Laboratorium Zakładu Ochrony Środowiska

LABORATORIUM GEOTECHNICZNE ZAKŁADU GEOTECHNIKI MORSKIEJ
LABORATORIUM PRACOWNI ELEKTRONIKI MORSKIEJ
LABORATORIUM ZAKŁADU OCHRONY ŚRODOWISKA

Laboratorium Zakładu Ochrony Środowiska


Zakład Ochrony Środowiska (ZOŚ) posiada dobrze wyposażone akredytowane Laboratorium badawcze, które wykonuje analizy fizyczno-chemiczne z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej oraz analizy specyficzne w wielu matrycach środowiskowych:  

 • wodach podziemnych, powierzchniowych i morskich
 • wodach przeznaczonych do spożycia
 • wodach opadowych i roztopowych
 • ściekach komunalnych i przemysłowych
 • gruntach
 • osadach dennych i ściekowych 
 • odpadach
 • organizmach morskich i roślinach

Oferta

Oferta usług naszego Laboratorium obejmuje akredytowane badania w próbkach środowiskowych oraz akredytowane pobieranie próbek wyżej wymienionych matryc (za wyjątkiem próbek roślinnych i zwierzęcych).
Dostarczamy również pojemniki do pobierania próbek (instrukcja) oraz służymy pomocą w doborze odpowiednich metod badawczych dla różnych rodzajów zanieczyszczeń.

Wykonujemy szereg akredytowanych badań w zakresie technik:

 • chromatografii gazowej (MS, FID),
 • chromatografii gazowej z analizą fazy nadpowierzchniowej, 
 • atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej,
 • spektrometrii mas z plazmą sprzężoną indukcyjnie,
 • absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji,
 •  wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR,
 • chromatografii jonowej,
 • spektrofotometrii,
 • potencjometrii,
 • konduktometrii,
 • technik miareczkowych.

Spośród wielu analiz specyficznych na szczególną uwagę zasługują badania:

 • związków cynoorganicznych (MBT, DBT, TBT) w osadach dennych i gruntach
 • bisfenolu A w wodach
 • zanieczyszczeń w organizmach morskich oraz roślinach
 • metali i niemetali w zakresie elastycznym.

Laboratorium ZOŚ posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w badaniach środowiska morskiego.
Posiadane duże zaplecze techniczne oraz oferowana szeroka gama akredytowanych metod zapewnia najwyższą jakość usług w połączeniu z atrakcyjną ceną.

Zakres działalności laboratorium

Wszystkie badania (akredytowane i nieakredytowane) wykonywane w Laboratorium ZOŚ objęte są Systemem Zarządzania Laboratorium i znajdują się w Zakresie Działalności Laboratorium.

Akredytacja laboratorium

Laboratorium Zakład Ochrony Środowiska jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 646. Akredytacja potwierdza spełnienie przez Laboratorium wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w odniesieniu do metod badawczych zawartych w zakresie akredytacji.

zakres akredytacji certyfikat akredytacji

KONTAKT: 
Katarzyna Galer-Tatarowicz
tel.: 607 863 588
tel.: 58 3016956
Katarzyna.Galer-Tatarowicz@im.umg.edu.pl

ADRES:
Laboratorium ZOŚ IM UMG
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk  
tel.: 58 58 58 598
zos@im.umg.edu.pl

Skip to content