SeaTech – Improving transport sustainability through the development of digital solutions

Zakład Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego UMG jest liderem projektu seed money SeaTech – Improving transport sustainability through the development of digital solutions. Projekt SeaTech, realizowany w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2020 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażany jest z udziałem partnera litewskiego – Klaipeda Shipping Research Center (KSRC) – oraz partnera polskiego – Portu Władysławowo "Szkuner" Sp. z o.o. Cele tego projektu częściowo stanowią kontynuacją projektu INCONE60 (www.incone60.eu), również realizowanego w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk.

Obszar Południowego Bałtyku jest silnie zróżnicowany pod względem rozwoju lokalnych portów morskich i stopnia ich digitalizacji. Niektóre z nich charakteryzują się wysokim poziomem wiedzy i kompetencji, w innych występują trudności z pełnym rozwinięciem ich funkcji.

Głównym celem projektu SeaTech jest poznanie potrzeb lokalnych portów morskich na obszarze Południowego Bałtyku w zakresie cyfryzacji i informatyzacji procesów oraz podtrzymanie ich rozwoju. W efekcie, w ramach projektu regularnego, powstanie uniwersalne narzędzie do digitalizacji poszczególnych procesów w sektorze morskim i logistycznym. Ponadto, narzędzie będzie miało na celu usprawnienie działania portów, zwiększenie ich wydajności oraz uproszczenie procesów z wykorzystaniem nowych technologii (np. blockchain). Tym samym będzie to kompleksowe narzędzie informatyczne podnoszące innowacyjność i konkurencyjność małych portów, co zmniejszy dysproporcję w poziomie rozwoju lokalnych portów w regionie Południowego Bałtyku.

W ramach projektu regularnego rozwijany będzie także symulator transportu, który powstanie na podstawie wyników projektu INCONE60. Symulator ten przedstawia środowiskowe i ekonomiczne korzyści płynące z przeniesienia części ładunków z lądu na morze i pokazuje korzyści płynące z żeglugi morskiej bliskiego zasięgu. Model oblicza wszystkie koszty związane z transportem oraz koszty zewnętrzne, takie jak wypadki, hałas, zanieczyszczenia, klimat, kongestia, czy szkody związane z utraceniem siedliskami. Rozszerzenie jego funkcjonalności o nowe porty, nowe typy ładunków oraz możliwość personalizacji szczegółów przewozowych pozwoli na wykorzystanie tego narzędzia w procesie podejmowania decyzji transportowych.

W ramach projektu seed money SeaTech, razem z partnerami oraz interesariuszami projektu, opracujemy szczegółowe cele i zadania, które zrealizujemy w ramach projektu regularnego.
 

SeaTech – Improving transport sustainability through the development of digital solutions
Okres trwania projektu: 01.07-31.10.2022
Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 34 000,00 EUR 

Podmiot udostępniający: 

IM

Wytworzył informację:

B. von Schada Borzyszkowska
18.01.2024
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
I.Wierzbowska 18.01.2024