Publikacje Naukowe

2022: 


1.       Boniecka Helena. 2022. “Współczesne Doświadczenia i Trendy w Stosowaniu Sztucznego Zasilania Polskich Brzegów Morskich i Zalewów Ze Szczególnym Uwzględnieniem Półwyspu Helskiego.” Przegląd Geograficzny. 2022. https://doi.org/10.7163/PrzG.2022.1.2. 

2.       Dzierzbicka-Glowacka Lidia, Dawid Dybowski, Maciej Janecki, Ewa Wojciechowska, Beata Szymczycha, Dawid Potrykus, Artur Nowicki, Grażyna Pazikowska-Sapota, Grażyna Dembska, Katarzyna Szczepańska, et al. 2022. “Modelling the Impact of the Agricultural Holdings and Land-Use Structure on the Quality of Inland and Coastal Waters with an Innovative and Interdisciplinary Toolkit.” Agricultural Water Management 263 (April): 107438. https://doi.org/10.1016/J.AGWAT.2021.107438. 

3.       Janowski Lukasz, Karol Tylmann, Karolina Trzcinska, Stanislaw Rudowski, and Jaroslaw Tegowski. 2022. “Exploration of Glacial Landforms by Object-Based Image Analysis and Spectral Parameters of Digital Elevation Model.” IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 60. https://doi.org/10.1109/TGRS.2021.3091771. 

4.       Janowski Lukasz, Radoslaw Wroblewski, Maria Rucinska, Agnieszka Kubowicz-Grajewska, and Pawel Tysiac. 2022. “Automatic Classification and Mapping of the Seabed Using Airborne LiDAR Bathymetry.” Engineering Geology 301 (May): 106615. https://doi.org/10.1016/J.ENGGEO.2022.106615. 


5.       Lednicka Barbara, Maria Kubacka. 2022. “Semi-Empirical Model of Remote-Sensing Reflectance for Chosen Areas of the Southern Baltic.” Sensors 2022, Vol. 22, Page 1105 22 (3): 1105. https://doi.org/10.3390/S22031105. 

6.       Lisimenka Aliaksandr, Adam Kubicki, and Maciej Kałas. 2022. “Bedforms Evolution in the Vistula River Mouth during Extreme Flood Event, Southern Baltic Sea.” Oceanologia 64 (1): 212–26. https://doi.org/10.1016/J.OCEANO.2021.10.005. 


7.       Popek Marzenna, Alina Dereszewska, Grazyna Dembska, and Grazyna Pazikowska-Sapota. 2022. “The Impact of Transport on the Quality of Water in the Port of Gdynia.” TransNav, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation 16 (1): 167–73. https://doi.org/10.12716/1001.16.01.20. 

8.       Szmytkiewicz, Piotr, Marek Szmytkiewicz, Rafał Ostrowski, and Tomasz Marcinkowski. 2022. “Determination of the Optimal Groin Length on a Sandy Multibar Shore of a Nontidal Sea: Case Study of the Hel Peninsula, Poland, South Baltic Sea.” Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering 148 (4): 05022003. https://doi.org/10.1061/(ASCE)WW.1943-5460.0000714. 

9.       Wolska, Lidia, Leszek Łęczyński, Justyna Rogowska, Wojciech Ratajczyk, Monika Cieszynska-Semenowicz, Grażyna Dembska, and Katarzyna Szczepańska. 2022. “Gadolinium as Marker of Anthropogenic Inputs of Metals in Marine Sediments of the Gulf of Gdańsk.” Journal of Soils and Sediments, April. https://doi.org/10.1007/S11368-022-03213-Z.    


2021: 

10.   Panasiuk Anna and Marcin Kalarus. 2021. “Appendicularia (Tunicata) in an Antarctic Glacial Fjord–Chaotic Fjordic Structure Community or Good Indicators of Oceanic Water Masses?” Diversity 13 (March). https://doi.org/10.3390/d13120675. 

11.   Przedrzymirska Joanna, Jacek Zaucha, Helena Calado, Ivana Lukic, Martina Bocci, Emiliano Ramieri, Mario Caña Varona, Kazimierz Szefler, Monika Michałek, et al. 2021. “Multi-Use of the Sea as a Sustainable Development Instrument in Five EU Sea Basins,” March. 

12.   Pydyn Andrzej, Mateusz Popek, Maria Kubacka, and Łukasz Janowski. 2021. “Exploration and Reconstruction of a Medieval Harbour Using Hydroacoustics, 3-D Shallow Seismic and Underwater Photogrammetry: A Case Study from Puck, Southern Baltic Sea.” Archaeological Prospection 28 (4). https://doi.org/10.1002/arp.1823. 

13.   Trzcinska Karolina, Jarosław Tęgowski, Pawel Pocwiardowski, Łukasz Janowski, Jakub Zdroik, Aleksandra Kruss, Maria Rucińska, Zbigniew Lubniewski, and Jens von Deimling. 2021. “Measurement of Seafloor Acoustic Backscatter Angular Dependence at 150 KHz Using a Multibeam Echosounder.” Remote Sensing 13 (March). https://doi.org/10.3390/rs13234771. 

14.   Janowski Łukasz, Maria Kubacka, Andrzej Pydyn, Mateusz Popek, and Łukasz Gajewski. 2021. “From Acoustics to Underwater Archaeology: Deep Investigation of a Shallow Lake Using High-Resolution Hydroacoustics—The Case of Lake Lednica, Poland.” Archaeometry 63 (5). https://doi.org/10.1111/arcm.12663. 

15.   Janowski Łukasz, Radoslaw Wroblewski, Janusz Dworniczak, Mateusz Kolakowski, Karolina Rogowska, Michal Wojcik, and Juliusz Gajewski. 2021. “Offshore Benthic Habitat Mapping Based on Object-Based Image Analysis and Geomorphometric Approach. A Case Study from the Slupsk Bank, Southern Baltic Sea.” Science of The Total Environment 801: 149712. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149712. 

16.   Kalarus Marcin, and Anna Panasiuk. 2021. “Spatial Distribution Patterns of Appendicularians in the Drake Passage: Potential Indicators of Water Masses?” Diversity 13(7) (March). https://doi.org/10.3390/d13070286. 

17.   Kubacka Maria, Maciej Matczak, Maciej Kałas, Lucjan Gajewski, and Marcin Burchacz. 2021. “Weather Risk Management in Marine Survey Campaigns for the Offshore Investment Projects in the Polish Exclusive Economic Zone.” Weather, Climate, and Society 13 (4). https://doi.org/10.1175/WCAS-D-20-0168.1.      

Menadżer dyscypliny naukowej „Nauki o Ziemi i środowisku"

Maria Kubacka 
tel.: 511 464 319
Maria.Kubackaatim.umg.edu.pl (subject: Maria.Kubacka%40im.umg.edu.pl, body: Maria.Kubacka%40im.umg.edu.pl)

Podmiot udostępniający: 

IM

Wytworzył informację:

Arkadiusz Pragier
01.12.2023
Wprowadzenie:
a.pragier 01.12.2023
Ostatnia modyfikacja:
I.Wierzbowska 17.01.2024