Round Goby

Zakład Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego Uniwersytetu Morski w Gdyni Partnerem Projektu INTERREG BSR ROUND GOBY

Międzynarodowy projekt Round Goby - Promoting commercial fishing of Round Goby in the Baltic Sea - Promocja komercyjnych połowów babki byczej w regionie Morza Bałtyckiego – jest realizowany we współpracy z partnerami z Niemiec, Danii, Polski, Szwecji, Estonii, Łotwy i Litwy w ramach programu Interreg Baltic Sea Region Programme 2021-2027 i finansowany ze środków ERDF.

Projekt RoundGoby ma za zadanie opracowanie koncepcji opłacalnych z komercyjnego punktu widzenia połowów babki byczej, wsparcie władz we wprowadzeniu odpowiednich ram prawnych oraz pomoc przedsiębiorstwom w wytwarzaniu odpowiedniego sprzętu połowowego i produktów rybnych na rynki lokalne. W projekcie Round Goby biorą udział uniwersytety, jednostki naukowo-badawcze, organizacje samorządowe, porty, a także przedstawiciele przemysłu rybackiego oraz przetwórnie.

Rybołówstwo w Regionie Morza Bałtyckiego doświadcza obecnie dotkliwych ograniczeń dotyczących całkowitych dopuszczalnych połowów tradycyjnych gatunków ryb (np. dorsz, śledź). Jednocześnie babka bycza (Round Goby) – gatunek inwazyjny dla Bałtyku – nie podlega tym limitom. Odkąd babka bycza została po raz pierwszy zaobserwowana w latach 90 XX wieku, stała się dominującym gatunkiem w wielu obszarach przybrzeżnych Bałtyku stale zwiększając swój zasięg i liczebność. Powoduje to szereg negatywnych skutków dla mięczaków epibentosowych i rodzimej ikry rybiej. Pomimo faktu, iż babka bycza jest powszechnie spożywana w regionie Morza Czarnego (Bułgaria, Ukraina), nie jest ona znana konsumentom bałtyckim, a linie przetwórstwa rybnego nie są przystosowane do jej niewielkich rozmiarów. Łotwa jest obecnie jedynym krajem w Regionie Morza Bałtyckiego, który prowadzi komercyjne połowy  babki byczej na eksport i posiada system zarządzania tym gatunkiem

Celem projektu Round Goby jest promocja połowów babki byczej poprzez opracowanie wspólnie zatwierdzonych metod połowów i systemów raportowania, a także pilotażową produkcję i promocję na potrzeby bałtyckich rynków lokalnych produktów opartych na babce byczej. Opłacalne komercyjne połowy babki na Morzu Bałtyckim mogą potencjalnie zapewnić rybakom nowe możliwości, jednocześnie zmniejszając populację inwazyjnego gatunku, który zagraża bioróżnorodności wód Morza Bałtyckiego.

Czas trwania: Listopad 2023 - Październik 2026
Budżet UMG  w Projekcie Round Goby: 240,964.80 EUR
Więcej o Projekcie: https://interreg-baltic.eu/project/roundgoby/

 

Podmiot udostępniający: 

IM

Wytworzył informację:

07.06.2024
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 07.06.2024
Ostatnia modyfikacja:
I.Wierzbowska 07.06.2024