Liquid Energy - Liquefied (bio-)gas as a driving force for development and use of green energy technology

   

 

Zakład Ochrony Środowiska w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, uczestniczy w kolejnym projekcie unijnym pod nazwą Liquid Energy - Liquefied (bio-)gas as a driving force for development and use of green energy technology (Skroplony bio-gaz, jako siła napędowa rozwoju i wykorzystania technologii zielonej energii). Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest Partnerem Wiodącym projektu.

Paliwa alternatywne, jako niezależne źródła zasilania zyskują na znaczeniu, nawet jeśli oznacza to wzrost kosztów energii. Paliwa te w znacznym stopniu przyczyniają się również do poprawy efektów działalności środowiskowej, np. redukcji CO2 i emisji zanieczyszczeń. Szczególnym wyzwaniem technicznym związanym z transformacją energetyczną jest magazynowanie i dystrybucja dużych ilości energii, na przykład w postaci ciekłego biogazu lub gazu ziemnego. Projekt Liquid Energy zajmuje się tą specyficzną kwestię technologiczną, wspólnie opracowując rozwiązania i tworząc platformę dla szerszego i bardziej uniwersalnego wykorzystania (bio-) LNG w formie mikro / nano (np. w zdecentralizowanym systemie dostaw energii).

Najważniejszym celem projektu jest udział w rozwiązywaniu problemów technicznych i popularyzacja zdecentralizowanej (regionalnej) konwersji energii przy jednoczesnym lokalnym zużyciu, w tym w transporcie paliw alternatywnych. Aby osiągnąć ten cel, działania w projekcie podzielono na pakiety zadaniowe:

WP3, który koncentruje się na stworzeniu przestrzeni współpracy niezbędnej do interakcji między głównymi aktorami przyspieszającymi rozwój i wykorzystanie technologii (bio-) LNG, produktów oraz usług w mikro i nano skali

WP4, który koncentruje się na przedstawieniu możliwości zastosowania technologii (bio) LNG w celu podniesienia świadomości na temat wartości dodanej rozwiązań technicznych związanych z (bio) LNG oraz zwiększenia wiedzy na temat ich praktycznego wkładu we wzmacnianie zrównoważonego rozwoju środowiskowego i innowacji ekonomicznych regionu Południowego Bałtyku.

Ponadto współpraca partnerów projektu z Polski, Niemiec i Litwy pozwala na łączenie istniejących zasobów i wiedzy na poziomie transgranicznym, co znacząco przyczynia się do odblokowania współpracy biznesowej w obszarze technologicznym skierowanym na wykorzystanie potencjału (bio-) LNG, jako alternatywnego źródła energii.

Okres realizacji: 01.01.2020-31.12.2022
Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 681 181,00 EUR
Więcej informacji na stronie projektu: Liquid Energy | Improving South-Baltic (l-energy.org)

Podmiot udostępniający: 

IM

Wytworzył informację:

B. von Schada Borzyszkowska
18.01.2024
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
I.Wierzbowska 18.01.2024