“AquaFOOD” - Potential for diversification and food production from aquatic ecosystems in south Baltic Region

  

 

Zakład Ekonomiki i Prawa ma przyjemność poinformować, że Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest partnerem w nowym projekcie zatwierdzonym w ramach trzeciego konkursu na mikroprojekty Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

“AquaFOOD” - Potential for diversification and food production from aquatic ecosystems in south Baltic Region 
Potencjał dywersyfikacji i produkcji żywności z ekosystemów wodnych w regionie południowego Bałtyku

Projekt ma międzynarodowy charakter i będzie realizowany we współpracy z partnerami z Litwy i Szwecji. Celem AquaFOOD jest analiza optymalnych metod alternatywnej produkcji żywności w oparciu o zasoby Morza Bałtyckiego, które mogą zapewnić miejsca pracy i źródła dochodów lokalnym społecznościom morskim, które już cierpią z powodu ograniczonej tradycyjnej działalności morskiej, takiej jak rybołówstwo.

Analizy projektu obejmą rozwiązania dot. produkcji żywności pochodzenia morskiego w celu wspierania łańcuchów wartości obejmujących społeczności przybrzeżne, MŚP i inne podmioty zaangażowane w łańcuch dostaw Południowego Bałtyku.

Wyniki AquaFOOD mają na celu wypracowanie ekologicznych i innowacyjnych rozwiązań w produkcji żywności poprzez budowanie potencjału pracowników i wzmocnienie tzw. niebieskiej gospodarki. Projekt ułatwi współpracę i wzmocni wpływ badań i innowacji w opracowywaniu, wspieraniu i wdrażaniu unijnej strategii niebieskiego wzrostu dla regionu Morza Bałtyckiego, jednocześnie stawiając czoła globalnym wyzwaniom.

Okres realizacji: 01.07.2022 - 31.10.2022
Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 33 200,00 EUR

Plakat projektu

Podmiot udostępniający: 

IM

Wytworzył informację:

B. von Schada Borzyszkowska
18.01.2024
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
I.Wierzbowska 18.01.2024