Laboratorium Pracowni Elektroniki Morskiej

LABORATORIUM GEOTECHNICZNE ZAKŁADU GEOTECHNIKI MORSKIEJ
LABORATORIUM PRACOWNI ELEKTRONIKI MORSKIEJ
LABORATORIUM ZAKŁADU OCHRONY ŚRODOWISKA

Laboratorium Pracowni Elektroniki Morskiej

Laboratorium Pracowni Elektroniki Morskiej świadczy usługi z zakresu pomiarów pola elektromagnetycznego dla celów BHP i ochrony środowiska. Zespół wykonuje pomiary w oparciu o obowiązujące przepisy i normy w zakresie, na który Pracownia posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji.     

OFERTA LABORATORIUM

 • pomiary dla celów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP):
  –  urządzenia radiokomunikacyjne i radionawigacyjne:
      ‐  radary morskie, stacje radiolokacyjne,
      ‐  urządzenia łączności, m.in. radiostacje MF/HF, radiotelefony VHF/UHF, nadajniki,
      ‐  radiolatarnie,
      ‐  urządzenia łączności na statkach, w budynkach, w pojazdach,
          urządzenia przenośne (nasobne),
      ‐  stacje bazowe VHF/UHF, stacje bazowe telefonii komórkowych,
      ‐  stacje telemetrycznego przekazu danych,
      ‐  radiolinie,
      ‐  stanowiska pomiarowe, testowe urządzeń radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych,
  –  urządzenia medyczne:
      ‐  urządzenia chirurgiczne, m.in. lancetrony, diatermie chirurgiczne, diatermie naczyniowe,
      ‐  urządzenia fizykoterapeutyczne stosowane w gabinetach rehabilitacji,
      ‐  urządzenia niskiej częstotliwości, m.in.: magnetroniki, Magner itp.,
      ‐  urządzenia wysokiej częstotliwości, m.in.: terapulsy, diatermie krótkofalowe,
      ‐  diatermie mikrofalowe,
      ‐  urządzenia diagnostyczne, tj. rezonanse magnetyczne,
  –  urządzenia przemysłowe:
      ‐  instalacje energetyczne, stacje transformatorowe, stacje GPZ,
      ‐  piece indukcyjne, urządzenia do hartowania,
      ‐  nagrzewnice, nagrzewnice indukcyjne,
      ‐  elektrodrążarki,
      ‐  generatory, generatory w.cz., np. 27,12 MHz,
      ‐  zgrzewarki przemysłowe, m.in. zgrzewarki rezystancyjne, pojemnościowe itp.,
      ‐  spawarki,
      ‐  demagnetyzery,
      ‐  defektoskopy,
      ‐  sita magnetyczne, separatory magnetyczne,
  –  urządzenia laboratoryjne:
      ‐  mineralizatory mikrofalowe,
      ‐  reaktory mikrofalowe,
      ‐  sterylizatory mikrofalowe,
      ‐  spektrometry z indukcyjnie sprzężoną plazmą (ICP-MS),
      ‐  spektroskopy NMR, §  kuchenki mikrofalowe,
      ‐  piece laboratoryjne,
  –  oraz od innych niestandardowych urządzeń;
 • pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku, m.in. od:
      ‐  instalacji radiolokacyjnych,
      ‐  instalacji radiokomunikacyjnych,
      ‐  instalacji elektroenergetycznych.
  Akredytowane pomiary pola elektromagnetycznego są wykonywane w zakresie od 0 Hz do 60 GHz za pomocą mierników:
 • NBM-520, EMR-300C, ESM-100, SMS-102, MEH-25. 
  Wyposażenie pomiarowe podlega regularnym wzorcowaniom w akredytowanym laboratorium.
CERTYFIKAT akredytacji Zakres akredytacji

KONTAKT 
Tomasz Pawłowski    

tel.: 605 575 520 
Tomasz.Pawlowski@im.umg.edu.pl

Skip to content