Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Zmar艂 profesor dr hab. Maciej Krzy偶anowski

5 lipca 2008, w wieku 87 lat, zmar艂 profesor dr hab. Maciej Krzy偶anowski, kt贸ry ca艂ym swoim d艂ugim i owocnym 偶yciem zawodowym zwi膮zany by艂 z Instytutem Morskim.

Prof. dr hab. Maciej Krzy偶anowski , absolwent Uniwersytetu Pozna艅skiego, od pocz膮tku kariery zawodowej interesowa艂 si臋 handlem morskim.

W 1950 r. uzyska艂 stopie艅 doktora nauk ekonomicznym za prac臋 "Regu艂y sprzeda偶y cif w handlu zamorskim". W 1967 r. zosta艂 doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych z zakresu ekonomiki transportu, wydaj膮c ksi膮偶k臋 "Afryka艅skie rynki 偶eglugowe - przyczynek do krytyki systemu konferencyjnego". Tytu艂 naukowy profesora nadzwyczajnego uzyska艂 w 1970 r., a profesora zwyczajnego w 1979 r.

Przez lata aktywnie uczestniczy艂 w budowaniu pozycji Polski jako pa艅stwa morskiego, szczeg贸lnie interesuj膮c si臋 rozwojem floty morskiej i przedsi臋biorstw armatorskich.

Od 1950 r. zwi膮za艂 si臋 z Instytutem Morskim, pe艂ni膮c w nim wiele kierowniczych stanowisk. Do roku 1999 pe艂ni艂 funkcj臋 Zast臋pcy Dyrektora Instytutu ds. Naukowych. Profesor by艂 autorem ponad 200 prac naukowych o bardzo bogatej i r贸偶norodnej tematyce, kt贸ra wi膮za艂a si臋 z rozwojem system贸w transportowych i zmieniaj膮cymi si臋 uwarunkowaniami funkcjonowania gospodarki morskiej.

Wi臋cej…
 


Strona 11 z 11

Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies