Statek badawczy R/V IMOR

 

Statek badawczy R/V IMOR został wprowadzony do eksploatacji w lutym 2006 roku i jako „pływające laboratorium morskie na potrzeby przemysłu energetycznego i morskiego” był pierwszą polską jednostką przystosowaną do badań strefy przybrzeżnej i płytkich wód zalewowych.

Budowa statku była współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (projekt SPO WKP Działanie 1.4.2). Swoją pracę rozpoczął od badań geofizycznych na Zatoce Gdańskiej. Pierwsze miesiące pracy badawczej potwierdziły jego wysoką efektywność i rewelacyjne zdolności manewrowe.

Obecnie podstawowym zadaniem jednostki jest prowadzenie badań przed inwestycyjnych na Morzu Bałtyckim, monitorowanie polskiej strefy przybrzeżnej oraz realizacja prac wspomagających szacowanie źródeł sztucznego zasilania plaż. Konstrukcja statku przewiduje realizację różnorodnych zadań, takich jak:  

  • pomiary dna morskiego – dla potrzeb budowy farm elektrowni wiatrowych, układania podmorskich kabli i rurociągów;
  • inwentaryzacji złóż kopalin morskich, szacowania objętości urobku z prac pogłębiarskich;
  • oceanograficznych badań toni wodnej i powierzchni morza oraz badań przywodnej warstwy atmosfery;
  • badań ekologicznych skutków oddziaływania różnych form działalności człowieka na środowisko i biocenozę akwenów morskich.     

 

Statek o niewielkich wymiarach (32,5 metra długości, 10,5 metra szerokości i zanurzeniu średnim około 2,3 metra) zachowuje zdolności do bezpiecznego żeglowania po morzach i oceanach. Wyposażony jest w 12-tonowy dźwig i ramę typu A o udźwigu 3–6 ton. Szeroka nadbudówka zabudowana prawie na całej długości kadłubów (z wyjątkiem części rufowej) pozwoliła na wydzielenie 16 wygodnych pomieszczeń na pokładzie głównym, w tym 12 bardzo dobrze wyposażonych kabin, a także kuchni, dużej mesy, pomieszczenia laboratorium mokrego i pomieszczenia poboru próbek.

Obsługą statku zajmują się dwie pięcioosobowe załogi pracujące w systemie zmianowym. Dzięki tak zorganizowanej pracy nielicznej załogi statek może pracować przez 24 godziny na dobę. Możliwe jest to dzięki dwóm cechom statku: całkowitemu zautomatyzowaniu obu siłowni (AUT I) oraz wyposażeniu w system DP, który, oprócz dynamicznego pozycjonowania statku, umożliwia zautomatyzowanie procesu sterowania.

R/V IMOR został wyposażony w nowoczesny napęd typu spalinowo-elektrycznego. Statek posiada 3 generatory prądu zmiennego, które dostarczają energię elektryczną dla napędu głównego (2 pędniki – stery azymutalne) oraz napędu pomocniczego (2 dziobowe stery wodnostrumieniowe), a także wszystkich urządzeń pokładowych, w tym: systemów pomocniczych, klimatyzacji, urządzeń nawigacyjno-pomiarowych, a także socjalnych.

Dane statku:
System Pozycjonowania Dynamicznego ALSTOM klasy I
Dźwig – DOR 120 kN (10 m)
Bramownica DOR 30 kN wraz z windą o uciągu 40 kN
Specjalna studnia, z dostępem z wnętrza statku, przystosowana do mocowania przetworników sondy wielowiązkowej oraz systemu pozycjonowania podwodnego
Stanowisko dla kontenera 20-stopowego na górnym pokładzie (dla dodatkowego laboratorium/ekipy/ROV)
Laboratorium komputerowe z serwerami (sieć komputerowa obejmująca 16 pomieszczeń) – 40 m2
Roboczy pokład rufowy 80 m2 z miejscem na 2–3 małe kontenery z aparaturą

Wymiary:
Długość: 32,50 m
Szerokość: 10,50 m
Zanurzenie (średnie): 2,21 m
Zanurzenie (maksymalne): 2,44 m
Wyporność (maksymalna): 370 t

Zasięg/prędkość:
Zasięg: 2500 mil morskich
Prędkość ekonom.: 8,0 węzłów
Prędkość maks.: 10,0 węzłów
Zakres prędkości: 0–10 węzłów
Region pływania: bez ograniczeń dla Rejonu NAV I
Autonomia pływania: 21 dni (minimum)
Spełnione konwencje: SOLAS, COLREG, MARPOL
Zapas wody (wytwornica wody słodkiej): 22 m3 (3 m3/dzień)
Paliwo: 39 ton

Urządzenia badawcze:
MBES – SeaBat 8125
SBES – Navisound 100
SSS – 4200 EdgeTech, CODA 2000
USBL – Sonardyne RANGER PRO
ROV – Sea Eye 600 DT
NAV – GPS AG 132 & RTK TRIMBLE SPS 851, + DMS-05
ISP – Applanix POS-MV WaveMaster
CPT Neptune 3000
VIBRO – Vibrocorer VKG-6(3) m
Magnetometer SeaQuest, Boomer SIG ENERGY, SBP, XSTAR Ø  HYDRO – zintegrowany system nawigacyjno-hydrograficzny QINSy

Wyposażenie nawigacyjne:
Radar – BridgeMaster E ARPA 251//MS X Band Radar + UAIS FURUNO FA-100 z GPS
DGPS – FURUNO DGPS WAAS GP-90
SYSTEM WYKREŚLANIA POZYCJI – oprogramowanie QINSy oparte na PC
ECHOSONDA – FURUNO FE-700
ŻYROKOMPAS – kompaktowy żyrokompas STANDARD 22 + DMS 5
Urządzenia łączności i bezpieczeństwa (GMDSS), Obszar A2
UKF –SAILOR RT 4822 25W z DSC (×2)
GMDSS JOTRON TRON TR-20 do tratw ratunkowych
MF/HF – system SAILOR MF/HF 4000, 150 W z jednokanałowym odbiornikiem nasłuchowym DSC
EPIRB – JOTRON EPIRB TRON 40s
Radar Transponder – JOTRON 9 GHz Radar Transponder TRON SART
NAVTEX – odbiornik Mc Murdo Navtex Receiver Nav5 Plus

KONTAKT
Paweł Janowski  

tel.: 607 719 951
pjanowskiatim.umg.edu.pl (subject: pjanowski%40im.umg.edu.pl)

 

 

      

Podmiot udostępniający: 

IM

Wytworzył informację:

A.Pragier
27.11.2023
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 27.11.2023
Ostatnia modyfikacja:
testowa 24.06.2024