SmartNet – Smart Business Network - zwiększenie internacjonalizacji poprzez innowacyjne rozwiązania

 

Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest liderem projektu SmartNet – Smart Business Network - zwiększenie internacjonalizacji poprzez innowacyjne rozwiązania. Projekt jest realizowany w ramach programu Południowy Bałtyk 2014-2020 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Idea tego projektu jest częściowo kontynuacją projektu INCONE60 (www.incone60.eu), który został z sukcesem wdrożony w tym samym programie. W ramach tego projektu zrodził się pomysł na sieć biznesową o nazwie INCOnet (https://www.incone60.eu/inconet-1). INCOnet dedykowany jest małym i średnim portom morskim, gminom oraz podmiotom zaangażowanym w łańcuchy logistyczne.

Regularny projekt, który ma zostać utworzony podczas projektu seed money, będzie oparty na partnerstwie międzysektorowym. Jego celem będzie innowacyjna internacjonalizacja MŚP zlokalizowanych w obszarze portów morskich w celu poprawy ich obecności na rynkach międzynarodowych. Chcemy, aby małe porty były inteligentniejsze. Aby to osiągnąć, zaangażujemy wszystkie rodzaje firm na obszarze portowym, aby port rozwijał się kompleksowo. Innowacyjne platformy sieciowe, doradztwo biznesowe i działania matchmakingowe zostaną zapewnione w celu poprawy oferty biznesowej tych struktur.

Opierając się na naszych ostatnich doświadczeniach, planujemy stworzyć inteligentną sieć biznesową o wymiarze praktycznym. Aby wzmocnić obecność na rynku międzynarodowym, musimy wykorzystać innowacyjne rozwiązania i połączyć siły partnerstwa międzysektorowego. Dzięki doświadczeniu zróżnicowanej współpracy planujemy wspólnie opracowywać rozwiązania i tworzyć markę rozpoznawalną w Europie oraz przynosić wymierne efekty dla rozwoju firm i regionów.

W ramach regularnego projektu doprowadzimy również do podpisania umowy między małymi portami. Pierwsza umowa została podpisana w ramach projektu INCONE60 pomiędzy portami Vordingborg i Elbląg. Ma to na celu wzmocnienie relacji gospodarczych między Danią a Polską, zwiększenie ilości ładunków transportowanych drogą morską pomiędzy małymi portami, wsparcie rozwoju firm zlokalizowanych w okolicach tych portów, zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności regionów, pozytywny wpływ na rynek lokalny i regionalny oraz zwiększenie liczby miejsc pracy. Porty będą przede wszystkim współpracować w celu transferu rozwiązań technologicznych, zwiększenia konkurencyjności, umocnienia pozycji na rynku bałtyckim, pozyskania nowych ładunków oraz uruchomienia regularnych połączeń żeglugowych. Działania te będą miały wpływ na gospodarkę lokalną i regionalną.
W ramach projektu seed money SmartNet opracowujemy wraz z partnerami szczegółowy plan działania na kolejne lata, aby osiągnąć wyżej wskazane założenia.

SmartNet – Smart Business Network - enhancing the internationalisation through innovative, driven solutions
Czas trwania: 01.07-31.10.2022
Finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 32 950,00 EUR 

Podmiot udostępniający: 

IM

Wytworzył informację:

B. von Schada Borzyszkowska
18.01.2024
Wprowadzenie:
Ostatnia modyfikacja:
I.Wierzbowska 18.01.2024