Liquid Energy

PROJEKT: Liquid Energy - Liquefied (bio-)gas as a driving force for development and use of green energy technology (Skroplony biogaz jako si艂a nap臋dowa rozwoju i wykorzystania technologii zielonej energii)

PROGRAM: Program Wsp贸艂pracy Transgranicznej INTEREG V-A Po艂udniowy Ba艂tyk 2014-2020


LIDER PROJEKTU: Instytut Morski w Gda艅sku

TERMIN REALIZACJI:

01.09.2016-31.03.2017

BUD呕ET:

 

 • Ca艂kowity koszt projektu: 39 500 Euro
  w tym bud偶et Instytutu Morskiego w Gda艅sku: 10 300 EUR
  wsp贸艂finansowanie ze 艣rodk贸w EFRR 85 %: 8 755 EUR
  wk艂ad w艂asny Instytutu Morskiego w Gda艅sku 15%: 1 545 EUR

 


PARTNERZY:

 

 • Gmina Miejska Tczew (Polska)
 • Park Naukowo- Technologiczny w K艂ajpedzie (Litwa)
 • Association for Promotion of Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Regional
  Development at the University of Rostock – HIERO (Niemcy)

   

OPIS PROJEKTU: Projekt Liquid Energy jest odpowiedzi膮 na potrzeb臋 wsp贸lnego opracowania rozwi膮za艅 technicznych oraz stworzenia platformy technologicznej dla wykorzystania skroplonego gazu jako paliwa alternatywnego w przysz艂o艣ci. Szczeg贸lnym wyzwaniem technicznym zwi膮zanym z energi膮 jest przechowywanie i dystrybucja du偶ej ilo艣ci energii, np. w postaci ciek艂ego biogazu (LBG) lub gazu ziemnego (LNG). Wymaga to przede wszystkim przebudowy ca艂ej gamy produkt贸w i us艂ug technicznych dotycz膮cych produkcji, dystrybucji (w tym transport) oraz zastosowania.

CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest zwi臋kszenie 艣wiadomo艣ci grupy docelowej na temat korzy艣ci wynikaj膮cych z mo偶liwo艣ci technologicznych odno艣nie zr贸wnowa偶onego rozwoju regionalnego jak r贸wnie偶 poszukiwanie firm i innych partner贸w, takich jak instytucje badawcze oraz regionalni decydenci, w celu uaktywnienia rozwoju transgranicznych rozwi膮za艅 technologicznych i produkt贸w zwi膮zanych z LBG/LNG jako paliwem przysz艂o艣ci.
Potencja艂 przysz艂ej wsp贸艂pracy transgranicznej przewidziany jest w nast臋puj膮cych aspektach:

 • opracowanie wsp贸lnego podej艣cia maj膮cego na celu wdro偶enie rozwi膮za艅 istotnych dla LNG/LBG i pokrewnych technologii, z uwzgl臋dnieniem specyfiki ka偶dego kraju uczestnicz膮cego;
 • promowanie zr贸wnowa偶onego i zielonego transportu;
 • promowanie zielonej dzia艂alno艣ci/biznesu;
 • ujednolicenie procedur i dokument贸w do stosowania LNG/LBG i zwi膮zanych z tym technologii.

REZULTATY PROJEKTU: Rezultatem realizowanego projektu jest raport zawieraj膮cy informacje na temat LBG/LNG, tzw. 艂a艅cucha dostaw w rejonie Morza Ba艂tyckiego (porty nadba艂tyckie), aspekt贸w technicznych i mo偶liwo艣ci transportu LBG/LNG, zagro偶e艅 艣rodowiskowych wynikaj膮cych z transportu i stosowania LNG oraz om贸wienie prawodawstwa mi臋dzynarodowego polityki Unii Europejskiej. Rezultatem jest r贸wnie偶 wniosek projektowy dotycz膮cy LBG/LNG, kt贸ry zostanie z艂o偶ony do Programu Wsp贸艂pracy Transgranicznej INTEREG V-A Po艂udniowy Ba艂tyk 2014-2020.

 

Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies