Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

OG艁OSZENIE O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA INSTYTUTU MORSKIEGOW GDA艃SKU

Zgodnie z  §11 rozporz膮dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 28 pa藕dziernika 2010 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego, Rada Naukowa Instytutu  podaje do publicznej wiadomo艣ci wynik konkursu na Dyrektora Instytutu Morskiego w Gda艅sku.

Uchwa艂a -> PDF

 

II Sympozjum Morskiej Geomorfologii

II Sympozjum Morskiej Geomorfologii odby艂o si臋 24 pa藕dziernika 2014 roku w Gdyni. Zosta艂o zorganizowane przez Zak艂ad Oceanografii Operacyjnej Instytutu Morskiego w Gda艅sku przy wsp贸艂pracy z ENVIA Sp. z o.o., pod patronatem Stowarzyszenia Geomorfolog贸w Polskich. Tematami przewodnimi obrad by艂y poziom morza oraz linia brzegowa - zasadnicze poj臋cia geomorfologiczne o kluczowym znaczeniu dla wszelkich pomiar贸w i bada艅 strefy brzegowej oraz dna morskiego jako baza, poziom odniesienia i granice poj臋膰 geodezyjnych, geologicznych, ekonomicznych i pa艅stwowych. W trzech sesjach referatowych oraz w sesji posterowej, uczestnicy Sympozjum przedstawili osi膮gni臋cia w pracach badawczych dotycz膮cych szeroko poj臋tej strefy brzegowej, dyskutowali nad problemami definiowania i wyznaczania element贸w morfologicznych strefy brzegowej oraz nad metodami wykonywania pomiar贸w, mi臋dzy innymi poziomu morza i linii brzegowej.

Wi臋cej…
 

I Forum Korytarza Ba艂tyk-Adriatyk

Pracownicy naukowi Zak艂adu Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego w Gda艅sku wzi臋li aktywny udzia艂 w I Forum Korytarza Transportowego Ba艂tyk-Adriatyk. Merytoryczne wsparcie w dyskusji mo偶liwe by艂o dzi臋ki realizacji w ostatnich latach przez ZEiP prac badawczych oraz projekt贸w dotycz膮cych rozwoju korytarzy transportowych w Polsce w tym szczeg贸lnie korytarza Ba艂tyk-Adriatyk. Realizowane przez zak艂ad projekty BATCo i A-B Landbridge pozwoli艂y na bardziej precyzyjn膮 identyfikacj臋 potencja艂u korytarza oraz da艂y szanse na wyznaczenie kierunk贸w prac nad zr贸wnowa偶onym rozwojem korytarza transportowego dla po艂膮cze艅 pomi臋dzy Morzem Ba艂tyckim a obszarem Morza Adriatyckiego. Obecnie korytarz transportowy Ba艂tyk – Adriatyk to bardzo wa偶ne narz臋dzie rozwojowe dla kraju i region贸w zlokalizowanych w jego strefie oddzia艂ywania. Jeste艣my w fazie zaawansowanego procesu tworzenia korytarza transportowego, ale staje przed nami zadanie aby w spos贸b zr贸wnowa偶ony prawid艂owo wykreowa膰 stref臋 rozwojow膮 i okre艣li膰 proces jego zarz膮dzania.

Forum Korytarza Ba艂tyk-Adriatyk by艂o pierwsz膮, og贸lnopolsk膮 debat膮 nad now膮 polityk膮 transportow膮 UE – wprowadzon膮 Rozporz膮dzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 11 grudnia 2013 r. - w sprawie transeuropejskiej sieci transportowej. W debacie tej uczestniczyli: eksperci Komisji Europejskiej, Rz膮du RP, zarz膮dcy infrastruktury, przedsi臋biorcy, naukowcy i dziennikarze.

Wi臋cej…
 

Do艂膮cz do Sieci SUBMARINER !

Szukasz platformy umo偶liwiaj膮cej wymian臋 do艣wiadcze艅, rozw贸j i realizacj臋 projekt贸w w obszarze "b艂臋kitnego wzrostu"?
Do艂膮cz do Sieci SUBMARINER!

Sie膰 SUBMARINER to zarejestrowana organizacja non-for-profit - Europejskie Zgrupowanie Interes贸w Gospodarczych (EZIG).

SUBMARINER Network jest unikaln膮 platform膮, kt贸ra 艂膮czy instytucje z ca艂ego Regionu Morza Ba艂tyckiego w celu aktywnego promowania innowacyjnych i zr贸wnowa偶onych sposob贸w wykorzystania zasob贸w morskich. Sie膰 jest platform膮 kreowania projekt贸w, dzia艂a w obszarze ca艂ego tr贸jk膮ta wiedzy od skali regionalnej do mi臋dzynarodowej, w ramach r贸偶nych dyscyplin naukowych, politycznych i gospodarczych.

Instytut Morski w Gda艅sku, jako wsp贸艂za艂o偶yciel Sieci SUBMARINER zaprasza do zapoznania si臋 z mo偶liwo艣ciami jakie daje cz艂onkostwo w sieci.

Sie膰 SUBMARINER zarz膮dzana jest przez profesjonalny sekretariat, kt贸ry zapewnia dost臋p do nast臋puj膮cych us艂ug:

- Promocja kompetencji, wiadomo艣ci i wydarze艅 za po艣rednictwem wszystkich kana艂贸w SIECI SUBMARINER (np. strona internetowa, biuletyny, stoisko podczas targ贸w i konferencji),
- Dost臋p do wszystkich informacji i komunikacji wewn臋trznej (np. wewn臋trzne aktualizacje na temat wydarze艅 i mo偶liwo艣ci, zaproszenia na spotkania sieci i warsztaty),
- Koordynowanie wsparcia tematycznych grup roboczych w ramach sieci,
- Pomoc przy tworzeniu konsorcj贸w projektowych, przygotowywanie wniosk贸w i profesjonalne wsparcie w zarz膮dzaniu projektami

Zapraszamy do odwiedzenia strony SUBMARINER Network www.submariner-network.eu oraz do aktywnego w艂膮czenia si臋 w dzia艂alno艣膰 sieci - join us!

 

Rozw贸j port贸w morskich pe艂ni膮cych funkcj臋 hub贸w kontenerowych

Dzi臋ki organizacji przez Zak艂ad Ekonomiki i Prawa seminarium „Scenariusze rozwoju Portu Gda艅sk jako hubu kontenerowego” Instytut Morski w Gda艅sku po raz kolejny okaza艂 si臋 doskona艂ym miejscem dyskusji nad obecnym stanem i rozwojem gospodarki morskiej. Licznie przybyli na spotkanie go艣cie mieli okazj臋 podj膮膰 debat臋 dotycz膮ca przysz艂o艣ci hub贸w kontenerowych w Regionie Morza Ba艂tyckiego w odniesieniu do ich bli偶szego i dalszego otoczenia. Podejmowana polemika czo艂owych manager贸w bran偶y transportowej, samorz膮dowc贸w wsparta eksperck膮 wiedz膮 naukowc贸w w g艂贸wnej mierze odnosi艂a si臋 do roli portu w rozwoju miasta i regionu.

Wi臋cej…
 

Program Regionu Morza Ba艂tyckiego 2014鈥2020 - wsparcie dla projektodawc贸w

Informujemy, i偶 zosta艂a uruchomiona strona internetowa Programu Regionu Morza Ba艂tyckiego 2014鈥2020, za pomoc膮 kt贸rej projektodawcy mog膮 pozyska膰 szereg informacji dotycz膮cych m.in.: programu, procedury aplikowania czy kalendarza wydarze艅. Strona oferuje r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 poszukiwania instytucji partnerskich do projekt贸w.

Szczeg贸艂owe informacje znajduj膮 si臋 na stronie eu.baltic.net

 

Scenariusze rozwoju Portu Gda艅sk jako hubu kontenerowego - Seminarium TransBalticExt

Zak艂ad Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego w Gda艅sku oraz DCT Gda艅sk informuj膮 o seminarium pt.: „Scenariusze rozwoju Portu Gda艅sk jako hubu kontenerowego”. Spotkanie odb臋dzie si臋 17 wrze艣nia 2014 r. o godz. 10:00 w Instytucie Morskim przy ul. D艂ugi Targ 41/42 w Gda艅sku (sala nr 12).

Warsztaty odb臋d膮 si臋 w ramach realizacji przez Instytut Morski w Gda艅sku mi臋dzynarodowego projektu TransBalticExtension i dotyczy膰 b臋d膮 analizy wp艂ywu funkcjonowania hubu kontenerowego na rozw贸j jego otoczenia.

Wi臋cej…
 

II Sympozjum Morskiej Geomorfologii: "Poziom Morza, linia brzegowa" - Gdynia, 24 pa藕dziernika 2014

Zapraszamy na obrady do Sali Morskiej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy Alei Zwyci臋stwa 96/98 w Gdyni oraz na pokaz sprz臋tu i aparatury na statkach Instytutu Morskiego w Porcie Gdynia, przy Nabrze偶u Kutrowym w Basenie I Prezydenckim.

Kominukat -> PDF

 

Konkurs na stanowisko Dyrektora Instytutu Morskiego w Gda艅sku

Rada Naukowa Instytutu Morskiego w Gda艅sku
siedzib膮 w Gda艅sku (80-830) przy ul. D艂ugi Targ 41/42

na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz.618) oraz rozporz膮dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 28 pa藕dziernika 2010 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. Nr 215, poz.1412)

og艂asza konkurs  na stanowisko

Dyrektora Instytutu Morskiego w Gda艅sku,
wpisanego do Krajowego Rejestru S膮dowego w S膮dzie Rejonowym Gda艅sk-P贸艂noc w Gda艅sku VII Wydzia艂 Gospodarczy pod numerem KRS 0000026943, NIP: 583-000-35-79.

Wi臋cej…
 

BIOSTRATEG - I konkurs w ramach programu 鈥炁歳odowisko naturalne, rolnictwo i le艣nictwo鈥

Dyrektor NCBiR og艂osi艂 pierwszy konkurs na projekty w ramach strategicznego programu bada艅 naukowych i prac rozwojowych „艢rodowisko naturalne, rolnictwo i  le艣nictwo” – BIOSTRATEG.

Celem g艂贸wnym Programu jest uzyskanie zasadniczego post臋pu w zakresie rozwoju wiedzy w obszarach Programu, prowadz膮cy do wzrostu mi臋dzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach, oraz transfer do otoczenia spo艂eczno - gospodarczego innowacyjnych rozwi膮za艅 opracowanych w  ramach Programu na bazie wynik贸w bada艅 naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w pi臋ciu obszarach:

 1. Bezpiecze艅stwo 偶ywno艣ciowe i bezpiecze艅stwo 偶ywno艣ci;
 2. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem gospodarki wodnej;
 3. Przeciwdzia艂anie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem rolnictwa;
 4. Ochrona bior贸偶norodno艣ci oraz zr贸wnowa偶ony rozw贸j rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
 5. Le艣nictwo i przemys艂 drzewny.
   

Bud偶et Centrum przeznaczony na dofinansowanie projekt贸w wy艂onionych w pierwszym konkursie Programu wynosi 150 mln PLN.

Kwota wnioskowanego dofinansowania na realizacj臋 Projektu nie mo偶e by膰 ni偶sza ni偶 10 mln PLN

Jednostka naukowa mo偶e uzyska膰 dofinansowanie fazy badawczej w wysoko艣ci do 100% koszt贸w kwalifikowanych.

Nab贸r wniosk贸w prowadzony jest w elektronicznym systemie OSF https://osf.opi.org.pl od 14 sierpnia do 13 pa藕dziernika 2014 r. (do godziny 16:00)

Konkurs przeznaczony jest dla konsorcj贸w naukowych - grupa co najmniej trzech jednostek organizacyjnych maj膮cych siedzib臋 na terytorium RP, w kt贸rej sk艂ad wchodzi co najmniej jedna
jednostka naukowa.

Zak艂adany ca艂kowity bud偶et Programu, w ramach kt贸rego w latach 2014-2019 b臋d膮 realizowane projekty obejmuj膮ce badania naukowe, prace rozwojowe oraz dzia艂ania zwi膮zane z przygotowaniem do wdro偶enia,  wyniesie ok. 500 milion贸w z艂otych.

Dodatkowe informacje na temat konkursu znajduj膮 si臋 na stronie NCBiR.

   

II Konkurs w ramach Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych

Narodowe Centrum Bada艅 i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej og艂aszaj膮 II Konkurs w ramach Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych.
Celem Programu Gekon jest dofinansowywanie projekt贸w obejmuj膮cych realizacj臋 bada艅 naukowych, prac rozwojowych oraz wdro偶enie innowacyjnych technologii proekologicznych w obszarach:

 • 艢rodowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego;
 • Efektywno艣膰 energetyczna i magazynowanie energii;
 • Ochrona i racjonalizacja wykorzystania w贸d;
 • Pozyskiwanie energii z czystych 藕r贸de艂;
 • Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materia艂贸w z odpad贸w oraz recyklingu odpad贸w.
   

Konkurs skierowany jest do przedsi臋biorc贸w, grup przedsi臋biorc贸w oraz konsorcj贸w naukowych.

 

Wp艂yw prognozowanych zmian klimatycznych oraz socjo-ekonomicznych na stan Zalewu Wi艣lanego oraz Plan Zarz膮dzania opracowany dla regionu Zalewu Wi艣lanego na podstawie wynik贸w projekt贸w LAGOONS i ARCH

W dniu 9 lipca 2014 r. w Gda艅sku odby艂y si臋 warsztaty pt. "Wp艂yw prognozowanych zmian klimatycznych oraz socjo-ekonomicznych na stan Zalewu Wi艣lanego oraz Plan Zarz膮dzania opracowany dla regionu Zalewu Wi艣lanego na podstawie wynik贸w projekt贸w LAGOONS i ARCH".

Wi臋cej…
 

Zaproszenie na konferencj臋

Uprzejmie informujemy, 偶e istnieje mo偶liwo艣膰 zarejestrowania si臋 na 5 Konwencj臋 dla m艂odych naukowc贸w i in偶ynier贸w morskich - YOUMARES 5. Konwencja  pod og贸lnym tematem “Opportunities and Solutions – Research For Our Changing Oceans”  odb臋dzie si臋 w dniach 10-12 wrze艣nia 2014 r. w Stralsund w Niemczech.

Szczeg贸艂owe informacje oraz rejestracja na stronie  http://youmares.net

 

Sie膰 SUBMARINER oraz PPOM w Polce prezentowane podczas 鈥濨altic Sea Week鈥 w Szwecji, 1 lipiec 2014

Sie膰 SUBMARINER - projekt flagowy Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Ba艂tyckiego oraz Planowanie Przestrzenne Obszar贸w Morskich (PPOM) w Polsce zosta艂y zaprezentowane przez Joann臋 Przedrzymirska z Instytutu Morskiego w Gda艅sku, podczas „Baltic Sea Week”  - Dzie艅 Mi臋dzynarodowy. Wydarzenie zosta艂o zorganizowane przez Rad臋 Pa艅stw Morza Ba艂tyckiego w Visby, Gotlandia, Szwecja w dniu 1 lipca 2014 roku.

Cel spotkania to podniesienie 艣wiadomo艣ci w zakresie stanu 艣rodowiska Morza Ba艂tyckiego oraz wsparcie wsp贸艂pracy transgranicznej w zakresie ochrony Morza Ba艂tyckiego, przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju gospodarczego i promowaniu zr贸wnowa偶onego rozwoju na l膮dzie.

Podczas sesji "Zr贸wnowa偶ona innowacyjno艣ci, niebieska i zielona gospodarka - sp贸jne podej艣cie do wzrostu innowacyjno艣ci i zr贸wnowa偶onego rozwoju", Joanna Przedrzymirska zaprezentowa艂a Sie膰 SUBMARINER, Europejskie Zgrupowanie Interes贸w Gospodarczych (EZIG). Polski proces PPOM zosta艂 przedstawiony na sesji "Morze jako zas贸b – ochrona i odpowiedzialne wykorzystanie".
Dodatkowe informacje na temat spotkania dost臋pne s膮 na stronie internetowej

 

Sie膰 SUBMARINER 鈥 projekt flagowy Strategii Ba艂tyckiej

SUBMARINER Network jest unikaln膮 platforma, kt贸ra 艂膮czy instytucje z ca艂ego regionu Morza Ba艂tyckiego w celu aktywnego promowania innowacyjnych i zr贸wnowa偶onych sposob贸w wykorzystania zasob贸w morskich. Sie膰 jest platform膮 kreowania projekt贸w, dzia艂a w obszarze ca艂ego tr贸jk膮ta wiedzy od skali regionalnej do mi臋dzynarodowej, w ramach r贸偶nych dyscyplin naukowych, politycznych i gospodarczych. Sie膰 SUBMARINER jest zarejestrowana jako organizacja non-for-profit Europejskie Zgrupowanie Interes贸w Gospodarczych (EZIG) i jest zarz膮dzana przez profesjonalny sekretariat.

Instytut Morski w Gda艅sku, jako wsp贸艂-lider flagowego projektu SUBMARINER Network zaprasza do zapoznania si臋 z zakresem us艂ug oferowanych przez Sie膰.

Zapraszamy do odwiedzenia strony SUBMARINER Network www.submariner-network.eu
oraz do aktywnego w艂膮czenia si臋 w dzia艂alno艣膰 sieci - join us

 

Forum Strategii UE dla Regionu Morza Ba艂tyckiego

altalt

Instytut Morski w Gda艅sku uczestnikiem wsp贸lnego wydarzenia
XVI szczytu Ba艂tyckiego Forum Rozwoju oraz  V Dorocznego Forum Strategii UE
 dla Regionu Morza Ba艂tyckiego
3 - 4 czerwiec 2014, Turku, Finlandia

Instytut Morski jako partner wiod膮cy projektu PartiSEAparte uczestniczy艂 w XVI szczycie Ba艂tyckiego Forum Rozwoju oraz V Dorocznym Forum Strategii UE dla Regionu Morza Ba艂tyckiego, kt贸re odby艂o si臋  w dniach 3 - 4 czerwca 2014 roku w Turku w Finlandii.
Temat przewodni spotkania to „Wsp贸lny wzrost”. Udzia艂 w wydarzeniu by艂 okazj膮 do podj臋cia dyskusji w jaki spos贸b wsp贸艂praca mo偶e przyczyni膰 si臋 do wzmocnienia wzrostu gospodarczego oraz  zr贸wnowa偶onego rozwoju i tworzenia silnego i zintegrowanego Regionu Morza Ba艂tyckiego. Podczas spotkania promowano projekt PartiSEApate m.in. poprzez organizacj臋 stoiska targowego w ramach tzw. Networking Village.

W wydarzeniu uczestniczyli wysokiej rangi politycy, przedstawiciele biznesu, organizacji mi臋dzynarodowych i 艣rodowisk akademickich z ca艂ego Regionu Morza Ba艂tyckiego. Spotkanie stanowi艂o platform臋 do wymiany pogl膮d贸w i do艣wiadcze艅, om贸wienia kluczowych zagadnie艅 i wytyczenia przysz艂ych kierunk贸w dzia艂a艅.

Kluczowe obszary dyskusji obejmowa艂y tematyk臋 zarz膮dzania, gospodarki cyfrowej, wsp贸艂pracy regionalnej, inteligentnych rozwi膮za艅 urbanistycznych, niebieskiego wzrostu, innowacji i konkurencyjno艣ci.
Organizatorem wydarzenia by艂o Ba艂tyckie Forum Rozwoju oraz Komisja Europejska.

Dodatkowe informacje na temat spotkania znajduj膮 si臋 na stronie internetowej.

Zapraszamy r贸wnie偶 do odwiedzenia strony projektu PartiSEApate

 

Targi ACADEMIA

W dniach od 22 do 25 maja na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie mia艂y miejsce 2. Targi ACADEMIA, odbywaj膮ce si臋 r贸wnolegle z Warszawskimi Targami Ksi膮偶ki. Instytut Morski w Gda艅sku ze swoimi wydawnictwami go艣ci艂 tam na stoisku Rady G艂贸wnej Instytut贸w Badawczych.

Nasze publikacje cieszy艂y si臋 popularno艣ci膮 w艣r贸d odwiedzaj膮cych targi, szczeg贸lnie du偶e zainteresowanie wzbudzi艂y publikacje zwi膮zane z alternatywnymi 藕r贸d艂ami energii  – „Power – informator dla inwestor贸w w morsk膮 energetyk臋 wiatrow膮”, „Dobre praktyki energetyczne w ekoregionie ba艂tyckim”. R贸wnie偶 ch臋tnie odwiedzaj膮cy stoisko si臋gali po takie pozycje, jak  „Polityka gospodarcza – nauka czy praktyka?”, „Polskie drogi polityki morskiej – od wizji do dzia艂ania” Zak艂adu Ekonomiki i Prawa, jak r贸wnie偶  „Siedliska przyrodnicze polskiej strefy Ba艂tyku” – wsp贸lne wydawnictwo Instytutu Morskiego w Gda艅sku oraz Pa艅stwowego Instytutu Geologicznego – PIB. Zainteresowani specjalistyczn膮 lektur膮 mieli okazj臋 do zapoznania si臋 mi臋dzy innymi z monografi膮 „Program rekultywacji wyrobisk w Zatoce Puckiej. Przyrodnicze podstawy i uwarunkowania”, „Map膮 Drogow膮 rozwoju polskich obszar贸w nadmorskich opartego na czerpaniu po偶ytk贸w z innowacyjnych form wykorzystania zasob贸w Ba艂tyku” jak r贸wnie偶 z najnowszymi publikacjami, w tym „Gospodarka Morska – przegl膮d statystyczny 2013” oraz „Projekt BalticBottomBase platform膮 rozwoju i wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych”.
Stoisko, na kt贸rym go艣cili艣my by艂o bardzo ch臋tnie odwiedzane przez naukowc贸w, student贸w i bibliotekarzy, kt贸rzy byli mile zaskoczeni mo偶liwo艣ci膮 otrzymania „za u艣miech” naszych specjalistycznych wydawnictw. Zainteresowanych naszymi publikacjami zapraszamy do odwiedzania strony im.gda.pl/wydawnictwa.

Bardzo dzi臋kujemy Radzie G艂贸wnej Instytut贸w Badawczych za umo偶liwienie nam prezentacji tak licznych publikacji Instytutu Morskiego w Gda艅sku, w szczeg贸lno艣ci za bardzo ciep艂e przyj臋cie oraz wsp贸lnie sp臋dzony czas podczas targ贸w Pani Dyrektor Biura Rady Beacie Mikulskiej oraz Pani Dorocie Jarockiej.
 

 

Konferencja: Projekt BalticBottomBase platform膮 rozwoju i wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych鈥, Gda艅sk 19 i 20 maja 2014r.

W dniach 19 i 20 maja 2014r. w Gda艅sku odby艂a si臋 konferencja podsumowuj膮ca realizacj臋 projektu pt.: „Zintegrowana platforma informacji o 艣rodowisku po艂udniowego Ba艂tyku – BalticBottomBase (BBB)”, realizowanego przez Instytut Morski w Gda艅sku na podstawie umowy podpisanej z Narodowym Centrum Bada艅 i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 2, Infrastruktura B+R, Dzia艂anie 2.3 Inwestycje zwi膮zane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.

Wi臋cej…
 

Polsko 鈥 szwedzkie konsultacje, Warszawa, 12 - 13 maja 2014 r.

altalt

Instytut Morski jako partner wiod膮cy projektu PartiSEAparte uczestniczy艂 w polsko – szwedzkich konsultacjach, kt贸re odby艂y si臋 12 i 13 maja 2014 r. w Warszawie. Podczas spotkania, przedstawiciele Szwedzkiej Agencji ds. Morskich i Gospodarki Wodnej, Urz臋du Morskiego w Gdyni, Urz臋du Morskiego w Szczecinie, Instytutu Morskiego w Gda艅sku oraz przedstawiciele resortu, wymienili pogl膮dy na temat podj臋tych dzia艂a艅 w celu opracowania plan贸w zagospodarowania przestrzennego obszar贸w morskich. Rozmowy dotyczy艂y r贸wnie偶 zakresu danych niezb臋dnych w ww. procesie, mo偶liwo艣ci ich wymiany i udost臋pniania oraz konieczno艣ci opracowania procedur i zasad uzgodnie艅 transgranicznych.

Strona szwedzka i polska zadeklarowa艂y r贸wnie偶 ch臋膰 zacie艣nienia wsp贸艂pracy w zakresie inicjatywy „Blue Growth” m.in. poprzez  realizacj臋 dzia艂a艅 w Programie Horyzont 2020 oraz Europejskim Funduszu Morskim i Rybackim.

Kolejne spotkanie zosta艂o zaplanowane na luty 2015 roku. Przewiduje si臋,  i偶  b臋d膮 w贸wczas gotowe dokumenty w zakresie studi贸w uwarunkowa艅 do plan贸w zagospodarowania przestrzennego obszar贸w morskich.

 

Baltic Maritime Spatial Planning Forum

altalt

Instytut Morski jako partner wiod膮cy projektu PartiSEAparte zaprasza na Baltic Maritime Spatial Planning Forum, 17 – 18 czerwiec  2014, Ryga, 艁otwa

VASAB oraz partnerzy projektu PartiSEApate zapraszaj膮 na Baltic Maritime Spatial Planning Forum – konferencj臋 projektu PartiSEApate, kt贸ra odb臋dzie si臋  w dniach 17 – 18 czerwca 2014 w Rydze, 艁otwa.

Uczestnicy forum b臋d膮 mieli mo偶liwo艣膰 podj臋cia dyskusji dotycz膮cej Planowania Przestrzennego Obszar贸w Morskich (PPOM), dalszego rozwoju oraz wzmocnienia  PPOM w Regionie Morza Ba艂tyckiego.

Rejestracja

Program

Informacje praktyczne

Termin rejestracji up艂ywa z dniem 27 maja 2014.
Tylko pierwszych 200 os贸b zostanie zarejestrowanych.
Dodatkowe informacje znajduj膮 si臋 tutaj.

 

Obchody 10-lecia wej艣cia Polski do Unii Europejskiej

Dzie艅 Otwarty Funduszy Europejskich - Promocja projektu BalticBottomBase

W dniu 9 maja 2014r. Instytut Morski w Gda艅sku w porozumieniu z Narodowym Centrum Bada艅 i Rozwoju w艂膮czy艂 si臋 do obchod贸w 10- lecia cz艂onkostwa Polski w Unii Europejskiej, organizuj膮c Dzie艅 Otwarty Funduszy Europejskich, celem kt贸rego by艂a prezentacja projektu BalticBottomBase (BBB).  Dzie艅 Otwarty zorganizowany zosta艂 w formie ekspozycji, dotycz膮cej tematyki projektu, umiejscowionej w samym centrum Starego Gda艅ska na D艂ugim Targu 41/42 na przedpro偶ach Z艂otej Kamienicy, przed siedzib膮 Instytutu Morskiego w Gda艅sku.  W ramach przedsi臋wzi臋cia prezentowano informacje na temat bazy danych o 艣rodowisku po艂udniowego Ba艂tyku, utworzonej w ramach projektu BBB, kt贸ra dzi臋ki zastosowaniu najnowocze艣niejszych standard贸w us艂ug sieciowych dost臋pna b臋dzie dla szerokiego grona odbiorc贸w przez Internet.  Ekspozycja mia艂a r贸wnie偶 na celu zwr贸cenie uwagi odwiedzaj膮cych na aspekt prowadzonych przez Instytut Morski w Gda艅sku bada艅 艣rodowiska morskiego przy zastosowaniu najnowszych technologii badawczych z wykorzystaniem mi臋dzy innymi P艂ywaj膮cego Laboratorium IMOR. Dla wszystkich zainteresowanych przygotowano wiele materia艂贸w promocyjnych i prezentowano materia艂y multimedialne na temat Projektu BBB oraz bada艅 morskich prowadzonych przez Instytut Morski w Gda艅sku. Wy偶ej wymienione przedsi臋wzi臋cie promocyjno-edukacyjne cieszy艂o si臋 du偶ym zainteresowaniem wielu os贸b odwiedzaj膮cych w tym dniu centrum Gda艅ska i by艂o wyj膮tkow膮 okazj膮 dla popularyzacji projektu BalticBottomBase, wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Dzia艂anie 2.3 Inwestycje zwi膮zane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.
 

 

I Mi臋dzynarodowe Forum Zalewu Wi艣lanego

Instytut Morski w Gda艅sku, Zak艂ad Ekonomiki i Prawa jako lider projektu VILA pragnie zainteresowa膰 Pa艅stwa udzia艂em w I Mi臋dzynarodowym Forum Zalewu Wi艣lanego. Forum kt贸rego celem jest zr贸wnowa偶ony rozw贸j sub-regionu Zalewu Wi艣lanego odb臋dzie si臋 13 maja 2014r. w Kaliningradzie. Spotkanie pod auspicjami HELCOM organizowane jest w ramach wsp贸艂pracy projektu VILA i HELCOM-BASE. Program, formularz zg艂oszeniowy oraz inne informacje dotycz膮ce udzia艂u w forum znajduj膮 si臋 poni偶ej.
Udzia艂 w forum jest bezp艂atny.

RegForm_Lagoon

Invitation_Vistula Lagoon Forum with signatures

Vistula Lagoon Forum%_draft agenda_En_final

 

Wi臋cej…
 


Strona 6 z 11

Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies