Mapowanie siedlisk dennych polskich obszarów morskich tematem konferencji w Centrum Offshore UMG

Mapowanie siedlisk dennych polskich obszarów morskich tematem konferencji w Centrum Offshore UMG

W dniu 19 kwietnia 2024 roku w nowo otwartym Centrum Offshore Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Roberta de Plelo w Gdańsku odbyła się konferencja pt. „Mapowanie siedlisk dennych polskich obszarów morskich z wykorzystaniem metody mozaikowego sonarowania dna w latach 2022–2023”, zorganizowana przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Uniwersytet Morski w Gdyni, Instytut Morski UMG oraz firmę MEWO S.A. W konferencji wzięło udział ponad stu przedstawicieli instytucji, uczelni, wiodących firm branży offshore i rządu.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk oraz Dyrektor Instytutu Morskiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski.

Zgodnie ze swoją misją, tego dnia Centrum Offshore UMG stało się miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń przez badaczy, naukowców, kreatorów i pasjonatów nowych technologii badań dna morskiego. Podczas konferencji przedstawiono 13 prezentacji skupionych wokół tematyki sonarowego mapowania dna. Prelegenci poruszyli bardzo zróżnicowane aspekty tych badań, od ich organizacji, uwzględniającej spełnienie wymagań prawa europejskiego, przez prowadzenie działań na morzu, np. wpływu pogody, doboru statków, sprzętu i technik mapowania dna, po analizę zebranych wyników.

Badania wykonane w latach 2022–2023 dostarczyły bogatych informacji o rzeźbie i strukturze dna, zamieszkujących je organizmach czy obiektach stworzonych przez człowieka zalegających na dnie. Szerokie spektrum tematów wystąpień uświadomiło uczestnikom konferencji, jak bardzo przemyślanych, długofalowych i skoordynowanych działań naukowców skupionych wokół różnych dziedzin naukowych wymagają badania prowadzone na morzu. Ciekawe prezentacje i dyskusje z ich autorami pozwoliły uczestnikom i gościom wydarzenia nawiązać wartościowe kontakty oraz uzyskać nowe spojrzenie na badania siedlisk i dna morskiego.

W opinii uczestników konferencja stanowiła wartościową możliwość dialogu pomiędzy środowiskiem biznesu zainteresowanym rozwojem energii wiatrowej na morzu a środowiskiem naukowym związanym z geologią, ekologią i biologią morza.

 

         

Podmiot udostępniający: 

IM

Wytworzył informację:

M. Kubacka
19.04.2024
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja: