zainteresowanych stron ze 艣wiata biznesu, administracji publicznej i 艣rodowisk akademickich. Prezentacje, panele i sesje interaktywne na konferencji stanowi艂y platform臋 zidentyfikowacjii dyskusji konkretnych przypadki, potrzeb i obaw zgromadzonych interesariuszy w dalszym promowaniu wsp贸艂-wykorzystywania zasob贸w morskich.

 

 

Symposium on Advances in Dredging Technology

 

W dniu 10 pa藕dziernika 2018 r. w Gda艅skim Parku Naukowo Technologicznym odby艂o si臋 Symposium on Advances in Dredging Technology. Organizatorem Sympozjum by艂a Central Dredging Association (CEDA) oraz Instytut Morski w Gda艅sku przy wsparciu Gda艅skiego Parku Naukowo-Technologicznego, Pomorskiej Strefy Ekonomicznej oraz Organizacji Port贸w Ba艂tyckich (BPO).

Prelegenci z CEDA Environmental Commission (CEC), Dredging Management Commission (DMC), Instututu Morskiego w Gda艅sku, Baltic Transport Journal, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Politechniki Gda艅skiej prezentowali szerokie spektrum temat贸w zwi膮zanych Morzem Ba艂tyckim i problemem pog艂臋biania oraz zagospodarowania urobku.


Anna Csiti (general manager CEDA) oraz Frederik Roose (chair CEC) zaprezentowali zar贸wno Central Dredging Association, jak i komisj臋 CEC omawiaj膮c szczeg贸艂owo zakres i podstawy dzia艂ania oraz mo偶liwo艣ci wsp贸艂pracy. Marc Huygens (DEME Group) przedstawi艂 efekty prac grupy roboczej CEDA Working Group on Energy Efficiency. Natomiast Luca Sittoni (Ecoshape) zapozna艂 uczestnik贸w Sympozjum z projektami realizowanymi przez grup臋 robocz膮 CEDA Working Group for Beneficial Sediment Reuse. Charles Wilsoncroft (Chairman CEDA DMC Contract Working Group) om贸wi艂 wytyczne dotycz膮ce zam贸wie艅 projektowych oraz zwi膮zane z tym ryzyko, jak r贸wnie偶 przedstawi艂 projekt praktycznego przewodnika dla u偶ytkownik贸w.

Problem sk艂adowania urobku czerpalnego na przyk艂adzie klapowisk zlokalizowanych w po艂udniowo-wschodniej cz臋艣ci Ba艂tyku om贸wi艂a Gra偶yna Pazikowska-Sapota (Instytut Morski w Gda艅sku). Przemys艂aw Op艂ocki (Baltic Transport Journal) zapozna艂 uczestnik贸w z najnowszymi danymi statystycznymi dotycz膮cymi port贸w ba艂tyckich (m.in. wielko艣膰 prze艂adunk贸w, ilo艣膰 i kierunki po艂膮cze艅). Monika Kurska (Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna) przedstawi艂a za艂o偶enia oraz osi膮gni臋te rezultaty projektu Baltic Blue Biotechnology Alliance , omawiaj膮c szczeg贸艂owo mo偶liwo艣ci projektu, m.in. wydajne korzystanie i szeroki dost臋p do ca艂ej gamy urz膮dze艅, (bio-) zasob贸w i wiedzy fachowej dost臋pnych w regionie i poza nim. Andrzej Rogala (Politechnika Gda艅ska) zaprezentowa艂 projekt Reviving Baltic Resilience (RBR), kt贸rego celem m.in. jest ocena zagro偶enia jakim dla Morza Ba艂tyckiego s膮 mikroplastiki oraz analiza najbardziej optymalnych rozwi膮za艅 technicznych prowadz膮cych do zmniejszenia ilo艣ci tego typu zanieczyszcze艅 docieraj膮cych do Ba艂tyku. Przedstawione prezentacje wzbudzi艂y du偶e zainteresowanie uczestnik贸w Sympozjum.

Na zaproszenie Portu Gda艅sk uczestnicy Sympozjum mieli r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 bezpo艣rednio zapozna膰 si臋 z prac膮 portu oraz wizytowa膰 najnowszy i najnowocze艣niejszy polski terminal kontenerowy DCT (Deep Container Terminal).

 W dniu 11 pa藕dziernika 2018 r. odby艂o si臋 r贸wnie偶 60-te posiedzenie komisji CEC, w kt贸rej przedstawicielem ze strony polskiej jest Gra偶yna Pazikowska-Sapota (Zak艂ad Ochrony 艢rodowiska Instytutu Morskiego w Gda艅sku). W trakcie obrad cz艂onkowie grupy odwiedzili Laboratorium Zak艂adu Ochrony 艢rodowiska, gdzie mieli okazj臋 zapozna膰 si臋 z wyposa偶eniem oraz zakresem dzia艂alno艣ci laboratorium. Nowoczesna i specjalistyczna aparatura oraz fachowo艣膰 i wiedza pracownik贸w ZO艢 wzbudzi艂y ogromne uznanie mi臋dzynarodowych go艣ci.

 

Konferencja pocz膮tkowa projektu INCONE60 鈥 Inland Blue Transport Connector E60

 

Instytut Morski w Gda艅sku, jako lider projektu, serdecznie zaprasza do uczestnictwa w konferencji pocz膮tkowej projektu, kt贸ra odb臋dzie si臋 dnia 24 pa藕dziernika 2018r. w hotelu Radisson Blu w Gda艅sku, przy ulicy D艂ugi Targ 19 o godzinie 10.30.

Projekt INCONE60 wpisuj臋 si臋 polityk臋 rozwoju 偶eglugi 艣r贸dl膮dowej i ma na celu opracowanie koncepcji stworzenia alternatywnej trasy transportowej wzd艂u偶 mi臋dzynarodowej drogi wodnej E60 i po艂膮czenie jej z sieci膮 innych 艣r贸dl膮dowych dr贸g wodnych - E30, E40 i E70. 

Projekt INCONE60 b臋dzie skupia艂 si臋 na realizacji trzech g艂贸wnych zada艅:

 • Przygotowanie kompleksowego raportu na temat obecnej sytuacji gospodarczej i spo艂ecznej region贸w w kontek艣cie rozwoju lokalnych port贸w Po艂udniowego Ba艂tyku;
 • Stworzenie komputerowego modelu przep艂ywu towar贸w;
 • Przeprowadzenie pilota偶u innowacyjn膮 jednostk膮 wzd艂u偶 MDW E60 na odcinku Port Oostende – Port K艂ajpeda. Jego celem b臋dzie pokazanie mo偶liwo艣ci transportu 艂adunk贸w i pasa偶er贸w wzd艂u偶 MDW E60.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Interreg Po艂udniowy Ba艂tyk i wsp贸艂finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 503 472,00 EUR

Program konferencji

 

Informacja o mo偶liwo艣ci udzia艂u w konferencji: 
Instytut Morski w Gda艅sku
Zak艂ad Ekonomiki i Prawa
tel. 301 16 41 wew. 36
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰.

 

 

 

Konferencja Wsp贸艂pracy Subregionalnej Pa艅stw Morza Ba艂tyckiego

 

W dniach 10-12 wrze艣nia 2018 r. w Gda艅sku odby艂a si臋 Konferencja Wsp贸艂pracy Subregionalnej Pa艅stw Morza Ba艂tyckiego. W tym roku tematem by艂a solidarno艣膰 i inteligentne dzia艂ania na rzecz lepszej przysz艂o艣ci. Partner projektu Smart Blue Regions "Stowarzyszenie Pomorskie w UE" by艂 g艂贸wnym organizatorem sesji warsztatowej "Inteligentne spo艂ecze艅stwa - regiony niebieskiego wzrostu", kt贸ra mia艂a miejsce w pierwszym dniu konferencji.

 

Prelegenci przedstawili trzy projekty. Magda Leszczyna-Rzucid艂o (Pomorskie w UE) i Karolina Lipi艅ska (zast臋pca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa Pomorskiego) zaprezentowa艂y projekt Smart Blue Regions (Interreg BSR) koncentruj膮c si臋 na sposobie wzmocnienia wsp贸艂pracy w obszarze Blue Growth opartej na regionalnym RIS3 w wojew贸dztwie Pomorskim. Przedstawiono wst臋pne wyniki projektu oraz wnioski z mi臋dzynarodowych warsztat贸w po艣wi臋conych rozwojowi dziedzin morskich, morskiej energii wiatrowej, turystyce morskiej i wsp贸艂pracy klastr贸w, w kt贸rych zainteresowane strony zidentyfikowa艂y ponad 30 temat贸w projekt贸w transgranicznych.


Karsten Aunst (South Norway European Office) – jako Lead Partner projektu PERISCOPE ((Interreg North Sea) przedstawi艂 projekt. PERISCOPE skoncentrowany jest na wsp贸艂pracy klastr贸w, zw艂aszcza w aspekcie wsp贸艂pracy transregionalnej. Prezentacja wzbudzi艂a du偶e zainteresowanie uczestnik贸w konferencji, a zw艂aszcza stosowana metodologia projektu, wykorzystane narz臋dzia oraz spos贸b anga偶owania firm w ekosystem.


Erik Bunis (starszy kierownik projektu w RISE & Process Manager – OffshoreV盲st) skupi艂 si臋 na wsp贸艂pracy w zakresie klastr贸w morskich w obszarze Morza Ba艂tyckiego w oparciu o inteligentn膮 specjalizacj臋. Om贸wi艂 inicjatyw臋, w ramach kt贸rej wsp贸艂praca interesariuszy mi臋dzy bran偶ami tworzy konkurencyjne i warto艣ciowe 艣rodowisko sprzyjaj膮ce badaniom, innowacjom i rozwojowi biznesu.

 

Esa Kokkonen (dyrektor Baltic Institute of Finland) zwr贸ci艂a uwag臋 na fakt, 偶e pomimo i偶 regiony z obszaru Morza Ba艂tyckiego d膮偶膮 do wykorzystania swoich mocnych stron w po艂膮czeniu z potencja艂em innowacyjnym innych obszar贸w mi臋dzynarodowych, to istniej膮ce struktury, mechanizmy operacyjne i ramy finansowania nie s膮 dopasowane do takich ambicji. Uczestnicy zgodzili si臋, 偶e potrzebne jest opracowanie bardziej zintegrowanych struktur wspieraj膮cych innowacje oraz narz臋dzi zarz膮dzania.

 

W drugim dniu konferencji nasz projekt Smart Blue Regions zosta艂 ponownie wyr贸偶niony podczas sesji „Projekty przewiduj膮 przysz艂o艣膰: nasz region za 20 lat", w ramach kt贸rej zaproszono sze艣膰 projekt贸w z BSR dotycz膮cych problematyki istotnej dla d艂ugoterminowego rozwoju regionu Morza Ba艂tyckiego (np. inteligentny wzrost, energia, infrastruktura, ciep艂ownictwo, digitalizacja, dziedzictwo kulturowe, mobilno艣膰 itd.) do przedstawienia perspektywy kolejnych 20 lat. Joanna Przedrzymirska (Instytut Morski w Gda艅sku - partner projektu Smart Blue Region) dokona艂a przegl膮du dzia艂a艅 w projekcie, zmierzaj膮cych do stworzenia mi臋dzyregionalnego 艂a艅cucha warto艣ci opartego na indywidualnych mocnych stronach region贸w oraz zaufaniu. Zasugerowa艂a r贸wnie偶, 偶e BSR powinien kreowa膰 i wzmacnia膰 powi膮zania pomi臋dzy wsp贸lnotow膮 strategi膮 UE na rzecz Blue Growth i RIS3 oraz wspiera膰 wsp贸艂prac臋 mi臋dzysektorow膮.

 

CEDA-MIG Joint Symposium on Advances in Dredging Technology 2018

Zapisz dat臋!

CEDA-MIG Joint Symposium on Advances in Dredging Technology 2018

Sympozjum nt. post臋p贸w w  technologii pog艂臋biania  odb臋dzie si臋 10 pa藕dziernika 2018 r. w Gda艅skim Parku Naukowo Technologicznym. Sympozjum jest organizowane przez Central Dredging Association (CEDA) i Instytut Morski w Gda艅sku przy wsparciu Gda艅skiego Parku Naukowo-Technologicznego, Pomorskiej Strefy Ekonomicznej oraz Organizacji Port贸w Ba艂tyckich (BPO). Celem wydarzenia jest wymiana wiedzy i do艣wiadcze艅 mi臋dzy mi臋dzynarodowymi i lokalnymi ekspertami w kontek艣cie szeroko poj臋tego zagadnienia jakim jest pog艂臋bianie i zagospodarowanie urobku czerpalnego. Tematyka Sympozjum skierowana jest do wykonawc贸w rob贸t pog艂臋biarskich, konsultant贸w, ekspert贸w, badaczy oraz przedstawicieli port贸w i administracji morskiej. Program Sympozjum obejmuje m.in. prezentacj臋  wiedzy i do艣wiadczenia Komisji Ochrony 艢rodowiska (CEC) i Komisji ds. Zagospodarowania Urobku  (DMC) dzia艂aj膮cych w ramach CEDA. Zostan膮 przedstawione najnowsze informacje dotycz膮ce ich bie偶膮cych prac, w tym: wykorzystanie osad贸w; efektywno艣膰 energetyczna projekt贸w pog艂臋biania, rozw贸j technologii pog艂臋biania a wymagania prawne, czy  jak unikn膮膰 pu艂apek projektu.

Referaty zostan膮 wyg艂oszone przez  m贸wc贸w reprezentuj膮cych CEDA, CEC, DMC, Instytut Morski w Gda艅sku, GPNT oraz BPO. W ramach Sympozjum planowana jest r贸wnie偶 wizyta w Porcie Gda艅sk oraz sesja „burzy m贸zg贸w”.

Udzia艂 w Sympozjum jest bezp艂atny

Program sympozjum

Wi臋cej o Sympozjum w j臋zyku angielskim

Rejestracja zamknieta.

 

Konferencja "Rola region贸w w promowaniu Blue Growth"

Zapisz dat臋!

 

Konferencja Inteligentne Niebieskie Regiony „Rola region贸w we wspieraniu niebieskiego wzrostu"

Dnia 22 stycznia 2019 r. w Berlinie odb臋dzie si臋 konferencja pn. "Rola region贸w w promowaniu Blue Growth", kt贸rej gospodarzami b臋d膮 partnerzy projektu Smart Blue Regions i cz艂onkowie Sieci SUBMARINER.

 

Partnerzy projektu SBR reprezentuj膮 kluczowe regiony zaanga偶owane w proces Blue Growth w obszarze Morza Ba艂tyckiego.

 

Niezale偶nie od rodzaju bran偶y - 偶egluga, niebieskie biotechnologie, turystyka przybrze偶na, czy akwakultury, regiony Morza Ba艂tyckiego opracowa艂y innowacyjne podej艣cia w celu wzmocnienia Blue Growth. Konferencja b臋dzie opiera膰 si臋 na wynikach kilku mi臋dzynarodowych projekt贸w.

 

Mamy nadziej臋 偶e konferencja b臋dzie forum dla przysz艂ej wsp贸艂pracy na rzecz Blue Growth.

 

Aby uzyska膰 wi臋cej informacji, kliknij tutaj... here

 

Konferencja projektu The Multi-Use in European Seas (MUSES)

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no 727451

Konferencja projektu The Multi-Use in European Seas (MUSES)

Konferencja odb臋dzie si臋 10 pa藕dziernika w Brukseli, anga偶uj膮c szerokie grono interesariuszy ze 艣wiata biznesu, administracji publicznej, 艣rodowisk naukowych i akademickich. Celem jest przedstawienie Planu Dzia艂a艅 obejmuj膮cego wiele r贸偶nych kombinacji, w tym takich, kt贸re s膮 nap臋dzane na przyk艂ad odnawialn膮 energi膮 morsk膮 w po艂膮czeniu z r贸偶nymi rodzajami akwakultury lub tymi nap臋dzanymi przez sektor turystyczny w po艂膮czenie z podwodnym dziedzictwem kulturowym lub rybo艂贸wstwem ("pescatourism"). Konferencja b臋dzie tak偶e okazj膮, aby dowiedzie膰 si臋 wi臋cej o wynikach z r贸偶nych projekt贸w pilota偶owych. Chcemy, by wydarzenie to bylo platform膮 dla podmiot贸w odpowiedzialnych za niebieski wzrost do przedyskutowania Planu Dzia艂a艅 i rozwa偶enia mo偶liwych zobowi膮za艅 w zakresie wspierania rozwoju r贸偶nych rodzaj贸w wsp贸艂-wykorzystywania zasob贸w morskich.

W celu rejestracji nale偶y klikn膮膰 nast臋puj膮cy link: https://goo.gl/forms/PFKdbTqpUzvZI6qI2

Aby dowiedzie膰 si臋 wi臋cej o projekcie MUSES odwied藕 https://muses-project.eu/about-muses/

 


Strona 1 z 11

Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies