Zaparkuj na wiosnę w PSSE - Instytut Morski UMG na Dniach Otwartych Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Zaparkuj na wiosnę w PSSE - Instytut Morski UMG na Dniach Otwartych Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

W dniu 8 maja 2024 roku pracownicy Laboratorium Zakładu Ochrony Środowiska Instytutu Morskiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, którego siedziba mieści się w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym w budynku A, wzięli udział w Dniach Otwartych Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, pod hasłem: „Zaparkuj na wiosnę w PSSE!”

Na stanowisku w budynku można było zapoznać się z ofertą studiów prowadzonych na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, jak również dowiedzieć się na temat działalności ZOŚ IM UMG, który zajmuje się prowadzeniem badań fizykochemicznych i chemicznych w różnych matrycach środowiskowych m.in. wodach morskich, powierzchniowych i podziemnych, wodzie do spożycia przez ludzi, jak również ściekach, osadach dennych, glebach czy gruntach.

ZOŚ IM UMG dysponuje także Laboratorium, które wdrożyło System Zarządzania Laboratorium zgodnie z normą PN EN ISO/IEC 17025 i od 01.09.2005 r. posiada Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 646 potwierdzający spełnienie wymagań wyżej wymienionej normy. Ponadto ZOŚ IM UMG regularnie wprowadza do swojej oferty nowe konkurencyjne i innowacyjne metody badawcze. W ramach swojej działalności Laboratorium zapewnia również akredytowane pobieranie próbek w wymienionych matrycach oraz służy pomocą przy doborze odpowiednich metod badawczych dla różnych rodzajów zanieczyszczeń.

W czasie Dni Otwartych Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, pod hasłem: „Zaparkuj na wiosnę w PSSE” uczestnicy mogli także zapoznać się ze sprzętem do poboru próbek m.in. wód podziemnych, wód rzecznych, ścieków, gleb czy osadów.

Podczas wydarzenia na stanowisku przed wejściem głównym do budynku C prezentowany był również pilotażowy projekt Mobilnej Stacji Tankowania LNG powstałej w ramach Projektu Liquid Energy (Liquefied (bio-) gas as a driving force for development and use of green Energy technology) w ramach Programu Interreg South Baltic Programme 2014 2020. Prototyp mobilnej stacji tankowania został zaprojektowany w standardowym samochodzie transportowym, tak aby mógł spełniać poniższe cele i służyć do:

  • transportowania mobilnych kontenerów zbiornikowych LNG,
  • tankowania samochodów ciężarowych i innych pojazdów z jednostkami wyposażonymi w napędy oparte na LNG,
  • rozładunku i odbioru gazu z cystern samochodów ciężarowych w razie wypadku lub w celu przygotowania ich do naprawy.

 

 

 

Podmiot udostępniający: 

IM

Wytworzył informację:

Z. Szwedek-Kwiecińska
09.05.2024
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja: