INCONE60 Green

 

Zakład Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego UMG jest liderem projektu INCONE60 Green – Digital and green transition of small ports. Projekt INCONE60 Green, realizowany w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażany jest z udziałem partnerów z 4 krajów bałtyckich:

  • Vordingborg Port (Dania),
  • Business Vordingborg A/S (Dania),
  • Klaipeda University (Litwa),
  • SUBMARINER Network for Blue Growth EEIG (Niemcy),
  • Port of Władysławowo "Szkuner" Sp. z o.o. (Polska),
  • Inero Software (Polska).

W regionie Południowego Bałtyku małe porty morskie stoją przed wspólnym wyzwaniem – zmagają się one z różnym poziomem rozwoju i mają trudności z dostosowaniem się do ery cyfrowej. W przeciwieństwie do większych struktur, małe porty nie posiadają dostosowanych systemów zarządzania, co ogranicza ich wydajność i konkurencyjność. Projekt INCONE60 Green ma na celu przekształcenie tych wyzwań w możliwości, wspierając ich zrównoważony wzrost. Dostosowany do Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR) i jej Planu Działania, projekt koncentruje się na kluczowych obszarach priorytetowych, w tym zrównoważonej żegludze, innowacyjnych technologiach i globalnej konkurencyjności w zakresie innowacji.

Głównymi rezultatami projektu INCONE60 Green będą:

  1. SeaTech Port Management System – narzędzie dostosowane do potrzeb małych portów morskich, zwiększające wydajność, skracające czas obsługi statków,
  2. Oprogramowanie SeaWay – system szacujący koszty zewnętrzne, kluczowy krok w kierunku internalizacji tych kosztów i promowania przyjaznych dla środowiska środków transportu.
  3. Baza danych SeaStat – internetowe repozytorium statystyk morskich na poziomie krajowym, europejskim i globalnym, pomagające w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących rozwoju portów i opracowywaniu zaleceń dla strategii lokalnych i regionalnych.
 
INCONE60 Green – Digital and green transition of small ports  
Okres trwania projektu: 01.01.2024 - 31.12.2026
Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 548 720,00 EUR  
 

Podmiot udostępniający: 

IM

Wytworzył informację:

07.06.2024
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 07.06.2024
Ostatnia modyfikacja:
I.Wierzbowska 07.06.2024