Laboratorium Zakładu Ochrony Środowiska

Zakład Ochrony Środowiska (ZOŚ) posiada dobrze wyposażone akredytowane Laboratorium badawcze, które wykonuje analizy fizyczno-chemiczne z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej oraz analizy specyficzne w wielu matrycach środowiskowych:

 • wodach podziemnych, powierzchniowych i morskich
 • wodach przeznaczonych do spożycia
 • wodach opadowych i roztopowych
 • ściekach komunalnych i przemysłowych
 • gruntach
 • osadach dennych i ściekowych
 • odpadach
 • organizmach morskich i roślinach

Oferta

Oferta usług naszego Laboratorium obejmuje akredytowane badania w próbkach środowiskowych oraz akredytowane pobieranie próbek wyżej wymienionych matryc (za wyjątkiem próbek roślinnych i zwierzęcych).
Dostarczamy również pojemniki do pobierania próbek (instrukcja) oraz służymy pomocą w doborze odpowiednich metod badawczych dla różnych rodzajów zanieczyszczeń.

Wykonujemy szereg akredytowanych badań w zakresie technik:

 • chromatografii gazowej (MS, FID),
 • chromatografii gazowej z analizą fazy nadpowierzchniowej,
 • atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej,
 • spektrometrii mas z plazmą sprzężoną indukcyjnie,
 • absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji,
 •  wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR,
 • chromatografii jonowej,
 • spektrofotometrii,
 • potencjometrii,
 • konduktometrii,
 • technik miareczkowych.

Spośród wielu analiz specyficznych na szczególną uwagę zasługują badania:

 • związków cynoorganicznych (MBT, DBT, TBT) w osadach dennych i gruntach
 • bisfenolu A w wodach
 • zanieczyszczeń w organizmach morskich oraz roślinach
 • metali i niemetali w zakresie elastycznym.

Laboratorium ZOŚ posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w badaniach środowiska morskiego.
Posiadane duże zaplecze techniczne oraz oferowana szeroka gama akredytowanych metod zapewnia najwyższą jakość usług w połączeniu z atrakcyjną ceną.

Zakres działalności laboratorium

Wszystkie badania (akredytowane i nieakredytowane) wykonywane w Laboratorium ZOŚ objęte są Systemem Zarządzania Laboratorium i znajdują się w Zakresie Działalności Laboratorium.

Zakres działalności laboratorium:

 

Akredytacja laboratorium

Laboratorium Zakład Ochrony Środowiska jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 646. Akredytacja potwierdza spełnienie przez Laboratorium wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w odniesieniu do metod badawczych zawartych w zakresie akredytacji.

 

ZAKRES AKREDYTACJI

 

CERTYFIKAT AKREDYTACJI

KONTAKT:

Katarzyna Galer-Tatarowicz
tel.: 607 863 588
tel.: 58 3016956
katarzyna.galer-tatarowiczatim.umg.edu.pl (subject: katarzyna.galer-tatarowicz%40im.umg.edu.pl)

ADRES:

Laboratorium ZOŚ IM UMG
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk  
tel.: 58 58 58 598
zosatim.umg.edu.pl (subject: zos%40im.umg.edu.pl)

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

IM

Wytworzył informację:

Arkadiusz Pragier
30.11.2023
Wprowadzenie:
A.Bojke 30.11.2023
Ostatnia modyfikacja:
A.Bojke 26.06.2024