“SEAPLANSPACE” - Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance

Zakład Ekonomiki i Prawa ma przyjemność poinformować, że Instytut Morski w Gdańsku jest partnerem w nowym projekcie zatwierdzonym w ramach czwartego konkursu Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

SEAPLANSPACE - Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance 
Planowanie przestrzenne na morzu jako instrument zrównoważonego zarządzania obszarami morskimi

Projekt ma międzynarodowy charakter i będzie realizowany we współpracy z partnerami z Polski, Niemiec, Danii, Szwecji i Litwy. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji pracowników administracji, sektora prywatnego, studentów i absolwentów uczelni wyższych w zakresie morskiego planowania przestrzennego i zrównoważonego zarządzania morzem. Realizacja projektu wiąże się z wymogiem opracowania i wdrożenia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich przez państwa członkowskie Unii Europejskiej do 2021 roku.

Cele projektu mają zostać osiągnięte przez wspólne przygotowanie przez partnerów Projektu programów szkoleń realizowanych w 5 państwach, przygotowanie publikacji angielskojęzycznej, obejmującej międzynarodowe aspekty morskiego planowania przestrzennego, przygotowanie publikacji dwujęzycznych, z zakresu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i zrównoważonego zarządzania morzem z perspektywy państw uczestniczących w Projekcie oraz przeprowadzenie warsztatów dla ok. 300 uczestników z państw, biorących udział w Projekcie, a także uruchomienie i obsługę portalu internetowego, mającego na celu wymianę doświadczeń i wiedzy w zakresie morskiego planowania przestrzennego.

Czas trwania: 02.01.2018-31.12.2021
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 83 257,50 EUR

Podmiot udostępniający: 

IM

Wytworzył informację:

B. von Schada Borzyszkowska
18.01.2024
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
I.Wierzbowska 18.01.2024