Laboratorium Pracowni Elektroniki Morskiej

Laboratorium Pracowni Elektroniki Morskiej świadczy usługi z zakresu pomiarów pola elektromagnetycznego dla celów BHP i ochrony środowiska. Zespół wykonuje pomiary w oparciu o obowiązujące przepisy i normy w zakresie, na który Pracownia posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji.     

Oferta Laboratorium

pomiary dla celów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP):
  -  urządzenia radiokomunikacyjne i radionawigacyjne:
  ‐  radary morskie, stacje radiolokacyjne,
  ‐  urządzenia łączności, m.in. radiostacje MF/HF, radiotelefony VHF/UHF, nadajniki,
  ‐  radiolatarnie,
  ‐  urządzenia łączności na statkach, w budynkach, w pojazdach, urządzenia przenośne (nasobne),
  ‐  stacje bazowe VHF/UHF, stacje bazowe telefonii komórkowych,
  ‐  stacje telemetrycznego przekazu danych,
  ‐  radiolinie,
  ‐  stanowiska pomiarowe, testowe urządzeń radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych,

urządzenia medyczne:
  ‐  urządzenia chirurgiczne, m.in. lancetrony, diatermie chirurgiczne, diatermie naczyniowe,
  ‐  urządzenia fizykoterapeutyczne stosowane w gabinetach rehabilitacji,
  ‐  urządzenia niskiej częstotliwości, m.in.: magnetroniki, Magner itp.,
  ‐  urządzenia wysokiej częstotliwości, m.in.: terapulsy, diatermie krótkofalowe,
  ‐  diatermie mikrofalowe,
  ‐  urządzenia diagnostyczne, tj. rezonanse magnetyczne,

urządzenia przemysłowe:
  ‐  instalacje energetyczne, stacje transformatorowe, stacje GPZ,
  ‐  piece indukcyjne, urządzenia do hartowania,
  ‐  nagrzewnice, nagrzewnice indukcyjne,
  ‐  elektrodrążarki,
  ‐  generatory, generatory w.cz., np. 27,12 MHz,
  ‐  zgrzewarki przemysłowe, m.in. zgrzewarki rezystancyjne, pojemnościowe itp.,
  ‐  spawarki,
  ‐  demagnetyzery,
  ‐  defektoskopy,
  ‐  sita magnetyczne, separatory magnetyczne,

urządzenia laboratoryjne:
  ‐  mineralizatory mikrofalowe,
  ‐  reaktory mikrofalowe,
  ‐  sterylizatory mikrofalowe,
  ‐  spektrometry z indukcyjnie sprzężoną plazmą (ICP-MS),
  ‐  spektroskopy NMR, §  kuchenki mikrofalowe,
  ‐  piece laboratoryjne,

oraz od innych niestandardowych urządzeń;
   - pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku, m.in. od:
        ‐  instalacji radiolokacyjnych,
        ‐  instalacji radiokomunikacyjnych,
        ‐  instalacji elektroenergetycznych.

Akredytowane pomiary pola elektromagnetycznego są wykonywane w zakresie od 0 Hz do 60 GHz za pomocą mierników:
NBM-520, EMR-300C, ESM-100, SMS-102, MEH-25.

Wyposażenie pomiarowe podlega regularnym wzorcowaniom w akredytowanym laboratorium.

KONTAKT

Tomasz Pawłowski    
tel.: 605 575 520
Tomasz.Pawlowskiatim.umg.edu.pl (subject: Tomasz.Pawlowski%40im.umg.edu.pl)

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

IM

Wytworzył informację:

30.11.2023
Wprowadzenie:
tpawlowski 30.11.2023
Ostatnia modyfikacja:
tpawlowski 16.05.2024